ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning : Teaching/Learnig Using Digital Technologies). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR. 330 pp. ISBN 978-80-7676-175-9. 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi
Name (in English) E-learning : Teaching/Learnig Using Digital Technologies
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Libor JUHAŇÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana STAUDKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří POLÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2. vyd. Praha, 330 pp. 2021.
Publisher Wolters Kluwer ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/21:00119260
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7676-175-9
Keywords (in Czech) e-learning; digitální technologie ve vzdělávání; učení; učitel; student; vzdělávání dospělých; didaktika; pedagogický výzkum
Keywords in English e-learning; ICT in education; learning; teacher; learner; adult education; didactics; educational research
Tags adult education, e-learning, Education, ICT education educational sciences, information and communication technologies, learning, learning environment, rivok, teachers, teaching style, theory, training, University, university-level teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 19/4/2022 15:23.
Abstract
Žijeme ve společnosti, v níž digitální technologie sehrávají stále větší význam. Staly se důležitou součástí všech oblastí lidského života a stranou nezůstává ani vzdělávání a školství. Zde se digitální technologie stávají významným prostředkem, který má potenciál nejenom napomoci vyučování a učení, ale podpořit mnohé inovační procesy. Základem uvažování autorů o e-learningu nejsou technologie samotné, ale především problematika lidského učení, ať už formálního či informálního. Kniha vychází z dlouhodobého studia otázek současného vzdělávání, teorií učení, e-learningu a také z empirických výzkumů v této oblasti včetně vlastních výzkumů autorů.
Abstract (in English)
We live in a society in which digital technologies play an increasingly important role. They have become an essential part of every field of everyday life and education and schooling have not been left out. There, digital technologies became an important tool that has the potential to facilitate teaching and learning but also supports many innovation processes. The main viewpoint the authors maintain does not focus on the technology itself in e-learning but primarily on the aspects of human learning, whether formal or informal. This work is an outcome of a long-term study of questions troubling the current education, theories of teaching, e-learning and empirical research in this field including the authors’ own research as well.
Links
GA17-06152S, research and development projectName: Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 16/4/2024 01:01