Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠAFR, Gustav a L. NAVRÁTIL. Haven us Carresponding Knowledge and Skill at Civil Defence under Non-military Threads? In Security and Safety Management and Public Administration 2008. Praha: Policejní akademie ČR, 2008. s. 358-361, 6 s. ISBN 978-80-7251-289-8.
 2. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 3. DOKULIL, Miloš. Má královna moderní vědy opravdu balit kufry? In O škole a vzdělávání. 1. vyd. Praha: matfyzpress, 2008. s. 106-6, 3 s. ISBN 978-80-7378-029-6.
 4. ŠAFR, Gustav. Máme požadované znalosti a dovednosti v oblasti ochrany obyvatelstva za nevojenských ohrožení? In Krizový management, INTERPROTEC 2008. Brno: UO, 2008. s. 380 - 384. ISBN 978-80-7231-510-9.
 5. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. s. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
 6. 2007

 7. VACULOVÁ, Ivana. Fyzikální dovednosti žáků ZŠ a RVP. In Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 141 do s.147, 7 s. ISBN 978-80-244-1786-8.
 8. 2004

 9. ŠIMONÍK, Oldřich. Intervence předmětových didaktiků do rozvíjení pedagogických dovedností. Výzkumná zpráva. Brno: PedF MU, 2004. 5 s.
 10. ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2.
 11. 1998

 12. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 s. ISBN 80-210-1937-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2021 06:42