Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

  1. MOLEK, Pavel. Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti? (Active legitimation in administrative justice: a path to a Court or to denegatio iustitiae?). In Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 143-163, 20 pp. ISBN 80-210-3611-7.
Display details
Displayed: 24/5/2022 13:20