NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě (Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 1-5. ISBN 978-80-210-4287-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě
Name (in English) Real Estate Transfer Taxation in Central and Eastern European Countries
Authors NECKÁŘ, Jan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM), p. 1-5, 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00032033
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4287-2
Keywords in English Tax; stamp duty; rate of tax; transfer; real estate property; assets; taxpayer; Central Europe; East Europe
Tags assets, Central Europe, East Europe, rate of tax, real estate property, stamp duty, tax, taxpayer, transfer
Changed by Changed by: Mgr. Jan Neckář, Ph.D., učo 61277. Changed: 12/11/2007 17:26.
Abstract
Tento příspěvek se zabývá převody nemovitého majetku v zemích střední a východní Evropy. Jsou zde zohledněny daňově právní úpravy převodů nemovitostí v jednotlivých státech vzhledem k tomu, že právě nemovitosti a jejich převody mají velkou možnost ovlivňovat hospodářský rozvoj v jednotlivých zemích. Transparentní, rychlý a také nepříliš daněmi zatížený převod je zcela jistě výhodou pro zahraniční investory, kteří hodlají přesouvat svoji výrobu do oblastí s nízkou pracovní silou a díky jejich investicím roste HDP státu a ostatní makroekonomické faktory.
Abstract (in English)
This contribution deals with the transfers of real estate in Europe. Basic information about real estate transfer taxation in Central and Eastern European countries is taken into consideration due to the fact that real estate has the possibility of affecting economic growth in single countries.
PrintDisplayed: 30/5/2024 21:59