Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KRČMAŘOVÁ, Gabriela a Petr SOJKA. CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2008. 152 s. ISBN 978-80-904173-0-4.
 2. 2007

 3. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology, Volume 36. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 1-75. ISBN 978-80-210-4453-1.
 4. KRATOCHVÍL, Vladimír. Účel a význam předsoudních a soudních stadií trestního řízení. In Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 513 - 519. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-572-8.
 5. 2006

 6. KRČMAŘOVÁ, Gabriela a Petr SOJKA. CESNET Conference 2006, First CESNET Conference on Advanced Communications and Grids. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2006. 180 s. ISBN 80-239-6533-6.
 7. HUMPOLÍČEK, Pavel, Martin JELÍNEK a Mojmír SVOBODA. Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. 96 s. ISBN 80-86633-58-6.
 8. 2004

 9. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 1-626. ISBN 80-7275-049-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2023 20:14