Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 2008, s. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9.
  2. BURKE, Edmund K., Jakub MAREČEK, Andrew J. PARKES a Hana RUDOVÁ. Penalising Patterns in Timetables: Novel Integer Programming Formulations. In Operations Research Proceedings 2007. Berlin: Springer, 2008, s. 409-414. ISBN 978-3-540-77902-5.

  2007

  1. BURKE, Edmund K., Jakub MAREČEK a Hana RUDOVÁ. Strengthened Integer Programming Formulation of Constraints Counting Matches of Patterns in Timetables. In Operations Research in the Service Industry. 2007.

  2003

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 4, č. 4, s. 105-118. ISSN 1213-6204.

  2001

  1. ANTOŠ, David a Petr SOJKA. Generování vzorů dělení slov v UNICODE. In Sborník druhého semináře o Linuxu a TeXu, SLT 2001. Brno: Konvoj, 2001, s. 23-32. ISBN 80-7302-009-2.
  2. ANTOŠ, David a Petr SOJKA. Pattern Generation Revisited. In Proceedings of the Twelfth European TeX Conference. Kerkrade, The Netherlands: NTG, 2001, s. 7-17.

  2000

  1. SOJKA, Petr. Competing Patterns for Language Engineering. In Proceedings of Third International Workshop on Text, Speech and Dialogue, TSD 2000. Heidelberg: Springer-Verlag, 2000, s. 157-162. ISBN 3-540-41042-2.
  2. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000, 264 s. ISBN 80-7178-291-2.

  1999

  1. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 1999, roč. 25, č. 1, s. 33-51.
  2. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University, 1999, s. 33-52, 19 s. Biology. ISBN 80-210-2241-8.

  1994

  1. SOJKA, Petr a Pavel ŠEVEČEK. Hyphenation in TeX - Quo Vadis? In Proceedings of the 9th European TeX Conference, Gdaňsk, 1994. Gdaňsk: GUST, 1994, s. 59-68.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 03:32