Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část VI., část X.) (Real Estate Tax. Road Tax (part VI., part X.)). In Daně 2009. 1st ed. Praha: ASPI, a.s., 2009. 50 pp. Meritum - výkladová řada.
   Name (in English): Real Estate Tax. Road Tax (part VI., part X.)
   Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Real Estate Tax; Road Tax; Tax Administration

   Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 12/4/2012 15:35.
  2. RADVAN, Michal. Municipal Tax Ordinances. In Patologie w administracji publicznej. 1st ed. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009. p. 755-761. Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7601-628-3.
   Name in Czech: Obecní daňové vyhlášky
   RIV/00216224:14220/09:00029352 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. English. Poland.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: tax; municipality; ordinance; local tax; real estate tax; local charge
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 11:35.
  3. RADVAN, Michal. Possibilities of Czech Municipalities to Influence Real Estate Tax. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1st ed. Targu-Jiu: Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, 2009. p. 167-168. ISBN 978-973-144-283-9.
   Name in Czech: Možnosti českých obcí ovlivnit daň z nemovitostí
   RIV/00216224:14220/09:00029348 Proceedings paper. Legal sciences. English. Romania.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: real estate tax; exemption; coefficient
   Type of proceedings: post-proceedings
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 13/9/2013 11:55.
  4. RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, vol. 2009, No 5, p. 392-398. ISSN 1689-7404.
   URL
   Name in Czech: Reformy majetkových daní v České republice
   RIV/00216224:14220/09:00029406 Article in a journal. Legal sciences. English. Poland.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: tax; property tax; tax reform; real estate tax; inheritance tax; gift tax; real estate transfer tax; road tax
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 11:35.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část VI., část X.) (Real Estate Tax. Road Tax (part VI., part X.)). In Daně 2008. 1st ed. Praha: ASPI, a.s., 2008. p. 905-930; 1037-1053, 43 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 978-80-7357-349-2.
   Name (in English): Real Estate Tax. Road Tax (part VI., part X.)
   RIV/00216224:14220/08:00050974 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Real Estate Tax; Road Tax; Tax Administration

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 15:55.
  2. RADVAN, Michal. Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2009 (Real Estate Tax Return for 2009). Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, a.s., 2008, vol. 13, No 12, p. 23-29. ISSN 1211-7293.
   Name (in English): Real Estate Tax Return for 2009
   RIV/00216224:14220/08:00034386 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: real estate tax; tax return
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 1/4/2010 17:44.
  3. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax). In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008. p. 437-448; 459-499, 53 pp. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
   Name (in English): Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax
   RIV/00216224:14220/08:00051002 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 16:02.
  4. RADVAN, Michal. Możliwość kształtowania podatku od nieruchomości przez gminy w Czechach (Possibilities of Czech Municipalities to Influence Real Estate Tax). In Podatki i opłaty lokalne w praktyce. 1st ed. Warszawa: TaxPress, 2008. p. 199-204. TaxPress. ISBN 978-83-915002-8-6.
   Name in Czech: Možnosti obcí v České republice ovlivnit daň z nemovitostí
   Name (in English): Possibilities of Czech Municipalities to Influence Real Estate Tax
   RIV/00216224:14220/08:00034682 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Polish. Poland.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: real estate tax; exemption of real estate affected by natural disaster; exemption of agricultural lands; location rent; municipal coefficient; local coefficient
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 11:26.
  5. RADVAN, Michal. Možnosti obcí ovlivnit daň z nemovitostí (Possibilities of Municipalities to Influence Real Estate Tax). In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2008. p. 521-526. ISBN 978-80-210-4629-0.
   Name (in English): Possibilities of Municipalities to Influence Real Estate Tax
   RIV/00216224:14220/08:00033737 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: real estate tax; exemption; location rent; municipal coefficient; local coefficient
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 1/4/2010 17:41.

  2007

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část V., část IX.) (Real Estate Tax. Road Tax (part V., part IX)). In Daně 2007. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2007. p. 813-836; 945-962, 42 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 978-80-7357-246-4.
   Name (in English): Real Estate Tax. Road Tax (part V., part IX)
   RIV/00216224:14220/07:00050754 Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Real Estate Tax; Road Tax; Tax Administration

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 16:09.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Daň z nemovitostí v evropském kontextu (Real Estate Tax in the European Context). In Evropské finanční systém 2007 (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 62-68. ISBN 978-80-210-4319-0.
   Name (in English): Real Estate Tax in the European Context
   RIV/00216224:14560/07:00022185 Proceedings paper. Management, administration and clerical work. Czech. Czech Republic.
   Dvořáková, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: real estate tax; tax incomes; municipal budgets
   Type of proceedings: pre-proceedings
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D., učo 16685. Changed: 5/6/2017 11:15.
  3. NOVÁKOVÁ, Petra and Ondřej LICHNOVSKÝ. K zajišťovacímu převodu práva z pohledu daně z převodu nemovitostí (Conveyance of Title By The Real Estate Tax View). Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2007, vol. 2007, No 6. ISSN 1214-7966.
   Name in Czech: K zajišťovacímu převodu práva z pohledu daně z nemovitostí
   Name (in English): Conveyance of Title By The Real Estate Tax View
   Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Conveyance of Title; Real Estate Tax

   Changed by: JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, učo 61192. Changed: 6/8/2008 11:49.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část V., část IX.) (Real Estate Tax. Road Tax (part V., part IX)). In Daně 2006. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2006. p. 791-813; 915-932, 41 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-166-8.
   Name (in English): Real Estate Tax. Road Tax (part V., part IX)
   RIV: Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Real Estate Tax; Road Tax; Tax Administration

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 17:46.
  2. RADVAN, Michal. Konstrukční prvky nemovitostních daní (Structural Elements of Real-Estate Tax). In Mekon 2006. 1st ed. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 128 + CD, 2 pp. ISBN 80-248-1013-1.
   Name (in English): Structural Elements of Real-Estate Tax
   RIV/00216224:14220/06:00017308 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Real estate tax; Object of taxation; Tax base; Tax rate

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 3/9/2010 14:37.
  3. RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV) (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)). In Obce 2006 - 2007. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2006. p. 367-376; 387-424, 48 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-151-X.
   Name (in English): Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)
   RIV: Chapter(s) of a specialized book. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Radvan, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 17:47.

  2005

  1. NOVÁKOVÁ, Petra. Obec a daň z nemovitosti (Municipality And Real Estate Tax). In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 132-139, 7 pp. ISBN 80-210-3677-X.
   Name (in English): Municipality And Real Estate Tax
   RIV: Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Nováková, Petra (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: municipality; real estate tax; The Real Estate Tax Act

   Changed by: JUDr. Petra Nováková, Ph.D., učo 22150. Changed: 15/6/2007 18:02.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z nemovitostí u bytů a nebytových prostorů (The real estate tax from apartmant and non-residential premises). In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 39-41. ISBN 80-210-2789-4.
   Name (in English): The real estate tax from apartmant and non-residential premises
   RIV/00216224:14560/02:00005551 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
   Fojtíková, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: real estate tax; apartmant; non-residential premises

   Changed by: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Changed: 22/5/2003 10:33.
   Identification numbers: 4200426323, 4200426324
Displayed: 28/2/2024 23:59