Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ, Jindřich VÍTEK, Přemysl RABAN a Vlastimil PIHERA. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. Online. 5. vyd. Praha: C.H.Beck. 419 s. Beckovy právnické učebnice, sv. 1. ISBN 978-80-7179-454-7
  2. KYNCL, Libor a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. Online. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft. s. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5

  2008

  1. KYNCL, Libor. Jednotlivé druhy cenných papírů. Online. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1. vyd. Brno: Tribun EU. s. 457-464. ISBN 978-80-210-4629-0
  2. KYNCL, Libor. Legal Regulation of the Competitive Company on Capital Market. Online. In microCAD 2008, International Scientific Conference, 20-21 March 2008, Section R: Company Competitiveness in the XXI Century. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre. s. 123-130. ISBN 978-963-661-827-8
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - finanční trhy. Online. Čtvrté vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Akademické nakladatelství CERM. 352 s. skripta. ISBN 978-80-214-3703-6
  4. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Online. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 352 s. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6

  2007

  1. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Online. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM. 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0
  2. REJNUŠ, Oldřich. Teoretické a právní aspekty systemizace finančních investičních instrumentů. Online. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 324-331, 449 s. ISBN 978-80-210-4319-0

  2005

  1. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. Online. In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vyd. Praha: C. H. Beck. s. 163-202. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X

  1998

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdaňování cenných papírů. Online. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, roč. 6, č. 2, 8 s. ISSN 1210-8103

  1997

  1. BLAŽEK, Jiří. Zdanění cenných papírů při darování. Online. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, roč. 5, č. 2, s. 10-13. ISSN 1210-8103

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí. Online. Bratislava: SPN Bratislava. 218 s. ISBN 80-08-00992-6
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 22:31