Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007. p. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
 2. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313.
 3. JANÍKOVÁ, Věra. Sozialformen und Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht (Forschunsgsbericht). (Class Arrangement and Learner Autonomy in Foreign Language Teaching (Research Report).). In Germanistik an tschechischen Universitätetn. 1st ed. Hradec Králové/Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. p. 247-257. ISBN 978-80-7368-327-6.
 4. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
 5. 2006

 6. JARKOVSKÁ, Lucie and Irena SMETÁČKOVÁ. Škola jako genderovaný prostor (School As a Gendered Space). In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006. p. 14-19. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X.
 7. JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída (Classrooom). In SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006. p. 45-50. Gender ve škole. ISBN 80-903331-5-X.
 8. 2001

 9. NOVOTNÝ, Petr. Dospívající a sociální opora ve školní třídě (Adolescents and the social support in the classroom). In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. p. 73-78. U 5-6. ISBN 80-210-2554-9.
 10. 2000

 11. NOVOTNÝ, Petr. Středoškolský student ve školní třídě (Hi-school student in the classroom). In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. první. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 2000. p. 118-120. ISBN 80-85615-92-4.
Display details
Displayed: 16/5/2022 15:25