Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VIČAR, Radim. Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice. In COFOLA 2009 : the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 471-479, 1293 s. ISBN 978-80-210-48.
  Název česky: Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice.

  Klíčová slova anglicky: Expropriation; ownership; restrictions on property rights; military crisis situations; nonmilitary
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Radim Vičar, Ph.D., učo 22359. Změněno: 1. 7. 2009 15:40.
 2. 2008

 3. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.
  Název anglicky: Present and Future of Transfer Taxes
  RIV/00216224:14560/08:00034701 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Neckář, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: transfer taxes; inheritance tax; gift tax; real estate transfer tax; transfer; transition; ownership; real estate; tax effectiveness; dissolution; double taxation; collection; reform of the tax system
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Změněno: 19. 1. 2009 18:00.
 4. 2007

 5. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Nebytové prostory: Vlastnictví, nájem a podnájem. 1. vydání. Brno: Computer Press,a.s., 2007. 192 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1610-4.
  kniha
  Název anglicky: The Non-residental Premises: Ownership, lease and Sublease
  RIV/00216224:14220/07:00022091 Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Fiala, Josef (203 Česká republika) -- Selucká, Markéta (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: non-residental Premises; Ownership; lease; Sublease

  Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 23. 6. 2009 15:21.
 6. 2006

 7. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. 463 s. Praktické právnické příručky a 649. ISBN 80-7201-578-8.
  Název česky: Majetek státu v platné právní úpravě
  Název anglicky: State Property in the Valid Legal Regulation
  RIV/00216224:14220/06:00017551 Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Havlan, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ownership; state; administrators of the property rights and other proprietaries of the state; state property; acquiring of the property by the state; managing and disposing of the state property

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 13:56.
 8. HAVLAN, Petr a Hana NEUMANNOVÁ. Veřejné vysoké školy jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 6, s. 199-205. ISSN 1210-6410.
  Název česky: Veřejné vysoké školy jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv
  Název anglicky: Public Universities as Subjects of the property Rights and Other Proprietaries
  RIV/00216224:14220/06:00016736 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Havlan, Petr (203 Česká republika, garant) -- Neumannová, Hana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: ownership; public university; acquiring of the property by public university; managing and disposing of the public university’s property

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 17:50.
 9. 2005

 10. KUČERA, Radomír. Vztahy k vlastníkům (akcionářům). In Vývojové tendence podniků. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2005. s. 255-269. ISBN 80-210-3847-0.
  Název anglicky: Relations to owners (shareholders)
  RIV/00216224:14560/05:00012784 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Kučera, Radomír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: shareholder; stakeholder; administration; ownership; investment; corporate governance; governance index;

  Změnil: Mgr. Radomír Kučera, učo 18486. Změněno: 19. 1. 2006 09:48.
 11. 2002

 12. BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry. Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, roč. 1, č. 1, s. 7 - 13. ISSN 1335-9746.
  Název anglicky: Contemporarry development trends organisations of the company sphere
  RIV/00216224:14560/02:00007637 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. čeština. Slovensko.
  Blažek, Ladislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ownership; schaleholder; stakeholder; responsibility; intellectual capital

  Změnil: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., učo 921. Změněno: 28. 2. 2003 11:03.
  Přír. čísla: 4200432897
 13. 2000

 14. BRABCOVÁ, Květoslava. The Way of Czech Enterprises into the International Market. In IV International Conference of Doctoral Students. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Brno, 2000. s. 21-25. ISBN 80-214-1637-8.
  Název anglicky: The Way of Czech Enterprises into the International Market
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Czech Enterprises; International Market; Foreign Investor; Ownership; Advantages; Disadvantages

  Změnila: Vlasta Radová, učo 2507. Změněno: 19. 3. 2001 15:54.
  Přír. čísla: 4200421819, 4200421820
 15. 1995

 16. MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8.
  Název anglicky: Legitimacy
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Mareš, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social change; postcommunist;ownership;legitimacy;unemployment;

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 19. 6. 2009 21:02.
 17. MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8.
  Název česky: Sociální konsekvence změn ve vlastnictví
  Název anglicky: The Social Consequences of a Change in Ownership.
  RIV/00216224:14230/95:00000139 Odborná kniha. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Možný, Ivo (203 Česká republika, garant) -- Mareš, Petr (203 Česká republika) -- Musil, Libor (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: social change; ownership; culture of organization; employee participation

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 15:31.
 18. 1994

 19. FIALA, Josef. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem v rámci tzv. velké privatizace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 119-123. ISSN 1210-9126.
  Název anglicky: Ownership acquisition of estates in the framework of so called Large Scale Privatization
  RIV: Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Large Scale Privatization ; Ownership

  Změnil: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., učo 1660. Změněno: 3. 4. 2000 10:33.
 20. MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 2, č. 2, s. 187-199. ISSN 1210-3861.
  Název česky: Legitimizace privatizace: Dvě případové studie privatizovaných průmyslových podniků
  Název anglicky: The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatized Enterprises.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Musil, Libor (203 Česká republika, garant) -- Mareš, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: ownership; legitimacy; czlture of organization; trade union; employees

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 15:46.
Zobrazeno: 3. 2. 2023 08:22