Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

 1. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“ (The Summer Camp „Ye Who Are Warriors of God“). In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. p. 14-15.
 2. 2014

 3. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 4. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 5. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ and Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 253-254. ISSN 1211-7250.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan and Pavel ROŠTÍNSKÝ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 251-253. ISSN 1211-7250.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, vol. 66, Supplementum 2, p. 60-76. ISSN 0323-2581.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Revisional Research of Backfill of Cistern at Vildenberk Castle, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 9. 2013

 10. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk (Archaeology and Geocaching. The Case Study of Vildenberk). Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, vol. 73, No 6, p. 528-531. ISSN 1210-5538.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba (Vildenberk Castle and its Building-up). Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk (To the Lords of Vildenberk Castle). Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 18. 2012

 19. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Finds on the Castle of Vildenberk, Brno-venkov District). In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK and Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno.venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 165-166. ISSN 1211-7250.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan. Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011) (Remembrance of Mgr. Aleš Tinka (1968-2011)). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 80-81. ISSN 0323-2581.
 22. 2011

 23. KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ and Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) (The analysis of archaeological finds from an illegal excavation of an underground cistern at Vildenberk castle near Pozořice (Brno-venkov District)). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, p. 61-76. ISSN 0323-0570.
 24. 2007

 25. KOVÁŘ, Josef Jan. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov District)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, vol. 48, p. 505-505. ISSN 1211-7250.
Display details
Displayed: 25/10/2021 10:58