Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí v Evropě (Real Estate Trasnfer Taxation in Europe). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. XV., No 10, p. 3-10. ISSN 1801-6006.
   Name (in English): Real Estate Trasnfer Taxation in Europe
   RIV/00216224:14220/07:00032530 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Neckář, Jan (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Real estate transfer tax; Europe; stamp duty; real estate

   Changed by: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Changed: 12/11/2007 17:31.
  2. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě (Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 1-5. ISBN 978-80-210-4287-2.
   Name (in English): Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries
   RIV/00216224:14220/07:00032033 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Neckář, Jan (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Tax; stamp duty; rate of tax; transfer; real estate property; assets; taxpayer; Central Europe; East Europe
   Type of proceedings: pre-proceedings

   Changed by: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Changed: 12/11/2007 17:26.
  3. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě (Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 37. ISBN 978-80-210-4286-5.
   Name (in English): Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries
   Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Tax; stamp duty; rate of tax; transfer; real estate property; assets; taxpayer; Central Europe; East Europe
   Type of proceedings: pre-proceedings

   Changed by: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Changed: 29/3/2010 17:58.
Displayed: 30/5/2024 21:07