Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC a Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, roč. 41, č. 2, s. 105-117. ISSN 0139-8660.
  Název česky: Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice
  Název anglicky: Theoretical and Methodical Approaches to the Tourism regionalization in the Czech Republic
  RIV/00216224:14560/08:00025390 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Vystoupil, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Holešinská, Andrea (203 Česká republika) -- Kunc, Josef (203 Česká republika) -- Šauer, Martin (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Tourism; Regionalization; Czech Republic
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 31. 3. 2009 12:13.
 2. 2007

 3. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu. In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2.
  Název česky: Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu
  Název anglicky: Theoretical-methodological and practical approaches towards tourism regionalization
  RIV/00216224:14560/07:00021064 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Vystoupil, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Šauer, Martin (203 Česká republika) -- Holešinská, Andrea (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Tourism; regionalization; theoretical approaches; atlas of tourism
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Změněno: 15. 8. 2007 13:44.
 4. KUNC, Josef a Martin ŠAUER. Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 316-324. ISBN 978-80-210-4325-1.
  Název česky: Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina
  Název anglicky: Selected Aspects of Tourism in the Vysočina Region
  RIV/00216224:14560/07:00021073 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Kunc, Josef (203 Česká republika, garant) -- Šauer, Martin (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Tourism; Collective Accommodation Establishments; Regionalization; Vysočina Region
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 27. 6. 2008 12:45.
 5. 2006

 6. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Atlas cestovního ruchu České republiky. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. s. 263-267. ISBN 8021041552.
  Název česky: Atlas cestovního ruchu České republiky
  Název anglicky: Tourism Atlas of the Czech Republic
  RIV/00216224:14560/06:00016527 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Vystoupil, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Šauer, Martin (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: tourism; atlas of tourism; regionalization
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., učo 390. Změněno: 7. 12. 2006 15:49.
 7. 2005

 8. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa. In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. s. 183-188. ISBN 80-244-1221-7.
  Název česky: Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa
  Název anglicky: Geography of Tourism and/or Tourism E-atlas of World Countries
  Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: tourism; atlas; Internet; teaching aid; regionalization
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Změněno: 29. 4. 2008 13:55.
 9. 2004

 10. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century. In 3rd International Confrerence for Young Researchers. Volume I. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. s. 230-233. ISBN 963-9483-44-3.
  Název česky: Rozvoj cestovního ruchu a rajonizace v České republice na prahu nového tisíciletí
  Název anglicky: Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century
  RIV/00216224:14410/04:00010379 Stať ve sborníku. Ekonomie. angličtina. Maďarsko.
  Holešinská, Andrea (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Tourism; Inbound Tourism; Outbound Tourism; Natural Tourist Region; Regionalization; Trends

  Změnila: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Změněno: 12. 1. 2005 13:29.
Zobrazeno: 28. 1. 2022 18:52