KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Primary Prevention of Pathological Addictions). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 453-464, 512 pp. ISBN 978-80-7392-022-7. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí
Name in Czech Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí
Name (in English) Masaryk University Students Point of View at Primary Prevention of Pathological Addictions
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Marie HAVELKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. p. 453-464, 512 pp. 2008.
Publisher MSD, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00025829
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7392-022-7
Keywords in English Questionnaire; habit-forming substances; prevention; student; study; social pathology; university; addiction
Tags addiction, habit-forming substances, prevention, questionnaire, Social pathology, student, Study, University
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 17/3/2008 12:21.
Abstract
V roce 2007 byla provedena studie zaměřená na primární prevenci patologických závislostí. Pomocí anonymního dotazníku byli osloveni prezenční studenti všech fakult Masarykovy univerzity. Byl získán vzorek 2176 respondentů, jejichž odpovědi byly statisticky vyhodnoceny (x2 test, Fisherův exaktní test). S primární prevencí závislostí se na Univerzitě setkalo pouze 20 % vzorku, většinou v rámci výuky povinných a volitelných předmětů. K preventivnímu působení jsou využívány zejména monologicky vedené přednášky, řídce přednášky s diskusí a zapojení do mimouniverzitních preventivních programů. Preventivní aktivity jsou málo systematické a komplexní, přesto je polovina oslovených považuje za užitečné. Podle studentů by se prevenci měl věnovat dostatek času, měla by být pestřejší a atraktivnější.
Abstract (in English)
In 2007 a study aimed at primary prevention of pathological dependencies was carried out. With the assistance of anonymous questionnaire full-time students from all faculties of Masaryk University were addressed. It was obtained a sample by 2716 respondents whose answers were statistically evaluated (x2 test, Fischers exact test). Only 20% of addressed students had an encounter with primary antidrug prevention, mostly in compulsory and facultative courses. With regard to preventive impact, especially the monologue lectures are applied, rarely the lectures with discussion and taking part in non-university preventive programmes. Although the preventive activities are insufficiently systematic and complex, half of the addressed students consider them useful. According to students, there should be more time given to prevention, it should be more varied and attractive.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 21/4/2024 22:10