Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. In quest of similarity: Raising cross-linguistic awareness among Erasmus students learning French. In the 5th International Conference Contemporary Challenges in LSP Teaching. 2021.

  2020

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. Learning French through English: students’ beliefs and motivations and the role of English as language medium. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020, vol. 10, No 2, p. 25-40. ISSN 1804-9435. doi:10.5817/CASALC2020-2-3.

  2018

  1. TRUMPEŠOVÁ - RUDOLFOVÁ, Eva. Key Factors in Teacher Behaviour Enhancing the Emotional Intelligence in Language Learners. In International Conference on Language Education and Testing. 2018.

  2017

  1. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Encouraging students' independence and motivation in a virtual classroom. Casalc Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2017, č. 2,roč.7, No 2, p. 163-175. ISSN 1804-9435.

  2016

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. Thinking creatively: Introducing new didactic methods into a course of English for Laboratory Technicians. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). De Gruyter, 2016, Vol. 6, Issue 1, p. 33-52. ISSN 2191-611X. doi:10.1515/cercles-2016-0002.

  2009

  1. SLÁDEK, Petr. How to increase student's motivation to choose a technical profession. In The strategy of engineering education in the reflection of the contemporary era. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. p. 56-62. ISBN 978-80-7414-126-3.
  2. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ and Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků (Problems of Motivation of Gifted Students). In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009. 5 pp. ISBN 978-80-8094-496-4.
  3. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ and Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků (Problems of Motivation of Gifted Students). In DIDFYZ 2008. 2009. ISBN 978-80-8094-496-4.
  4. PTÁČEK, Petr. Strategie pozitivního hodnocení jako motivační nástroj při výuce chemických výpočtů na ZŠ (Strategy of Positive Classification as a Motivational Instrument for Chemical Calculations Education at a Primary School). In Vémolová,R. (ed.). XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009. p. nestránkováno, 3 pp. ISBN 978-80-7231-650-2.

  2008

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils' development. In Řehulka, E. et al. School and Health 21, 3/2008 Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 25-30. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
  2. TRNA, Josef. Motivation and Hands-on Experiments. In Selected Papers on Hands-on Science. Braga, Portugal: Associacio Hands-on Science Network, Vila Verde, Portugal, 2008. p. 221-230. Hands-on Science Network. ISBN 978-989-95336-2-2.
  3. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ and Eva PAVLOVSKÁ. Motivational learning tasks in science education. In 4th International scientific meeting: The impact of recent scientific researches on child's early learning. 2008. ISBN 978-961-6528-83-2.
  4. TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Motivování nadaných žáků přírodovědným experimentem v učebních úlohách. (Motivating of gifted students by science experiment in learning tasks.). In Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008. p. 46-56. Výzkumné zprávy 3. ISBN 978-80-7392-055-5.
  5. MUDRÁK, Jiří. Odchod z vrcholového sportu ze subjektivního pohledu: dvě případové studie (Leaving competitive sport from a subjective point of view: two case studies). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, 2008. 10 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
  6. RYCHNOVSKÝ, Boris. Problematika biologie ve virtuální učebnici pro terénní výuku v Jedovnicích. (Biology problems in virtual text-book for Integrated field practice in Jedovnice). In Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. Olomouc: UP Olomouc, 2008. p. 60-66. ISBN 978-80-244-2206-0.
  7. TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků (Science Experiment in Learning Tasks as a Source of Motivation of Gifted Students). In Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, Brno, 2008. p. 206-214. ISBN 978-80-7392-054-8.
  8. TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků (Science Experiment in Learning Tasks as a Source of Motivation of Gifted Students). In Učitel a nadaný žák. 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.
  9. BLAŽEK, Ladislav. Struktura a motivace zaměstnanců podniků v České republice. (Structure and motivation employees of companies in Czech Republic.). In Podnikanie konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008. p. 13. ISBN 978-80-225-2552-7.
  10. TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. The motivation of gifted students through a natural experiment in learning tasks (The motivation of gifted students through a natural experiments in learning tasks). In Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008. p. 32-46. Výzkumné práce 4. ISBN 978-80-7392-056-2.

