Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. MIČKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 1.díl (North America from Vikings to today, 1st tome). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 71 pp. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4832-4.
 2. 2008

 3. GRUSKA, Jozef. Globalizácia a veda v ére informatiky (Globalization and science in the era of informatics). In Globalizácia ako platforma prieniku prírodných a humanitných vied, Nové formy komunikácie. 2008.
 4. PITNER, Tomáš and Pavel PEŠAT. Informatik in Tschechischen Schulen im Rahmen aktueller Bildungsreform (Informatics and ICT at Czech Schools and the Current Educational Reform). In Treffen des Arbeitskreises Didaktik der Informatik. 2008.
 5. 2007

 6. PITNER, Tomáš. Informatika a informační a komunikační technologie (Informatics and ICT). 1st ed. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 3 pp. 1. ISBN 978-80-87000-11-3.
 7. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK and Karel INDRÁK. onkologie 20, Supplement 1/2007 monografické vydání. Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR. Česká republika: Česká onkologická společnost, 2007. 196 pp. 20. ISSN 0862-495X.
 8. DOSEDLA, Martin. Projektový přístup a projektové řízení při výuce informatických předmětů (Project approach and project management for education of the informatics). In XX. Didmattech 2007. Olomouc: Votobia, 2007. p. 285-288, 3 pp. ISBN 80-7220-296-0.
 9. CÍDLOVÁ, Hana. Trvale udržitelný rozvoj předávání informací (Sustainable Growth of Sharing the Information). In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 17-19. ISBN 978-80-210-4504-0.
 10. 2006

 11. BLAŽEK, Ladislav. A view on the essence of business. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2006, vol. 2006, No 2, p. 183-184. ISSN 1210-0455.
 12. BLAŽEK, Ladislav. Pohled na podstatu podnikání (Operating company's values). Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2006, vol. 2006, No 2, p. 274-276. ISSN 0032-3233.
 13. 2005

 14. SLEZÁKOVÁ, Ivana. Teaching ICT in English: CLIL Lessons in Elementary Schools. In Intensive Programme TiFoLa. Paido. Brno, 2005. p. 92-101, 140 pp. 219. publikace. ISBN 80-7315-109-X.
 15. 2001

 16. PITNER, Tomáš. Environmentální vzdělávání na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně (Environmental Education at the Faculty of Informatics, Masaryk University in Brno). In Informační společnost a životní prostředí. 1st ed. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2001. p. 51. ISBN 80-86433-07-2.
 17. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Aleš BOUREK and Ivo HRAZDIRA. Lékařská fyzika, biofyzika a informatika (Medical physics, biophysics and informatics). Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, vol. 67, p. 5-9. ISSN 0551-1038.
 18. 1999

 19. SPÁČILOVÁ, Danuše. Ekonomicko-právní informační systém (Economic nad law information system). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 9, p. 126-128. ISSN 1210-0684.
 20. SPÁČILOVÁ, Danuše. I profesionál potřebuje svého poradce : 1. část (Also for profesional is needed his adviser). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 12, p. 162-163. ISSN 1210-0684.
 21. SPÁČILOVÁ, Danuše. Nejen pro právníky (ASPI) (Not only for lawyers). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 3, p. 114-117. ISSN 1210-0684.
 22. SPÁČILOVÁ, Danuše. Nejen pro právníky (Legsys) (Not only for lawyers). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 2, p. 118-120. ISSN 1210-0684.
 23. SPÁČILOVÁ, Danuše. Nejen pro právníky (PRÁVNÍ InfoDISK a PROFI InfoDISK)) (Not only for lawyers). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 4, p. 172-175. ISSN 1210-0684.
 24. SPÁČILOVÁ, Danuše. Nejmladší a výkonný (The youngest and efficient). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 5, p. 130-132. ISSN 1210-0684.
 25. SPÁČILOVÁ, Danuše. Počítače, internet a právo (Computers, internet and law). In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 132-142. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 227. ISBN 80-210-2244-2.
 26. SPÁČILOVÁ, Danuše. Pomocník a spolehlivý rádce (The helper and reliable consellor). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 8, p. 120-122. ISSN 1210-0684.
 27. SPÁČILOVÁ, Danuše. --právo v přímém přenosu (--the law in live). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 10, p. 136-139. ISSN 1210-0684.
 28. SPÁČILOVÁ, Danuše. Profidata pro správná rozhodnutí (Profidata for correct decisions). CHIP : počítačový magazín. Praha: Vogel Publishing, 1999, roč. 9, č. 6, p. 136-138. ISSN 1210-0684.
Display details
Displayed: 18/8/2022 21:07