Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X.

  2007

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  2. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Johannes LEITNER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits functions in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. 1. vyd. Wien: Wirtschaftsuniversität Wein, Institut für Sozialpolitik, 2007, 20 s. Working Paper 02/2007.
  3. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Astrid HAIDER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits roles in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. In The Global Pursuit of Social Justice: Challenges to Nonprofits & Civil Society. 1. vyd. USA, Atlanta: ARNOVA, 2007, s. 245-250. ISSN 1802-128X.
  4. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5.
  5. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 191-203. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  6. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  7. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.

  2006

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. K problematice zdaňování příspěvkových organizací. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 20-33. ISBN 80-210-3956-6.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Nové organizace neziskového sektoru v ČR a jejich zdanění. In Tranzitívne ekonomiky v procese Európskej integrácie. Bratislava: NHF EU, 2006, s. 39. ISBN 80-225-2218-X.

  2004

  1. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2003. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2004, 25 s. Rozbor.

  2003

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Postavení společenství vlastníků jednotek v dańovém systému. In Daně - teorie a praxe. Brno: Akademie Sting, 2003, s. 39-40. ISBN 80-86342-38-7.
  2. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2003, 20 s. Rozbor.
  3. KOSTROŇ, Lubomír. Využití hodnotících a rozvojových středisek v "neziskové sféře". Brno: konference "Assessment centra", pořádaná BIBS a Motiv P v Brně 24.2.2003, 2003, 2 s.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací. In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejneho sektora. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2002, s. 119-123. ISBN 80-225-1406-3.

  2001

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem, 2001, s. 91-96. Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006. ISBN 80-7044-345-6.

  2000

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Audit v neziskovém sektoru. In Daně - teorie a praxe 2000. první. Brno: Sting, 2000, s. 15-17. ISBN 80-86342-16-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 04:26