RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax). In Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008. Praha: ASPI, 2008, p. 437-448; 459-499, 53 pp. Meritum. ISBN 978-80-7357-331-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Místní poplatky. Daně dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí
Name (in English) Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Obce 2008-2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.7.2008, p. 437-448; 459-499, 53 pp. Meritum, 2008.
Publisher ASPI
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00051002
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7357-331-7
Keywords in English Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax
Tags Gift tax, Inheritance tax, local charges, real estate tax, real estate transfer tax
Changed by Changed by: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 16:02.
Abstract
Kapitoly informují o dani z nemovitostí, o místních poplatcích a o transferových daních (daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí), o jejich konstrukčních prvcích a výpočtu daní. Jsou určeny zejména pro odborníky a daňové poradce.
Abstract (in English)
Chapters deal with real estate tax local charges and transfer taxes (inheritance tax, gift tax, real estate transfer tax), with their structural items and calculation. The readers should be esp. professionals and tax advisors.
PrintDisplayed: 20/7/2024 17:24