Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning : Teaching/Learnig Using Digital Technologies). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 330 pp. ISBN 978-80-7676-175-9.

  2020

  1. TULINSKÁ, Hana. STUDENTS AND TEACHERS ONLIFE: LISTENING TO INFORMATION LITERACY NEEDS. In DisCo conference. 2020.

  2013

  1. DANĚK, Petr. Šest výzev pro výuku geografie (Six challenges for teaching geography). In Frajer, Daněk, Ptáček, Dušková, Smolová. Nové metody ve výuce geografie. první. Brno: Munipress, 2013, p. 7-11. ISBN 978-80-210-6664-9.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří and Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? (Future teachers – the dawn of a "digital generation"?). In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
  2. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK and Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole (Information and communication technologies and their use in study at the university). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
  3. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.

  2008

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 141-164, 23 pp. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU, 2008, 66 pp. Výzkumná zpráva.
  3. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ and Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2008, 14 pp.
  4. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ and Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution. In ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration. Setúbal, Portugal: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), 2008, p. 437-440. ISBN 978-989-8111-36-4.
  5. HORYNA, Břetislav. In unum vertere? Univerzita dnes. (In unum vertere? University tuday.). Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2008, vol. 16, No 1, p. 1-4. ISSN 1210-6658.
  6. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity (Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
  7. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, 2008, p. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
  8. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Primary Prevention of Pathological Addictions). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 453-464, 512 pp. ISBN 978-80-7392-022-7.
  9. ADÁMEK, Vladimír. Samospráva a financování veřejných vysokých škol deset let po přijetí zákona o vysokých školách. In Dny práva - 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 2-10. ISBN 978-80-210-4733-4.
  10. MRKÝVKA, Petr. Teisės fakultetas BRNO - Šiandien (Faculty of Law Brno - today). Brno: PrF, 2008, 9 pp.
  11. KOUDELKA, Zdeněk. Vysokoškolská samospráva (University self-government). In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1st ed. Ostrava: Brno International Business School, 2008, p. 118-122. ISBN 978-80-86575-17-9.
  12. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Vzdělávací aktivity Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU (Educational activities of Department of multicultural education). In KLAPKO, Dušan. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. 1st ed. Brno: MU, 2008, p. 63-71, 8 pp. ISBN 978-80-210-4676-4.

  2007

  1. RADVAN, Michal and Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007, p. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU (A Drug Scene Description at the Masaryk University Brno and Suggestion of Prevention Steps. Periode 2: A Realisation of Descriptive Study via Questionnaire at the Masaryk University). 1st ed. Brno: PdF MU, 2007, 96 pp. Výzkumná zpráva.
  3. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech (A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU, 2007, p. 18-19, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5.
  4. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? (Habit-forming substances at the Masaryk University, They are taking, or not ?). 1st ed. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
  5. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007, p. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6.
  6. BRANDEJS, Michal and Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007, p. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.
  7. MACEK, Petr and Karel STEINMETZ. Miloš Štědroň at 65. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 55, H41, p. 7-10. ISSN 1212-0391.
  8. PROKOP, Pavol, Andrea LEŠKOVÁ, Milan KUBIATKO and Carla DIRAN. Slovakian students knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of Science Education. 2007, vol. 29, No 7, p. 895-907. ISSN 0950-0693.
  9. DÁVID, Radovan and Jaromír TAUCHEN. Univerzita ve "městě tří řek" (University in the "town of three rivers"). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, vol. 2007, No 3, p. 269-270. ISSN 1210-9126.
  10. RADVAN, Michal and Jan NECKÁŘ. Using ECTS in Europe. In ECTS Credits / ECTS Label. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 5-57. ISBN 978-80-210-4441-8.
  11. KOUDELKA, Zdeněk. Zájmová samospráva (The Self-government of the an interest group). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1st ed. Ostrava: Brno International Business School, 2007, p. 25-42. ISBN 978-80-86575-34-6.

  2006

  1. MACEK, Petr. K nedožitým 70. narozeninám Jiřího Fukače (Jiří Fukač at 70). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 39/2006, No 1, p. 47-48. ISSN 1210-9126.
  2. MACEK, Petr. Leoš Janáček a jeho odkaz Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Leoš Janáček and his inheritance to the Faculty of Arts, Masaryk university.). In Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference. 1st ed. Brno: Konzervatoř Brno, 2006, p. 213-218, 7 pp. ISBN 80-87005-00-7.
  3. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU (The sample of the drug scene at two faculties of the Masaryk University). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1st ed. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006, p. 21-39, 200 pp. ISBN 80-7302-113-7.
  4. ŠMÍD, Vladimír. Zveřejňování závěrečných prací na vysokých školách (Publication of Thesis at Universities). In Konference Pedagogický software 2006. Sborník příspěvků. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, p. 1-2. ISBN 80-85455-64-1.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně (A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: ČLS JEP, 2005, p. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
  2. ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 223-228. ISBN 80-210-3699-0.
  3. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK and Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ (MODELS OF GENOTOXIC SUBSTANCES DETECTION IN STUDENT` STRAINING AT THE FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY IN BRNO). In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1st ed. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005, p. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X.
  4. MACEK, Petr. Postskriptum aneb Brněnská muzikologie v současnosti (Brno Musicology Today). In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. 1st ed. Praha: Koniasch Latin Press, 2005, p. 235-238. ISBN 80-86791-28-9.
  5. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání (Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005, p. 56-69, 144 pp. ISBN 80-7302-096-3.
  6. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 4, p. 193-221. ISSN 0862-0350.
  7. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 5, p. 259-282. ISSN 0862-0350.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN and IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví (Activities of Faculties of Education in Health Promotion Area). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis, 2004, p. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
  2. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ and Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.
  3. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ and Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.
  4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ and Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů (Common tutorials and seminars Dept. of Special Education and Dept. of Biology, Fac. of Education, Masaryk University in Brno - a opportunity to improve teaching of Genetics and Medical Themes). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis, 2004, p. 182-196. ISBN 80-7329-072-3.
  5. MALACH, Antonín. Strukturální vývoj vysokoškolského ekonomického a manažerského vzdělávání (Structural Development of the Academic Economic and Management Education). In Podniková ekonomika a management. 1. vydání. MU Brno: MU Brno, 2004, p. 69-74, 5 pp. ISBN 80-210-3414-9.
  6. ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru (Research of Non-Profit Sector). Praha: ICN, o.p.s., 2004. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.

