Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KAMENICKÁ, Renata. Defining explicitation in translation. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 33/2007, č. 1, s. 45-57, 155 s. ISSN 1211-1791.
   URL
   Název česky: Definice překladové explicitace
   Název anglicky: Defining explicitation in translation
   RIV/00216224:14210/07:00033386 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
   Kamenická, Renata (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: explicitation; translation; definition; implicitation; specification; generalization; addition; omission
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D., učo 458. Změněno: 18. 3. 2012 21:15.

  2006

  1. ČERNÁ, Ivana, Pavlína VAŘEKOVÁ a Barbora ZIMMEROVÁ. Component-Interaction Automata Modelling Language. Brno, Czech Republic: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2006. Technical report FIMU-RS-2006-08.
   FIMU Technical Reports URL
   Název česky: Modelovací jazyk Component-Interaction automatů
   RIV/00216224:14330/06:00024121 Audiovizuální tvorba. Informatika. angličtina. Česká republika.
   Černá, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Component-based systems; automata theory; specification; verification
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:26.

  2005

  1. VAŘEKOVÁ, Pavlína a Barbora ZIMMEROVÁ. Component-Interaction Automata for Specification and Verification of Component Interactions. In IFM 2005 Doctoral Symposium on Integrated Formal Methods. Eindhoven, The Netherlands: Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), 2005, s. 71-75.
   Název česky: Component-Interaction automaty pro specifikaci a verifikaci interakcí mezi komponentami
   RIV/00216224:14330/05:00013242 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Nizozemské království.
   Vařeková, Pavlína (203 Česká republika) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Component-Interaction automata; specification; verification; component-based systems
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 2. 12. 2006 16:39.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Dynamic semantic scales in the theory of functional sentence perspective. In Aleg(r)ace pro Evu. Papers in Honour of Eva Hajičová. Praha: Univerzita Karlova, 2005, s. 61-67.
   Název česky: Dynamicko-sémantické škály v teorii funkční větné perspektivy
   Jazykověda. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: FSP; dynamic semantic scales; Specification
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., učo 109. Změněno: 11. 4. 2010 23:09.

  2004

  1. ŠAFRÁNEK, David. Visual Specification of Systems with Heterogeneous Coordination Models. In Proceeding of 3rd International Workshop on Foundations of Coordination Languages and Software Architectures. London: ENTCS, 2004, s. 107-121. ISSN 1571-0661.
   Název česky: Visuální specifikace systémů s heterogenními modely koordinace
   Název anglicky: Visual Specification of Systems with Heterogeneous Coordination Models
   RIV/00216224:14330/04:00010302 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Česká republika.
   Šafránek, David (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: specification; formal methods; visual formalism
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D., učo 3159. Změněno: 18. 6. 2007 14:55.
Zobrazeno: 20. 5. 2024 00:52