  2007

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Adekvátní motivace k učení - předpoklad rozvoje zdravé osobnosti žáků. (Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils´ development). 2007.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Adult Education as a Part of Professional Life - Motivation and Participation of Czech Adults. In European Conference of Educational Research 2007, VETNET sessions. 2007.
  3. JANYŠKOVÁ, Anna and Štěpán KONEČNÝ. Analýza motivace obézních žen a mužů k redukční léčbě konzervativními postupy (Analysis of Reduction Treatment Motivation in Obese Women and Men). Praha: Guarant International, 2007.
  4. CHMELOVÁ, Věra. Česká a slovenská klavírní literatura 2. poloviny 20. století (Czech and Slovak Piano Music of the Second Half of 20th Century). PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 3, č. 1, p. nestránkováno, 9 pp. ISSN 1803-1331.
  5. GREGOROVÁ, Ivana. Konkurenceschopnost podniku a skupina zaměstnanci - první fáze vyhodnocování dotazníkového šetření (Company´s competitiveness and the employee´s group - fisrt stage of the questionnaire evaluation). In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 181-246, 65 pp. ISBN 978-80-210-4466-1.
  6. VOJTKOVÁ, Naděžda. Lesson without preparation. 2007.
  7. MATYÁŠ, Václav and Marek KUMPOŠT. Location Privacy Pricing and Motivation. In Proceedings of Privacy-Aware Location-based Mobile Services Workshop (PALMS 07). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2007. p. 11-15. ISBN 1-4244-1241-2.
  8. JANYŠKOVÁ, Anna and Štěpán KONEČNÝ. Motivace obézních pacientů k redukci hmotnosti - Aneb proč chtějí obézní ženy a muži hubnout? (Reduction Treatment Motivation in Obese Patients - Why Do the Obese Women and Men Want to Grow Slim?). Sociální procesy a osobnost, Telč, 2007.
  9. TRNA, Josef. Motivational Problem Exercises Based on Simple Experiments. In Science and Technology Literacy in the 21st Century. Volume II. Cyprus: University of Cyprus, 2007. p. 15-24. ISBN 978-9963-8519-8-0.
  10. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy (Posibilities of motivation diagnostics at school). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, České Budějovice, 12. 9.-14. 9. 2007 (CD-ROM). 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 50-56. ISBN 978-80-7040-991-6.
  11. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy (Posibilities of motivation diagnostics at school). In Jandová, R. (Ed.): Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník anotací XV. konference ČAPV s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. České Budějovice: JU, 2007 (s. 81). 2007. ISBN 978-80-7040-987-9.
  12. SOUKOPOVÁ, Jana and Ladislav KAVŘÍK. Pozitivní motivace zadavatelů veřejných zakázek (Positive motivation of public procurement callers). In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE v Praze, 2007. p. 111-118. ISBN 978-80-903654-2-1.
  13. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností (Managerial skills development). Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. 240 pp. učební texty.
  14. CÍDLOVÁ, Hana and Pavel GALLE. Společenské karetní hry s chemickou problematikou (Chemical Parlour Games with Cards). Bedrník - časopis pro ekogramotnost. 2007, vol. 5, No 6, p. 25-27. ISSN 1801-1381.
  15. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě (Body weight, subcutaneous fat tissue and physical activity motivation in university students). In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. p. 51-60. ISBN 978-80-969628-4-6.
  16. DVOŘÁK, Ladislav. Využití freewaru ve fyzice (The use of freeware in physics). In Projektová výuka fyziky ve ŠVP. Brno: JČMF, 2007. 9 pp.
  17. MUDRÁK, Jiří. Vývoj nadání z pohledu nadaných dětí a jejich rodičů: Vícepřípadová studie (Development of giftedness from the point of view of children and their parents: Multicase study). In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2007. p. 312-320. ISBN 978-80-7392-016-6.

