Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning: Teaching/Learnig Using Digital Technologies). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 330 pp. ISBN 978-80-7676-175-9.
 2. 2008

 3. ŠIMONÍK, Oldřich. General Didactics. In Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk university, 2008. p. 31-71, 42 pp. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3.
 4. VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008. p. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
 5. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj (Sports training versus personal development). In K sobě, k druhým, k profesi. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 119-123, 4 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
 6. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. Brussels: Director General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2008. 7 pp.
 7. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. In Peer Review meeting "The Individual Learner Plan: a new approach". 2008.
 8. 2007

 9. LUKÁŠOVÁ, Růžena and David ŠPAČEK. Efektivní vzdělávání úředníků veřejné správy: teorie a praxe (Efficient education of civil servants: theory and practice). In Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Olomouc: Ministerstvo vnitra, 2007. p. 71 - 78. ISBN 978-80-244-1825-4.
 10. MALÝ, Ivan. Perspektivy a výzvy pro vzdělávání úředníků (Future and Chalenges for Public Servants Training). In Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. 1st ed. Karviná: statutární město Karviná, 2007. p. 53-58. ISBN 978-80-239-9777-4.
 11. SVOBODOVÁ, Jindřiška and Petr SLÁDEK. Přírodovědné aktivity ve školním vzdělávání (Classroom Science Activities). In III. konference Škola a zdravíF-7F. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007. p. 1000-1003. ISBN 978-80-86633-98-5.
 12. 2006

 13. PŘENOSIL, Václav. Aktivity ČR v NATO Modelling and Simulation Group (Coverage Czech Republic within NATO Modelling and Simulation Group). In Celoarmádní seminář - Výcvik s využitím simulačních a trenažérových technologií. Centrum Simulačních a trenažérových tech: Ředitelství výcviku a doktrín, Centrum Simulačních a trenažérových technologií Brno., 2006. p. 100 - 132.
 14. DVOŘÁK, Ladislav. Google Earth ve výuce (Google Earth in Training). In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 9 pp. ISBN 80-7231-139-5.
 15. DVOŘÁK, Ladislav. Physicus - Návrat - počítačová hra ve výuce fyziky (Physicus - Return - computer game for teaching physics). In Zborník referátov zo 15. mezinárodnej konferencie DIDFYZ 2006 - Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní. Račkova dolina, SR: JSMF v Nitre, 2006. 4 pp. ISBN 978-80-8094-083-6.
 16. ZOUNEK, Jiří, Petr NOVOTNÝ, Dana KNOTOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice (Educational Courses for Adults in the Czech Republic). Pedagogika. Praha: PedF UK, 2006, LVI, No 2, p. 152-163. ISSN 0031-3815.
 17. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí (Abuse of habit-forming substances, primary prevention of addictions). 1st ed. 2006.
 18. 2005

 19. NYKODÝM, Jiří. Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů. In Sport a kvalita života. 2005th ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2005. p. 119-120. ISBN 80-210-3863-2.
 20. SKORUNKA, David and Zbyněk VYBÍRAL. Septimus Project - Combining traditional and e-learning methods in psychotherapy training. In Book of Abstracts. Montreal, Quebec, Canada: Society for Psychotherapy Research, 2005. p. 96-97, 1 pp. ISBN 3-926002-18-2.
 21. 2004

 22. MALÝ, Ivan. Aktuální otázky přípravy ekonomů pro veřejný (resp. neziskový) sektor (Current issues in economic education for public and/or non-for-profit sector). Veřejná ekonomika a správa. In Veřejná ekonomika a správa. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. p. 8-12. ISBN 80-248-0739-4.
 23. BINTER, Arnošt and Taťána STRAKOVÁ. Freestylové prvky ve snowboardingu. In Outdoor 2004, sborník příspěvků mezinárodního semináře. Brno: Paido,edice pedagogické literatury, 2004. 2 pp. ISBN 80-7315-086-7.
 24. MALÝ, Ivan. Public Health Management and Policy Education and Training: Czech Republic. In ROSENBAUM, Allan, Juraj NEMEC and Kenneth TOLO. Health Care Delivery Systems: Opportunities for Public Manangement Education in CEE. 1st ed. Bratislava: NISPACee, 2004. p. 121-141, 20 pp. ISBN 80-89013-15-5.
 25. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL and Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice (Education and training of counsellors in the Czech Republic). Praha: Národní vzdělávací fond, 2004. 118 pp. aa. ISBN 80-86728-15-3.
 26. 2003

