Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HALBERG, Franz, T. KENNER, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. 304 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 2. 2007

 3. MELUZÍN, Jaroslav. Kapitola 7.5. Echokardiografie. In Štejfa a spol. Kardiologie, 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2007. s. 117-127. 3,, přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-247-1385-4.
 4. PANOVSKÝ, Roman. Kardiologie. Edited by Miloš Štejfa. In Kardiologie. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 476-481. Kapitoly 19.3.1.-19.3.6. ISBN 978-80-247-1385-4.
 5. 2006

 6. DOSTÁLEK, Miroslav. Strucna farmakokinetika a farmakodynamika. Praha ČR: Grada, 2006. 5 s. Kardiologie. ISBN 978-80-247-1385.
 7. 2004

 8. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk GREGOR a Jiří PODLAHA. Pseudoaneurysm and invasive cardiology. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2004, roč. 77, 5-6, s. 307. ISSN 1211-3395.
 9. 1999

 10. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9.
 11. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 8. 2021 19:25