  2006

  1. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK, Jiří NYKODÝM and Petr KOLÁŘ. BRÄNNBALL nejvhodnější pálkovací hra pro děti na základní škole (BRÄNNBALL game for children at primary school). In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 138-143, 5 pp. ISBN 80-7043-443-0.
  2. MUDRÁK, Jiří. Čtyři cesty k vrcholu: Kvalitativní studie vývoje sportovního výkonu. (Four ways to the top: Qualitative study of sport performance development). In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Universita, 2006. 10 pp. ISBN 80-210-4145-5.
  3. DVOŘÁK, Ladislav. Google Earth ve výuce (Google Earth in Training). In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 9 pp. ISBN 80-7231-139-5.
  4. CÍDLOVÁ, Hana and Jaromír TOUŠEK. III. Fyzikální chemie (III. Physical Chemistry). In Chemická olympiáda : 43. ročník : 2006-2007 : školní kolo : kategorie A a E : soutěžní úlohy studijní a praktické části. 1st ed. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2006. p. 16-18. Petr Holzhauser. ISBN 80-86784-32-0.
  5. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela ZEMANOVÁ and Emílie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením II (Motivational Interdisciplinary Exercises for Chemical Education II). In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 7 pp. ISBN 80-7231-139-5.
  6. DVOŘÁK, Ladislav. Physicus - Návrat - počítačová hra ve výuce fyziky (Physicus - Return - computer game for teaching physics). In Zborník referátov zo 15. mezinárodnej konferencie DIDFYZ 2006 - Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní. Račkova dolina, SR: JSMF v Nitre, 2006. 4 pp. ISBN 978-80-8094-083-6.
  7. MORÁVEK, Antonín. Proč si žáci nedají poradit? Školní sport : časopis pro sportovce ze základních a středních škol a učilišť. Praha: Agentura Sprint, 2006, 2005/2006, No 5, p. 12.
  8. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka (Psychology of the Personality and the Health of Pupil). První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006. 167 pp. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7.

  2005

  1. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex as the Form of the Internet Communication: Motivation of the Users. In Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005. p. 149-154. ISBN 80-210-3690-7.
  2. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex, jeho přitažlivost a specifika (Cybersex, its Appeal and Specifics). Uherské Hradiště: Poradenská skupina Extima, Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká systemická společnost, 2005.
  3. BRYCHOVÁ, Alice. Evropské jazykové portfolio a sebehodnocení jako podpora autonomie v procesu učení se cizímu jazyku (European Language Portfolio and self-assesment Support the Autonomy in Foreign Language Learning). In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1st ed. Brno: Pdf MU, 2005. p. 58-64. ISBN 80-210-3919-1.
  4. FILO, Petr. Konzistence hodnotového systému podniku ve vztahu k jeho konkurenceschopnosti (The consistency of a company system of values in relation to its competitiveness). In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. p. 75-83. ISBN 80-210-3847-0.
  5. CÍDLOVÁ, Hana, Ivana BRŇOVJÁKOVÁ, Helena HLAVIČKOVÁ, Hana NOVÁČKOVÁ and Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením (Motivational Interdisciplinary Exercises for Chemical Education). In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. 9 pp. ISBN 80-85960-92-3.
  6. TRNA, Josef. Motivation and Hands-on Experiments. In HSci2005. Hands-on Science in a Changing Education. Rethymno (Řecko): University of Crete, 2005. p. 169-174. ISBN 960-88712-1-2.
  7. DVOŘÁK, Ladislav. Physicus - PC hra při výuce fyziky (Physicus - PC game to teach Physics). In ... ABY FYZIKA ŽÁKY BAVILA 2. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. p. 67 - 71. ISBN 80-244-1181-4.
  8. BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA and Šárka DVOŘÁKOVÁ. Pohyb a duševní zdraví (Movement and mental health). Brno: Paido, 2005. 78 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-108-1.
  9. DIVÍNOVÁ, Radana. Psychological Background of Cybersexual Activities : Qualitative Survey of Specific Computer Mediated Communication (among Czech Users). In Abuse: The Dark Side of Human-Computer Interaction. Řím, Itálie: Antonella De Angeli, Sheryl Braman, Peter Wallis, 2005. p. 38-44, 72 pp.
  10. BLAHUTKOVÁ, Marie, Ladislav BEDŘICH and Martin SEBERA. Psychologická charakteristika osobnosti vysokoškolského studenta v oboru tělesná výchova. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. p. 221-226. ISBN 80-244-1116-4.
  11. CÍDLOVÁ, Hana, Michal BŘÍZA, Eva LOMOVCIVOVÁ and Libor ŠKARVADA. Společenské hry jako motivační prostředek ve výuce chemie - interaktivní verze (Parlour Games as a Means of Motivation at Chemistry Education - an Interactive Version). In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. 5 pp. ISBN 80-85960-92-3.
  12. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ and Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou (Chemical Card Parlour Games). 2005.
  13. SLEZÁKOVÁ, Ivana. Teaching ICT in English: CLIL Lessons in Elementary Schools. In Intensive Programme TiFoLa. Paido. Brno, 2005. p. 92-101, 140 pp. 219. publikace. ISBN 80-7315-109-X.
  14. GREGOROVÁ, Ivana. Vztahy podniku ke svým zaměstnancům a jejich vliv na konkurenceschopnost podniku (The relationship of the company to its employees and its impact to the competitive advantage of the company). In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 85-113, 28 pp. ISBN 80-210-3847-0.
  15. DVOŘÁK, Rudolf. Závěr 6. semináře z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol (University education quality assessement - compiled contributions from the 6th seminar of the "university education quality assessement" cycle.). Plénum semináře. In MÜNSTEROVÁ, Eva and Emanuel ONDRÁČEK. Hodnocení kvality vysokých škol. První vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. p. 239 - 243. ISBN 80-7044-652-8.

