Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 2005. s. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
  Název česky: Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně
  Název anglicky: A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno
  RIV/00216224:14410/05:00015179 Stať ve sborníku. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Kachlík, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates

  Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 2. 6. 2006 19:17.
 2. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005. s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3.
  Název česky: Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání
  Název anglicky: Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution
  RIV/00216224:14410/05:00013889 Stať ve sborníku. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Kachlík, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: questionnaire; habit-forming substances; prevention; programme; survey; university; undergraduates

  Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 1. 9. 2005 18:07.
 3. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 4, s. 193-221. ISSN 0862-0350.
  Název česky: Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část
  Název anglicky: A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.
  RIV/00216224:14410/05:00014726 Článek v odborném periodiku. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Kachlík, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 9. 1. 2007 19:50.
 4. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 5, s. 259-282. ISSN 0862-0350.
  Název česky: Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část.
  Název anglicky: A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.
  RIV/00216224:14410/05:00014728 Článek v odborném periodiku. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Kachlík, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 9. 1. 2007 19:52.
Zobrazeno: 28. 5. 2023 13:05