MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN and IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví (Activities of Faculties of Education in Health Promotion Area). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis, 2004. p. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví
Name (in English) Activities of Faculties of Education in Health Promotion Area
Authors MUŽÍK, VLADISLAV (203 Czech Republic, guarantor), MARIE HAVELKOVÁ (203 Czech Republic), HELENA JEDLIČKOVÁ (203 Czech Republic), PETR KACHLÍK (203 Czech Republic), LEONA MUŽÍKOVÁ (203 Czech Republic), ALICE PROKOPOVÁ (203 Czech Republic), EVŽEN ŘEHULKA (203 Czech Republic), MOJMÍR STOJAN (203 Czech Republic) and IVA ŽALOUDÍKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Ostrava, Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu, p. 53-72, 20 pp. 2004.
Publisher Repronis
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/04:00025493
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7329-072-3
Keywords in English university; faculty; education; health; prevention; promotion; programme; activity
Tags activity, Education, faculty, health, prevention, programme, Promotion, University
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Helena Jedličková, Ph.D., učo 2417. Changed: 2/7/2009 11:01.
Abstract
Dopravní výchova na základní škole jako faktor podpory zdraví dětí
Abstract (in English)
Traffic education on the basic school as a factor of the support of the health of children
Links
MSM 144100001, plan (intention)Name: Učitelé a zdraví (Psychologický přístup)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Teachers and Health
PrintDisplayed: 28/2/2024 23:48