  2003

  1. ŠMÍD, Vladimír. S čím a jak školy hospodaří - Masarykova univerzita v Brně (Economizing of Universities - Masaryk University in Brno). Parlamentní zpravodaj. Praha: CANETON s.r.o., 2003, vol. 2003, No 5, p. 40. ISSN 1214-3154.

  2002

  1. NEČAS, Svatopluk. Celoživotní vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě v Brně (The lifetime education at Faculty of Economics and Administration in Brno). Pojistné rozhľady. Bratislava: Slovenská asociácia poisťovní, 2002, No 1, p. 18. ISSN 1335-1044.
  2. ŠMÍD, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení (Financing of Universities as a Management Instrument). In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002, p. 268-273. ISBN 80-86575-96-9.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Možnosti dalšího vzdělávání pracovníků neziskových organizací (Possibilities of further economics education of NGo-workers i). Praha: ICN, o.p.s., 2002. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
  4. KOSTROŇ, Lubomír. Přemýšlení nad Velkou chartou univerzit (Thoughts on the Magna Charta Universitatum). Brno: Masarykova univerzita, 2002, 3 pp. Univerzitní noviny č.1.
  5. NEČAS, Svatopluk. Smlouva o spolupráci mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně a společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. (An agreement about cooperation between ESF MU in Brno and a company Kooperativa). Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 2002, 9., No 2, p. 18-19. ISSN 1211-6866.
  6. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Studenti z Brtnice (okr. Jihlava, Morava) na vídeňské univerzitě (Students from Brtnice (district Jihlava, Moravia) at the university in Vienna). In Chocholáč, B. - Malíř, J. (eds.): Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovi univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno: Matice moravská, 2002, p. 307-321. ISBN 80-86488-07-1.
  7. KOSTROŇ, Lubomír. Význam rozvoje lidských zdrojů na vysokých školách (Human resources development at the university). Brno: Masarykova univerzita, 2002, 3 pp. Univerzitní noviny č.2.
  8. NEČAS, Svatopluk. Vzdělávání zaměstnanců v pojišťovnictví na MU v Brně (Education of employees in insurance industry at MU in Brno). Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2002, 79., No 3, p. 15. ISSN 0032-2393.

  2001

  1. MOŽNÝ, Ivo. Changing the structure of Czech Universities. In Universities and the Bologna declaration : A strategy of change. Brno: VUTIM Press, 2001, p. 82-88. ISBN 80-214-1560-6.
  2. NOVOTNÝ, Petr, Hana KOŠTÁLOVÁ, Kateřina KUBEŠOVÁ and Ondřej HAUSENBLAS. RWCT pro vysokoškolské učitele (RWCT for university teachers). Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2001, vol. 8, No 5, p. 6. ISSN 1210-6313.
  3. KACHLÍK, Petr and Jan ŠIMŮNEK. Srovnání zneužívání návykových látek a postojů k nim u posluchačů Lékařské a Pedagogické fakulty MU v Brně (A comparison of drug abuse and attitudes between students Fac. of Medicine and Fac. of Education Masaryk University in Brno). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313.
  4. ŠMÍD, Vladimír. Zákon o ochraně osobních údajů na vysokých školách (Personal Data Protection Act at Universities). In Seminář EUNIS'2001. Sborník příspěvků. Nečtiny: EUNIS-CZ, 2001, p. 1-6.

  2000

  1. BRANDEJS, Michal, Iva HOLLANOVÁ, Miroslava MISÁKOVÁ and Jan PAZDZIORA. IS pro univerzitu ve třetím tisíciletí (University IS for the Third Millenium). In UNIFOS 2000, univerzitné informačné systémy. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, p. 27-32. ISBN 80-7137-713-9.
  2. PAZDZIORA, Jan and Michal BRANDEJS. University Information System Fully Based on WWW. In ICEIS 2000 Proceedings. First Edition. Setúbal, Portugal: Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal, 2000, p. 467-471. ISBN 972-98050-1-6.

  1999

  1. VANĚK, Jiří. II. stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně. (Second dental clinic of the Medical Faculty of Masaryk university and Faculty St. Anns hospital at Brnou.). 1st ed. Praha: EUROtisk s.r.o., 1999, 2 pp. Kdo je kdo ve stomatologii. ISBN 80-902586-1-1.
  2. PAVELKA, Jiří. Komunikační strategie pro přijímací řízení na vysoké školy. Několik přísloví, rad a doporučení. (University Entering Exams Communication Strategies. Few Proverbs, Hints and Recommendations.). In Chci se dostat na vysokou školu! 1st ed. Brno: Barrister & Principal, 1999, p. 9-26. Chci se dostat na vysokou školu! ISBN 80-85947-35-8.

  1996

  1. ZOUNEK, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v letech 1948-1949 (Faculty of Arts in 1948 - 1949). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, vol. 1996, No 2, p. 299-312. ISSN 0862-3384.
Display details
Displayed: 13/7/2024 02:21