Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. VIČAR, Radim. Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice. In COFOLA 2009 : the Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 471-479, 1293 pp. ISBN 978-80-210-48.
  Name in Czech: Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice.

  Keywords in English: Expropriation; ownership; restrictions on property rights; military crisis situations; nonmilitary
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Radim Vičar, Ph.D., učo 22359. Changed: 1/7/2009 15:40.
 2. 2008

 3. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní (Present and Future of Transfer Taxes). In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.
  Name (in English): Present and Future of Transfer Taxes
  RIV/00216224:14560/08:00034701 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Neckář, Jan (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: transfer taxes; inheritance tax; gift tax; real estate transfer tax; transfer; transition; ownership; real estate; tax effectiveness; dissolution; double taxation; collection; reform of the tax system
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Changed: 19/1/2009 18:00.
 4. 2007

 5. FIALA, Josef and Markéta SELUCKÁ. Nebytové prostory: Vlastnictví, nájem a podnájem (The Non-residental Premises: Ownership, lease and Sublease). 1. vydání. Brno: Computer Press,a.s., 2007. 192 pp. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1610-4.
  kniha
  Name (in English): The Non-residental Premises: Ownership, lease and Sublease
  RIV/00216224:14220/07:00022091 Book on a specialized topic. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Fiala, Josef (203 Czech Republic) -- Selucká, Markéta (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: non-residental Premises; Ownership; lease; Sublease

  Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 23/6/2009 15:21.
 6. 2006

 7. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě (State Property in the Valid Legal Regulation). 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. 463 pp. Praktické právnické příručky a 649. ISBN 80-7201-578-8.
  Name in Czech: Majetek státu v platné právní úpravě
  Name (in English): State Property in the Valid Legal Regulation
  RIV/00216224:14220/06:00017551 Book on a specialized topic. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Havlan, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: ownership; state; administrators of the property rights and other proprietaries of the state; state property; acquiring of the property by the state; managing and disposing of the state property

  Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 13:56.
 8. HAVLAN, Petr and Hana NEUMANNOVÁ. Veřejné vysoké školy jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv (Public Universities as Subjects of the property Rights and Other Proprietaries). Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 6, p. 199-205. ISSN 1210-6410.
  Name in Czech: Veřejné vysoké školy jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv
  Name (in English): Public Universities as Subjects of the property Rights and Other Proprietaries
  RIV/00216224:14220/06:00016736 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Havlan, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Neumannová, Hana (203 Czech Republic)
  Keywords in English: ownership; public university; acquiring of the property by public university; managing and disposing of the public university’s property

  Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 2/4/2010 17:50.
 9. 2005

 10. KUČERA, Radomír. Vztahy k vlastníkům (akcionářům) (Relations to owners (shareholders)). In Vývojové tendence podniků. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2005. p. 255-269. ISBN 80-210-3847-0.
  Name (in English): Relations to owners (shareholders)
  RIV/00216224:14560/05:00012784 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
  Kučera, Radomír (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: shareholder; stakeholder; administration; ownership; investment; corporate governance; governance index;

  Changed by: Mgr. Radomír Kučera, učo 18486. Changed: 19/1/2006 09:48.
 11. 2002

 12. BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry (Contemporarry development trends organisations of the company sphere). Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, vol. 1, No 1, p. 7 - 13. ISSN 1335-9746.
  Name (in English): Contemporarry development trends organisations of the company sphere
  RIV/00216224:14560/02:00007637 Article in a journal. Management, administration and clerical work. Czech. Slovakia.
  Blažek, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: ownership; schaleholder; stakeholder; responsibility; intellectual capital

  Changed by: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., učo 921. Changed: 28/2/2003 11:03.
  Identification numbers: 4200432897
 13. 2000

 14. BRABCOVÁ, Květoslava. The Way of Czech Enterprises into the International Market. In IV International Conference of Doctoral Students. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Brno, 2000. p. 21-25. ISBN 80-214-1637-8.
  Name (in English): The Way of Czech Enterprises into the International Market
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: Czech Enterprises; International Market; Foreign Investor; Ownership; Advantages; Disadvantages

  Changed by: Vlasta Radová, učo 2507. Changed: 19/3/2001 15:54.
  Identification numbers: 4200421819, 4200421820
 15. 1995

 16. MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita, 1995. p. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8.
  Name (in English): Legitimacy
  RIV: Chapter(s) of a specialized book. Sociology, demography. English. Czech Republic.
  Mareš, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: social change; postcommunist;ownership;legitimacy;unemployment;

  Changed by: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Changed: 19/6/2009 21:02.
 17. MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership (The Social Consequences of a Change in Ownership.). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8.
  Name in Czech: Sociální konsekvence změn ve vlastnictví
  Name (in English): The Social Consequences of a Change in Ownership.
  RIV/00216224:14230/95:00000139 Book on a specialized topic. Sociology, demography. English. Czech Republic.
  Možný, Ivo (203 Czech Republic, guarantor) -- Mareš, Petr (203 Czech Republic) -- Musil, Libor (203 Czech Republic)
  Keywords in English: social change; ownership; culture of organization; employee participation

  Changed by: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Changed: 24/6/2009 15:31.
 18. 1994

 19. FIALA, Josef. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem v rámci tzv. velké privatizace (Ownership acquisition of estates in the framework of so called Large Scale Privatization). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, p. 119-123. ISSN 1210-9126.
  Name (in English): Ownership acquisition of estates in the framework of so called Large Scale Privatization
  RIV: Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Large Scale Privatization ; Ownership

  Changed by: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., učo 1660. Changed: 3/4/2000 10:33.
 20. MUSIL, Libor and Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. (The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatized Enterprises.). Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, vol. 2, No 2, p. 187-199. ISSN 1210-3861.
  Name in Czech: Legitimizace privatizace: Dvě případové studie privatizovaných průmyslových podniků
  Name (in English): The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatized Enterprises.
  RIV: Article in a journal. Sociology, demography. English. Czech Republic.
  Musil, Libor (203 Czech Republic, guarantor) -- Mareš, Petr (203 Czech Republic)
  Keywords in English: ownership; legitimacy; czlture of organization; trade union; employees

  Changed by: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Changed: 24/6/2009 15:46.
Displayed: 26/3/2023 11:06