Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - new supravital, red fluorescing DNA probe. In Book of Abstracts of XXIV International Congress ISAC. Budapest, Hungary: International Society for Analytical Cytology, 2008. p. 251.
  Name in Czech: Makarpin - nová supravitální, červeně fluoreskující DNA sonda.
  Name (in English): Macarpine - new supravital, red fluorescing DNA probe.
  Morphological game parks and cytology. English. Hungary.
  Keywords in English: macarpine; benzo(c)phenanthridine alkaloids; DNA probe; fluorescence microscopy; flow cytometry; cell cycle
  International impact: yes

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 17/2/2010 10:58.
 2. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids, new supravital DNA probes. In Sborník XIX. Biologických dnů. Hradec králové: Československá biologická společnost, 2008. p. 43.
  Name in Czech: Kvartérní benzo(c)fenantridinové alkaloidy, nové supravitální DNA sondy
  Name (in English): Quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids, new supravital DNA probes.
  Morphological game parks and cytology. English. Czech Republic.
  Keywords in English: benzo(c)phenanthridine alkaloids; macarpine; DNA probe; fluorescence microscopy; flow cytometry; cell cycle

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 17/2/2010 11:01.
 3. 2007

 4. SUCHOMELOVÁ, Jana, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ and Pavel MUSIL. HPLC quantification of seven quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids in six species of the family Papaveraceae. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2007, vol. 44, No 1, p. 283-287. ISSN 0731-7085.
  URL
  Name in Czech: HPLC analýza sedmi kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů obsažených v šesti druzích čeledi Papaveraceae
  RIV/00216224:14110/07:00020380 Article in a journal. Plant cultivation. English. Czech Republic.
  Suchomelová, Jana (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic, guarantor) -- Bochořáková, Hana (203 Czech Republic) -- Paulová, Hana (203 Czech Republic) -- Musil, Pavel (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Benzo[c]phenanthridine; Chelilutine; Chelirubine; Macarpine; Sanguirubine; Sanguilutine; Sanguinarine; Chelerythrine; RP-HPLC
  Reviewed: yes

  Changed by: RNDr. Hana Paulová, CSc., učo 1355. Changed: 23/6/2009 08:18.
 5. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINNKORA and Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - New Supravital DNA Probe. In Analytical Cytometry, Book of Abstracts. Česká republika: Czech Society for Analytical Cytology, 2007. p. 70-71. ISBN 978-80-239-9591-6.
  Name in Czech: Makarpin - nová supravitální DNA sonda
  Morphological game parks and cytology. English. Czech Republic.
  Keywords in English: Macarpine; benzophenanthridine alkaloids; DNA dye; cell cycle; flow cytometry
  Type of proceedings: pre-proceedings
  International impact: yes

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 12/12/2007 09:33.
 6. SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids - Novel Cell Permeant and Red Fluorescing DNA Probes. Cytometry Part A. UNITED STATES: John Wiley & Sons, Inc., 2007, 71A, No 9, p. 700-708. ISSN 1552-4922.
  URL
  Name in Czech: Kvartérní benzo[c]fenanthridinové alkaloidy - nové supravitální červeně fluoreskující DNA sondy
  RIV/00216224:14110/07:00020661 Article in a journal. Morphological game parks and cytology. English. United States of America.
  Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Slanina, Jiří (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: benzophenanthridine alkaloids; cell-permeant DNA dye; chelirubine; flow cytometry; fluorescence microscopy; DNA content; cell cycle; macarpine; multicolor analysis; sanguinarine
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 22/6/2009 12:04.
 7. SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, vol. 45, No 2, p. 131-139, 10 pp. ISSN 1388-0209.
  Name in Czech: Skrining benzo(c)phenanthridinových alkaloidů na antiproliferativní a proapoptotické vlastnosti
  RIV/00216224:14110/07:00020083 Article in a journal. Genetics and molecular biology. English. Netherlands.
  Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Slunská, Zdenka (203 Czech Republic) -- Šinkora, Jiří (203 Czech Republic) -- Vlková, Marcela (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: apoptosis; annexin V; benzo[c]phenanthridine alkaloids; cytotoxicity; chelerythrine; chelirubine; macarpine; MTT assay; sanguinarine; sanguirubine
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 22/6/2009 12:06.
 8. 2006

 9. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Eva TÁBORSKÁ, Jiří SLANINA and Jiří SLAVÍK. Použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií. (Use of macarpine in flow cytometry cell clasification). 2006.
  Name (in English): Use of macarpine in flow cytometry cell clasification
  RIV/00216224:14110/06:00024562 Patent. Genetics and molecular biology. Czech. Czech Republic.
  Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Šinkora, Jiří (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic) -- Slanina, Jiří (203 Czech Republic) -- Slavík, Jiří (203 Czech Republic)
  Keywords in English: macarpine; DNA stain; cell permeant DNA stain; fluorescence microscopy; flow cytometry; DNA content; cell cycle; multiparameter analysis
  International impact: yes

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 12/12/2006 10:08.
Displayed: 2/10/2023 20:01