Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. SABOLOVIČ, Mojmír. Business Performance Analysis via VAIC. In International Conference on Applied Business and Economics 2008. Greece: International Strategic Management Association, 2008. 11 pp. ISSN 1108-2976.

  2006

  1. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v podnicích v České republice - výsledky výzkumu (Managerial competencies in companies in Czech Republic - research findings). In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 181-188. ISBN 80-210-4089-0.

  2005

  1. KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů (Team management). In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005. p. 152-177, 15 pp. ISBN 80-210-3698-2.

  2004

  1. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problém ekonomického rozvoje Jihomoravského kraje ve vztahu k nezaměstnanosti (The problem of economic development of South Moravian region in relation to uneployment). In Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidských zdrojů. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2004. p. 156-166, 9 pp. ISBN 80-7194-684-2.

  2003

  1. HORÁKOVÁ, Markéta and Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. (The benefits of the training and education for the disadvantaged groups of the unemployed). In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003. p. 202-219. ISBN 80-210-3048-8.

  2002

  1. SMUTNÝ, Petr. Rozvoj lidského kapitálu organizace pomocí simulačních her (Development of Human Capital Using Gaming Simulation). In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002. p. 430-436. ISBN 80-210-2831-9.
  2. KLAPALOVÁ, Alena, Petr POSPÍŠIL and Petr SMUTNÝ. Some Reflections On Intellectual Capital And Company Performance. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Faculty of Economics and Administration, 2002. p. 63-67. ISBN 80-210-2897-1.
  3. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury - cesta k úspěšnosti podniku (Organisation culture change - the path to business succesfulness). In Sborník přednášek z mezinárodní knference Evropský týden v České republice. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. p. 310-321. ISBN neuvedeno.
Display details
Displayed: 11/12/2023 10:22