Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita versus obezita (Physical activity versus obesity). In Tělesná výchova a sport mládeže. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 58-67. ISBN 978-80-210-4858-4. 2009.

  2008

  1. MAŇÁK, Josef and Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání (Current topics and problems in education in the Czech Republic). In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1st ed. Brno: VUT. p. 60 - 73, 15 pp. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7. 2008.
  2. NUMERATO, Dino. Media Activities and Reflexivity: The Case of Czech Sports Actors. Media Studies. vol. 3, No 3, p. 257-277. ISSN 1801-9978. 2008.
  3. NUMERATO, Dino. Mediální aktivita a reflexivita sportovních aktérů. Mediální studia. vol. 3, No 2, p. 154-174. ISSN 1801-9978. 2008.
  4. SOPOUŠEK, Jiří and Rudolf FORET. More Sophisticated Thermodynamic Designs of Welds between Dissimilar Steels. Science and Technology of Welding and Joining. HUDSON RD, LEEDS LS9 7DL, ENGLAND: MANEY PUBLISHING, vol. 13, No 1, p. 17-24. ISSN 1362-1718. 2008.
  5. HOUSER, Josef, Oldřich JANICZEK and Michaela WIMMEROVÁ. Nový protein rhodanasového typu u Acidithiobacillus ferrooxidans - funkční studie (New rhodanese-like protein from Acidithiobacillus ferrrooxidans - functional study). In Chem. Listy 102, 365–404 (2008) - VIII. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Chem. Listy 102, 365–404 (2008): Sigma - Aldrich. p. 376. 2008.
  6. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ and Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. (Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region.). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido, Brno. p. 19 -29, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008.
  7. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ and Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. (Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region.). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. První. Brno: Paido, Brno. p. 211 - 220. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6. 2008.

  2007

  1. MARTIŠOVÁ, Martina, Stanislav PEKÁR and Alexander GROMOV. Biology of Galeodes caspius subfuscus (Solifugae, Galeodidae). Journal of Arachnology. American arachnological society, vol. 35, No 3, p. 546-550. ISSN 0161-8202. 2007.
  2. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pohyb a možné důsledky při organickém poškození CNS (Movement and Possible Impacts an Organic Impairment of CNS). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: PdF MU. p. 1-11. ISBN 978-80-7315-150-8. 2007.
  3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Jakub NETUŠIL and Hana MARTINÍKOVÁ. Statistical evaluation of the occurrence of Ixodes ricinus ticks in the urban locality of Brno Pisárky and the influence of some environment factors on their presence. Journal of Vector Ecology. vol. 32, No 1, p. 29-33. ISSN 1081-1710. 2007.
  4. SOLDÁN, Tomáš, Světlana ZAHRÁDKOVÁ and Roman J. GODUNKO. Subimaginal and adult activity of a mayfly, Ecdyonurus silvaegabretae (Ephemeroptera, Heptageniidae) at the type locality (the Šumava Mountains, Czech Republic. In Dvořák L., Šustr P., Braun V. (eds): Aktuality šumavského výzkumu III – Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk. p. 63-64. 2007.

  2006

  1. KUTAL, Miroslav, Tomáš BARTONIČKA and Zdeněk ŘEHÁK. Potravní nabídka, potrava a lovecká aktivita netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) v (Prey availability, diet and foraging activity of Pipistrellus pygmaeus in floodplain forest). In Abstrakty z konference, Zoologické dny Brno 2006. 2006th ed. Brno: Ustav biologie obratlovcu AVČR. p. 246-7, 2 pp. ISBN 80-903329-4-3. 2006.