  2004

  1. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace (Cybersex as a Form of Internet Communication). Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, vol. 10, 7-8, p. 9-13. ISSN 1212-9607.
  2. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie (Emotions Are Our Energy). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 10-15. ISBN 80-210-3517-X.
  3. MAREŠ, Petr. Faktory a úroveň motivace k zaměstnávání (Motivation for employ). In Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 100-113. není. ISBN 80-210-3867-5.
  4. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Eva LOMOVCIVOVÁ and Emilie MUSILOVÁ. Pexeso a kvarteto jako motivační prvek v chemii (Parlour Games Called "Pexeso" and "Kvarteto" as a New Means of Motivation at Chemistry Education). Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN a Fortuna, 2004, vol. 13, No 4, p. 183-185. ISSN 1210-3349.
  5. ČECH, Tomáš and Petr SOJÁK. Sociální pedagogika z pohledu začínajících studentů oboru. In Socialia Olomouc 2003. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2004. p. 166-169. ISBN 80-244-0878-3.
  6. DVOŘÁK, Ladislav. Využití ping-pongových míčků ve fyzice (Use ping-pongových balls in physics). In Veletrh nápadů učitelů fyziky IX. Sv.2. Vyd. I. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2004. p. 21 - 26. ISBN 80-7315-087-5.

  2003

  1. NOSEK, Jakub. Faktory působící na efektivitu týmu. In Management & Business in New Europe. 2003rd ed. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 8 pp.
  2. LOMOVCIVOVÁ, Eva and Hana CÍDLOVÁ. Hrajeme si v chemii. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. p. 33-33.
  3. NOSEK, Jakub. Impact of internal factors on a team's efficiency. In Business Development and European Community. 2003rd ed. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 10 pp.
  4. STRÁNSKÁ, Zdenka. Motivace adeptů učitelství k volbě učitelské profese (poster) (Students` Motivation for Choice of Teaching Career). In Zborník príspevkov "Psychologické dni" Trenčín, 17.- 19.9. 2003: Práca a jej kontexty, Ed.: Ivan Sarmány Schuller. 1st ed. Bratislava: Stimul, 2003. p. 414-422. ISBN 80-88982-75-8.
  5. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Vedení pracovních týmů, komunikace, motivace (Leading of the work teams, communication, motivation). In Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Brno: Vydavatelství MU, 2003. p. 80-89, 9 pp. ISBN 80-216-3278-2.

  2002

  1. JANČÁŘ, Luděk, Hana CÍDLOVÁ, Radek GALÁŠ and Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy typu chemický text (Motivation problems (type "Chemical text")). Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2002, vol. 96, No 6, p. 455. ISSN 0009-2770.
  2. BLAHUTKOVÁ, Marie. Výkonová motivace učitelů ve vztahu k duševnímu zdraví (Motivation achievement of teachers in relation with mental health). In Učitelé a zdraví 4. první. Brno: nakl. Pavel Křepela, 2002. p. 61-65. ISBN 80-902653-9-4.

  2001

  1. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova a divadlo (drama and theatre). 1st ed. Bratislava: Pedagogické centrum, 2001. 65 pp. ISBN 80-8052-135-2.
  2. PAVLOVSKA, Marie. Dramatická výchova dnes (Drama tooday). 1st ed. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění Praha, 2001. 161 pp. ISBN 80-901660-4-0.
  3. NAVRÁTIL, Vladislav. Poznámka k motivaci studentů fyziky (The remark on motivation of students of physics). In XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ pozemního vojska ve Vyškově, 2001. p. 232-235. ISBN 80-7231-071-2.

