Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. SOJÁK, Petr. Profil osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga pedagogických pracovníků. (Profile personality and sociable competence of social pedagogue in pedagogic profession). In In Lazarová,B; Kolář J. (ed) K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
  Name in Czech: Profil osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga pedagogických pracovníků
  Name (in English): Profile personality and sociable competence of social pedagogue in pedagogic profession
  RIV/00216224:14410/08:00034592 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Soják, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: social and personal competence and developement; social pedagogue; comunication; self-knowledge and self-experience; individual and group reflection; behavior and act; self-respect; conflicts; interaction
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Petr Soják, Ph.D., učo 9726. Changed: 3/2/2009 12:51.
 2. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů (Specific forms developement in personality competence of social pedagogue). In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. p. 144-171, 16 pp. ISBN 978-80-210-4676-4.
  Name in Czech: Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů
  Name (in English): Specific forms developement in personality competence of social pedagogue
  RIV/00216224:14410/08:00032876 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Soják, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Social pedagogue;development and reinforcement of personality; communication and didactic competences;selfknowledge and selfexperience; reflection herself
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Petr Soják, Ph.D., učo 9726. Changed: 3/2/2009 12:52.
 3. ČECH, Tomáš. Vybrané předměty směřující k analýze, řešení a prevenci aktuálních sociálních a výchovných problémů současné pedagogické praxe (The chosen subjects directed towards analysis, solving and prevention of current social and educational problems of contemporary pedagogical practice). In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 81-87. ISBN 978-80-210-4676-4.
  Name in Czech: Vybrané předměty směřující k analýze, řešení a prevenci aktuálních sociálních a výchovných problémů současné pedagogické praxe
  Name (in English): The chosen subjects directed towards analysis, solving and prevention of current social and educational problems of contemporary pedagogical practice
  RIV/00216224:14410/08:00025690 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Čech, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Social pedagogue; pedagogical praxis; social and educational promlems; social prevention a intervention; leisure time education; children with special needs
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Changed: 9/4/2011 19:38.
 4. 2007

 5. ČECH, Tomáš. Etopedie pro sociální pedagogy. E-learningová podpora výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, Katedra sociální pedagogiky, 2007.
  URL
  Name in Czech: Etopedie pro sociální pedagogy. E-learningová podpora výuky
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: ethopedics; children with special needs; social pedagogue

  Changed by: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Changed: 17/3/2009 16:27.
 6. KOHOUTEK, Rudolf. Koncepce výuky patopsychologie pro sociální pedagogy (The Conception of Pathopsychology Teaching for Social Pedagogues). In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. první. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2007. p. 142 - 155, 13 pp. ISBN 978-80-902936-9-4.
  Name (in English): The Conception of Pathopsychology Teaching for Social Pedagogues
  RIV/00216224:14410/07:00022808 Proceedings paper. Psychology. Czech. Czech Republic.
  Kohoutek, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: patopsychology; behaviour difficulties; types of difficulties; symptoms of difficulties; cause of difficulty development; remediation of difficulties; pathopsychology teaching; social pedagogue
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., učo 33385. Changed: 2/4/2015 12:42.
 7. DVOŘÁČEK, Tomáš and Tomáš ČECH. Sociální pedagog ve vztahu k jiným pedagogickým profesím a možnosti jeho uplatnění na školách (A social educationalist in association with other educational professions and the application of his techniques in schools). In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 498-502. ISBN 978-80-7041-741-6.
  Name in Czech: Sociální pedagog ve vztahu k jiným pedagogickým profesím a možnosti jeho uplatnění na školách
  Name (in English): A social educationalist in association with other educational professions and the application of his techniques in schools
  RIV/00216224:14410/07:00022746 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Dvořáček, Tomáš (203 Czech Republic) -- Čech, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: social pedagogue; profession of social pedagogue; competence of social pedagogue; social pedagogue in the school; dangerous behavior; primary prevention
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Changed: 19/10/2007 14:32.
 8. ČECH, Tomáš. Vision of the role of social pedagogue in making school healthier. In ŘEHULKA, Evžen. ŘEHULKA, E. et al. School and Health 2. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 499-507. ISBN 978-80-7315-138-6.
  Name in Czech: Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy
  Name (in English): Vision of the role of social pedagogue in making school healthier
  RIV/00216224:14410/07:00022521 Proceedings paper. Pedagogy and education. English. Czech Republic.
  Čech, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: School; social and educational problems; school social climate; specialist support; educational consultant; school methodologist of prevention; school psychologist; social pedagogue
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Dušan Kalášek, učo 56477. Changed: 28/6/2009 12:43.
 9. ČECH, Tomáš. Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy (Vision of the role of social pedagogue in making school healthier). In Řehulka, E. aj. Škola a zdraví pro 21. století 2 [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 50-57. ISBN 978-80-210-4374-9.
  Name in Czech: Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy
  Name (in English): Vision of the role of social pedagogue in making school healthier
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Social pedagogue; school; social and educational problems; school social climate; specialist support; educational consultant; school methodologist of prevention; school psychologist
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Changed: 9/4/2011 19:25.
 10. 2006

 11. DVOŘÁČEK, Tomáš and Tomáš ČECH. Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace) (Social pedagogue concerning other educational professions). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. p. 30. ISBN 80-7041-476-6.
  Name in Czech: Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace)
  Name (in English): Social pedagogue concerning other educational professions
  RIV/00216224:14410/06:00017366 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Dvořáček, Tomáš (203 Czech Republic) -- Čech, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: social pedagogy; social pedagogue; professional preparation; competence; social prevention and intervention; profession catalogue; exercisable on employment market
  Type of proceedings: pre-proceedings
  International impact: yes

  Changed by: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Changed: 17/3/2009 16:31.
Displayed: 28/5/2022 12:43