  2005

  1. ZUKAL, Jan, Hana BERKOVÁ and Zdeněk ŘEHÁK. Activity and shelter selection by Myotis myotis and Rhinolophus hipposideros hibernating in the Kateřinská cave (Czech Republic). Mammalian Biology. Jena: German Society of Mammalogy, vol. 70, No 5, p. 271-281. ISSN 1616-5047. 2005.
  2. BARTONIČKA, Tomáš and Zdeněk ŘEHÁK. Changes in activity and habitat use of the soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus revealed by radio-tracking. In Abstracts of 19th Ogolnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Pokrzywna, 4-6 Listopada, 2005. 2005th ed. Pokrzywna: Universitet Opolski. p. 10. 2005.
  3. VIDOVICOVÁ, Lucie. To be active or not to be active, that is the question:the preference model of activity in advanced age. Ageing international. Piscataway: Transaction Periodicals Consortium Rutgers University, vol. 30, No 4, p. 343-362, 19 pp. ISSN 0163-5158. 2005.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN and IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví (Activities of Faculties of Education in Health Promotion Area). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis. p. 53-72. ISBN 80-7329-072-3. 2004.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. (Invitation to personality psychology. A man in the mirror of conscioussness and activity.). 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal. 523 pp. Studium. ISBN 80-86598-65-9. 2004.
  3. SOPOUŠEK, Jiří and Rudolf FORET. Weld Joints Simulations of Heat-resistant Steels. In CALPHAD XXXIII. Krakow: Institute of Metallurgy and Material Science, Krakow, Polish Academy of Sciences. p. 148. 2004.

  2002

  1. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. (Invitation to personality psychology. A man in the mirror of conscioussness and activity.). Brno: Barrister&Principal. 517 pp. Studium. ISBN 80-85947-80-3. 2002.
  2. ULDRIJAN, Stjepan, Vladimír KOTALA and Bořivoj VOJTĚŠEK. Regulace stability a aktivity nádorového supresoru p53 (Regulation of the p53 tumour suppressor stability and activity). CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, No 96, p. 145-149. ISSN 0009-2770. 2002.

  2001

  1. PEKÁR, Stanislav and Jiří KRÁL. A comparative study of the biology and karyotypes of two central European zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). Journal of Arachnology. American arachnological society, vol. 29, No 3, p. 345-353. ISSN 0161-8202. 2001.
  2. PÁČOVÁ, Zdenka, Ivo SEDLÁČEK and Vlastimil ŠTĚTINA. Česká sbírka mikroorganismů jako centrum biologických zdrojů. (The Czech Collection of Microorganisms - biological center resource.). In 22nd Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation on the topic of Health and microorganisms. Košice (Slovakia). p. 16. 2001.
  3. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Yuriy OHLASHENNYY, Ivo RUDOLF, Daniel HORÁK, Jiří LENFELD and Milan J. BENEŠ. Influence of metal ions on activity and stability of DNase I immobilized on hydrophilic particles. In The 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. 2001st ed. Zagreb, Croatia: Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Croatia. p. 63-64. 2001.
  4. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK and Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu (Possibility of anti-drug prevention activities on the Internet). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, vol. 50, No 4, p. 163-164. ISSN 1210-6313. 2001.

  2000

  1. KOVAŘÍK, Miroslav, Jan ZUKAL and Zdeněk ŘEHÁK. Aktivita netopýrů v Moravském krasu (Bat activity in the Moravian Karst). Estavela. Brno, vol. 2, No 4, p. 5-6. ISSN 1212-396X. 2000.

  1999

  1. ŠIMONÍK, Oldřich and Josef MAŇÁK. Budoucí učitelé a výchova k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti. 182 s. (Future Teachers - education for activity, independence and creativity). Brno: MŠMT. 182 pp. 1999.
  2. LEXA, Matej and John M. CHEESEMAN. Genetic manipulation of the location of nitrate reduction and its effects on plant growth. In Plant Nutrition - Molecular Biology and Genetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. p. 59-63. ISBN 0-7923-5716-7. 1999.
  3. KORVAS, Pavel, Jindřich BURIAN, Ladislava PRAXOVÁ and Eva SLONKOVÁ. Tělesná výchova na Masarykově univerzitě v Brně očima studentů prvního ročníku. Praha: FTVS UK Praha. s.43-45. TVM. ISBN 1210-7689. 1999.

  1997

  1. ZUKAL, Jan, Martin POKORNÝ and Zdeněk ŘEHÁK. Relativní početnost a aktivita netopýrů v okolí jaderné elektrárny Dukovany. (Relative abundance and activity of bats in agrocoenoses near the Dukovany power station (SW-Moravia).). Vespertilio. Revúca a Praha: S.O.N., Revúca a ČESON, Praha, vol. 2, No 1, p. 105-216. ISSN 80-967385-9-3. 1997.

  1994

  1. KORVAS, Pavel. Zkušenosti se zaváděním některých nových forem sportů a pobytů v přírodě na LF MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s.228-9. Sborník prací PdF MU,svazek 128,řada tělových.č.9. ISBN 80-210-0874-1. 1994.
Display details
Displayed: 16/4/2024 10:34