RADVAN, Michal. Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV) (Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)). In Obce 2006 - 2007. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2006, p. 367-376; 387-424, 48 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-151-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Místní poplatky. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň z nemovitostí (část čtvrtá, hlava I, III, IV)
Name (in English) Local Charges. Inheritance Tax, Gift Tax, Real Estate Transfer Tax. Real Estate Tax (part 4th/I, III, IV)
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Obce 2006 - 2007, p. 367-376; 387-424, 48 pp. Meritum - výkladová řada, 2006.
Publisher ASPI Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-7357-151-X
Keywords in English Local Charges; Inheritance Tax; Gift Tax; Real Estate Transfer Tax; Real Estate Tax
Tags Gift tax, Inheritance tax, local charges, real estate tax, real estate transfer tax
Changed by Changed by: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 17:47.
Abstract
Kapitoly informují o dani z nemovitostí, o místních poplatcích a o transferových daních (daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí), o jejich konstrukčních prvcích a výpočtu daní. Jsou určeny zejména pro odborníky a daňové poradce.
Abstract (in English)
Chapters deal with real estate tax local charges and transfer taxes (inheritance tax, gift tax, real estate transfer tax), with their structural items and calculation. The readers should be esp. professionals and tax advisors.
PrintDisplayed: 13/6/2024 23:22