Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. HAVLAN, Petr and Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., vol. 50, No 4, p. 153-157. ISSN 1754-243X. 2008.

  2007

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola (Municipalities' management and it's control in the Czech republic). In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  2. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Johannes LEITNER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ and Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits functions in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. 1. vyd. Wien: Wirtschaftsuniversität Wein, Institut für Sozialpolitik. 20 pp. Working Paper 02/2007. 2007.
  3. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Astrid HAIDER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ and Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits roles in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. In The Global Pursuit of Social Justice: Challenges to Nonprofits & Civil Society. 1. vyd. USA, Atlanta: ARNOVA. p. 245-250. ISSN 1802-128X. 2007.
  4. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání (Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.). Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o. 187 pp. ISBN 978-80-86929-25-5. 2007.
  5. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací (Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 191-203. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6. 2007.
  6. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací (Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations). In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  7. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola (Municipalities in the Czech republic - management and it's control). In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6. 2007.

  2006

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. K problematice zdaňování příspěvkových organizací (To problems of taxation of contribution organizations). In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 20-33. ISBN 80-210-3956-6. 2006.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Nové organizace neziskového sektoru v ČR a jejich zdanění (New non-profit organizations in the Czech republic and their taxation.). In Tranzitívne ekonomiky v procese Európskej integrácie. Bratislava: NHF EU. p. 39. ISBN 80-225-2218-X. 2006.

  2004

  1. HYÁNEK, Vladimír and Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2003 (Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2003). Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. 25 pp. Rozbor. 2004.

  2003

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Postavení společenství vlastníků jednotek v dańovém systému (The position of flat-unit owners association in the tax system.). In Daně - teorie a praxe. Brno: Akademie Sting. p. 39-40. ISBN 80-86342-38-7. 2003.
  2. HYÁNEK, Vladimír and Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002 (Analysis of Public Budget Financing of Non-Profit Organizations in the 2002). Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. 20 pp. Rozbor. 2003.
  3. KOSTROŇ, Lubomír. Využití hodnotících a rozvojových středisek v "neziskové sféře" (The use of assessment and development centers in the non-profit sector.). Brno: konference "Assessment centra", pořádaná BIBS a Motiv P v Brně 24.2.2003. 2 pp. 2003.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací (Value added tax). In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejneho sektora. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava. p. 119-123. ISBN 80-225-1406-3. 2002.

  2001

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR (Current Problems of Czech Non-profit Law). In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem. p. 91-96. Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006. ISBN 80-7044-345-6. 2001.

  2000

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Audit v neziskovém sektoru (Audit of Non-profit Area). In Daně - teorie a praxe 2000. první. Brno: Sting. p. 15-17. ISBN 80-86342-16-6. 2000.
Display details
Displayed: 15/4/2024 12:22