Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, vol. 20, No 2, p. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041.

  2018

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje (Gender Ideology: A Threat that Does not Exist). In Miroslav Mitlöhner, Zuzana Prouzová. 26. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018. p. 26-28. ISBN 978-80-905696-8-3.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie and Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. p. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005.

  2008

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Mirroring of changes in attitudes towards sexuality on the Internet. In Cultural attitudes towards technology and communication 2008. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2008. p. 148-152. ISBN 978-0-86905-948-7.
  2. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. (Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care). Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, vol. 18, No 3, p. 247-255, 66 pp. ISSN 1211-2720.
  3. BAZALOVÁ, Barbora. Sexualita osob s mentálním postižením (Sexuality of People with Intellectual Disability). In Vyžádaná přednáška v rámci konference Péče o pacienty se specifickými potřebami. Praha: Nemocnice na Homolce 15.2.2008. 2008.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Sexuální kompulze: stinná stránka online sexuálních aktivit (Sexual compulsion: The dark side of online sexual activities). Praha, 2008. Konference Primární prevence rizikového chování V.

  2006

  1. ŠMAHEL, David. Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment. San Francisco: Society for Research on Adolescence, 2006. Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga and Petr BUREŠ. Hieracium subgen. Pilosella: Progenies diversity in facultative apomictic and sexual taxa. In 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia. Ljubljana: Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research, 2006. p. 29-30. ISBN 961-6568-61-2.
  3. DOLEŽALOVÁ, Iva. Marie - žena, matka, manželka, panna? (Mary - Woman, Wife, Mother, Virgin?). In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR and Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. 1st ed. Brno - Praha: Masarykova Univerzita - Malvern, 2006. p. 187-194, 272 pp. ISBN 8021041153.

  2005

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. (The Circle of the Ring: From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová). 2005.
  2. KOLMAŠ, Josef and Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy (Panorama of Biological and Sociocultural Anthropology 21: China from Anthropological Perspective). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda (Gender of prison: the prison of gender). In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. p. 126-141, 15 pp.

  2004

  1. LAJKEP, Tomáš. Etika,sex, reprodukce (Ethics, sexuality, reproduction). Zbraslavice: FARMclub, 2004. 115 pp. FARMclub, první vydání. ISBN 80-239-2243-2.
  2. LAJKEP, Tomáš. Filozofické souvislosti eugeniky (The philosophical context of eugenics). Filosofický asopis. Praha: Filozofický ústav AV R, 2004, vol. 52, No 5, p. 735-748, 7 pp. ISSN 0015-1831.

  2003

  1. LAJKEP, Tomáš. Etika a umělá reprodukce (Ethics and arteficial reproduction). Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, vol. 52, No 13, p. 14. ISSN 0044-1996.

  2001

  1. LAJKEP, Tomáš. Katolické náboženství a sex (Sexuality and catholic religion). Gynekologie. Hradec králové: med Exart, 2001, vol. 10, No 2, p. 77-80. ISSN 1210-1133.

  2000

  1. LAJKEP, Tomáš. Katolické náboženství a sex - pokračování diskuse (Roman catholic religion and sexuality - continuation of debate). Plánování rodiny a reprodukční zdraví. Hradec Králové: Medexart, 2000, vol. 3, No 2, p. 47-48. ISSN 1212-1266.
  2. LAJKEP, Tomáš. Kritický příspěvek k článku R. Uzla - Katolické náboženství a sex (The critical statement to R. Uzel´s paper - the catolical religion and sexuality). Plánování rodiny a reprodukční zdraví. Hradec Králové: Medexart, 2000, vol. 3, No 1, p. 21-22. ISSN 1212-1266.

  1999

  1. KATRŇÁK, Tomáš. Proměna vnímání sexu a vznik sexuality (The Change of the Perception of Sexual Behaviour and the Origin of Sexuality). Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, vol. 4, No 4, p. 57-75. ISSN 1212-365X.
Display details
Displayed: 1/3/2024 17:36