  1999

  1. LOKŠOVÁ, Irena and Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. (The attention, motivation, relaxation and creativity of pupil's in the school.). Portál. Praha: Portál, 1999. 199 pp. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-205-X.
  2. LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví (Management Theory). Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 pp.

  1998

  1. DOKULIL, Miloš. Morální hodnoty v současné etice a morálce (Moral Values in Contemporary Ethics and Morality). In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. p. 61-84. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.

  1997

  1. TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Zdravý způsob života a jeho motivační role v přírodovědné výuce. (A Healthy Way of Life and Its Motivation Role in Teaching Natural Science.). In Výchova dětí a mládeže ke zdravému způsobu života na konci XX. století. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1997. p. 259-262. ISBN 80-210-1654-X.

  1996

  1. TRNA, Josef. Alternativní přírodovědné výukové postupy založené na aktuálních psychologických poznatcích. (Alternative Teaching Procedures in Natural Science Based on New Psychological Knowledge.). Brno: PAIDO, 1996. 14 pp. Příprava učitelů.1. ISBN 80-85931-21-4.
  2. TRNA, Josef. Motivace žáka jako integrační prvek technologie výuky fyziky. (Pupil Motivation as the Integrative Component of Teaching Physics Technology.). In Didaktické technologie v profesní přípravě učitelů fyziky. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 1996. p. 29-32.
  3. TRNA, Josef. Motivační složka zájmu žáka o fyziku. (Motivation Component of Pupil Interest of Physics.). In Didfyz´94. Samostatné fyzikálne poznávanie žiakov. Nitra, Slovakia: PROTON a JSMF, 1996. p. 93-99.
  4. TRNA, Josef and Leszek RYK. Motywacja ucznia w nauczaniu przedmietow przyrodniczich. (Motivation of Pupil in Science Education.). Wiesci zamkowe. Legnica, Poland, 1996, roč.3, No 3, p. 40-41. ISSN 1426-0913.
  5. TRNA, Josef. Vytváření dovednosti učitele fyziky motivovat žáka. (Forming the Physics Teacher´s Skill how to Motivate a Pupil.). Pedagogická orientace. 1996, roč.6, 18-19, p. 58-63. ISSN 1211-4669.

  1995

  1. TRNA, Josef. Motivační účinek fyzikálních učebních pomůcek. (Motivational Effects of Instructional Teaching Physics.). In Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití. Plzeň: Pedagogická fakulta ZčU, 1995. p. 57-60. ISBN 80-7043-187-3.

  1994

  1. TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Diagnostika ve výuce fyziky a motivace žáka. (Diagnostics in Teaching Physics and Motivation of a Pupil.). In Pedagogická diagnostika´93. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994. p. 115-117. ISBN 80-7042-074-X.
  2. TRNA, Josef. Problémová úloha jako jeden ze zdrojů motivace žáka ve výuce fyziky. (A Problem Task as One of Sources of Motivation of a Pupil in Teaching Physics.). In Fyzika a didaktika fyziky 1. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1994. p. 81-91. ISBN 80-210-0860-1.
  3. TRNA, Josef. Utváření dovednosti učitele fyziky motivovat žáka. (Teacher Skill of Pupil Motivation and its Creation.). In Profesionální příprava učitele fyziky. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP a FPS JČMF, 1994. p. 50-51.

  1993

  1. TRNA, Josef. Motivacionni těchnologii v obučenieto po fizika. (Motivation Teaching Techniques in Physics.). Fizika. Sofia, Bulgaria, 1993, vol. 29, No 3, p. 6-8. ISSN 0204-6946.
  2. BUCHTOVÁ, Božena. Úvod do psychologie osobnosti : studijní text pro distanční studium ESF MU (Basics of Psychology of personality). 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 pp. I. ISBN 80-210-0756-7.

  1992

  1. TRNA, Josef. Perspektivy výuky fyziky a problém motivace. (Perspectives of Teaching Physics and Motivation.). Pedagogická orientace. 1992, roč.2, No 5, p. 67-71. ISSN 1211-4669.
Display details
Displayed: 30/11/2023 11:06