Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KREJČÍ, Pavel. Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy (Three Czech Textbooks of Serbo-Croatian from the second half of the 20th Century in the light of Sociolinguistic Analysis). In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2014. p. 507-513. ISBN 978-80-904846-7-2.
  Name (in English): Three Czech Textbooks of Serbo-Croatian from the second half of the 20th Century in the light of Sociolinguistic Analysis
  RIV/00216224:14210/14:00077543 Proceedings paper. Linguistics. Czech. Czech Republic.
  Krejčí, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Serbo-Croatian; textbooks of Serbo-Croatian
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10/3/2015 12:55.
 2. 2013

 3. KREJČÍ, Pavel. Srbové, Chorvati, Bosňáci a Černohorci a jejich jazyk/jazyky jako předmět univerzitní výuky (The Serbs, the Croats, the Bosniaks and the Montenegrins and its language(s) as a University Studying Subject). Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 23, No 4, p. 238-245. ISSN 1211-7676.
  Digitální knihovna FF MU
  Name (in English): The Serbs, the Croats, the Bosniaks and the Montenegrins and its language(s) as a University Studying Subject
  RIV/00216224:14210/13:00077540 Article in a journal. Linguistics. Czech. Czech Republic.
  Krejčí, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Serbo-Croatian area; Teaching Serbo-Croatian; Teaching Serbian; Teaching Croatian; Teaching Bosnian and Montenegrin
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10/3/2015 14:36.
 4. 2007

 5. KREJČÍ, Pavel. Izučavanje srpskohrvatskog, odnosno srpskog jezika na Masarikovom univerzitetu u Brnu u poslednjih 15 godina. (A teaching of Serbo-Croatian/Serbian at the Masaryk University in Brno during last 15 years.). In Srpski jezik, književnost i umetnost. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (31.X.–01.XI. 2006). Knjiga I: Srpski jezik i društvena kretanja. 1. vydání. Kragujevac: IP Koraci, 2007. p. 279-284.
  Name in Czech: Výuka srbochorvatského, respektive srbského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně za posledních 15 let.
  Name (in English): A teaching of Serbo-Croatian/Serbian at the Masaryk University in Brno during last 15 years.
  Linguistics. Serbian. Serbia.
  Keywords in English: Teaching of Serbian; Teaching of Serbo-Croatian
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes

  Changed by: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., učo 23013. Changed: 10/3/2011 20:37.
Displayed: 3/2/2023 05:45