 27. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK and Petr DOBŠÁK. Vlastní zkušenosti s různými typy tréninku u pacientů s chronickým srdečním selháním (Own experience with physical training of patients with chronic heart failure). In Sborník abstrakt XX. konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003. p. 70.
 28. 2002

 29. VYBÍRAL, Zbyněk. Czech Republic. In Globalized Psychotherapy. 1st ed. Vienna, Austria: Facultas Universitätsverlag, 2002. p. 88-94. ISBN 3-85076-605-5.
 30. KORVAS, Pavel. Changes in the body mass of children in the time of motor activities. In Proceedings of abstracts. První. Liberec: Technical University of Liberec, 2002. p. 32. ISBN 80-7083-623-7.
 31. KORVAS, Pavel. Změny hmotnosti dětí po pohybovém zatížení. (Changes in the body mass of children in the time of motor activities.). In Tělesná výchova a sport 2002. První. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. p. 156-158. ISBN 80-7083-649-0.
 32. 2001

 33. STOJAN, Mojmír and Miroslav ČADÍLEK. Cyklista. Multimediální učebnice (Cyclist. Multimedial book.). 3rd ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. Dopravní výchova.
 34. STOJAN, Mojmír and Miroslav ČADÍLEK. Chodec. Multimediální učebnice (Walker. Multimedial book). 3rd ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. Dopravní výchova.
 35. 2000

 36. 1999

 37. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů. (Pedagogical-psychological teacher training.). In Sborník příspěvků: Učitelé a jejich univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí: mezinárodní konference 23.-25. září 1998. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta., 1999. p. 106-108. ISBN 80-7290-059-5.
 38. 1998

 39. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, T. KÁRA, Miroslav SOUČEK, Břetislav ZATLOUKAL and Miloš ŠTEJFA. Central and peripheral response on training in patients with chronic heart failure. The Journal Heart Failure. 1998, vol. 10, update 98, p. 25-27. ISSN 1070-3837.
 40. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, T. KÁRA, Břetislav ZATLOUKAL and Miloš ŠTEJFA. Centrální a periferní odpověď na tělesný trénink u nemocných a chronickým srdečním selháním (Central and periphery response on physical exercise in patients with chronic heart failure). Cor et Vasa. Praha, 1998, vol. 40, suppl., p. 52-53. ISSN 0010-8650.
 41. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku (The training and teaching process key skills). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 pp. ISBN 80-210-1937-9.
 42. 1996

 43. ŠVEC, Vlastimil, Oldřich ŠIMONÍK and Hana FILOVÁ. Praktikum didaktických dovedností (Practical classes of pedagogical skills). 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. 90 pp. Učební texty 1. ISBN 80-210-1365-6.
 44. 1994

 45. SOUČEK, Václav. 2. Flexible education and new standards of communicative competence. Deakin, Australia: Deakin University, 1994. p. 43-103, 60 pp. Economising Education: The Post-Fordist Directions.
 46. 1993

 47. SOUČEK, Václav. 1. Is there a need to redress the balance between the system's goals and the lifeworld-oriented goals in public education in Australia? In Competencies: The Competencies Debate in Australian Education and Training. Canberra: Australian College of Education, 1993. p. 162-187, 25 pp. Competencies: The Competencies Debate in Australia.
 48. 1992

 49. KORVAS, Pavel. Training of Cross Country Skier's. Ankara, Turecko: Turkey Ski Federation, 1992. 45 pp.
 50. 1987

 51. KORVAS, Pavel. Rozvoj vytrvalosti u běžců na lyžích (Cross country skiers training of endurance.). In Rozvoj vytrvalostních schopností dětí a mládeže. 1987th ed. Brno: MV ČSTV Brno, 1987. p. 24 - 33.
Display details
Displayed: 25/1/2022 10:10