Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. 1. vyd. Brno: Paido. 207 s. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3. 2008.
   Název česky: Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností
   Název anglicky: Richard Rorty: Pragmatism between Language and Experience
   RIV/00216224:14510/08:00029192 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
   Šíp, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Richard Rorty; pragmatism; analytical philosophy; post-European thinking; experience; language; theory of thruth; contingency; self; society; utopia;
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., učo 8686. Změněno: 10. 2. 2011 17:51.
  2. MACEK, Petr. Sebesystém, vztah k vlastnímu já. In SLAMĚNÍK, I a J VÝROST. Sociální psychologie (Jozef Výrost, Ivan Slaměník, Eds.). 2. , přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Grada Publishing. s. 89-107. ISBN 978-80-247-1428-8. 2008.
   Název česky: Sebesystém, vztah k vlastnímu já
   Název anglicky: Self-system, relationship to one´s own self
   RIV/00216224:14230/08:00025853 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Psychologie. čeština. Česká republika.
   Macek, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: self; self-system; self-concept; self-esteem; self-regulation
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 1. 6. 2009 12:09.
  3. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. 2008.
   URL
   Název česky: Vývoj Já v průběhu rané adolescence: vlivy rodičů a vrstevníků
   RIV/00216224:14230/08:00027407 Audiovizuální tvorba. Psychologie. angličtina. Česká republika.
   Macek, Petr (203 Česká republika) -- Širůček, Jan (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: self; adolescence; longitudinal study
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: Mgr. Jan Širůček, Ph.D., učo 13410. Změněno: 14. 1. 2009 18:58.

  2004

  1. HROCH, Jaroslav. American Pragmatism and Neo-Pragmatism in Their Affinities with European Philosophical Hermeneutics. In Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum. Volum One. Ed. Ryder, John. 1. vyd. New York: Rodopi Press, NY. s. 35-44. ISBN 978-90-420-1621-7. 2004.
   Název česky: Americký pragmatismus a neopragmatismus ve vztahu k evropské filosofické hermeneutice
   Název anglicky: American Pragmatism and Neo-Pragmatism in Their Affinities with European Philosophical Hermeneutics
   RIV/00216224:14210/04:00019776 Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. angličtina. Spojené státy.
   Hroch, Jaroslav (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: pragmatism; neo-pragmatism; hermeneutics; Self; Wider Self; understanding; tradition; R. Rorty; H. Bloom; S. Cavell; W. James; C.G. Jung; M. Heidegger; depth hermeneutics; American Romanticism
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., učo 989. Změněno: 2. 4. 2008 05:01.
  2. DOKULIL, Miloš. Berme memetiku vážně? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR. s. 57-71. ISBN 80-7007-196-6. 2004.
   Název česky: Berme memetiku vážně?
   Název anglicky: Let us Take Memetics Seriously?
   RIV: Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
   Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: meme; memetics; mental representation; replicator; infection; altruism; sociobiology; information; genotype; phenotype; selfish gene; mentalism; copy and paste; sociobiology; self; information; intention; unit of cultural information.
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:10.

  2003

  1. MACEK, Petr. Self (including Self-concept and self-esteem). In J. R. Miller, R. M. Lerner, L. B. Schiamberg, & P. M. Anderson (Eds.), The Encyclopedia of Human Ecology. Santa Barbara, CA: ABC Clio. s. 628-632. ISBN 1-57607-852-3. 2003.
   RIV/00216224:14230/03:00008888 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Psychologie. angličtina. Spojené státy.
   Macek, Petr (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Self; self-esteem; self-concept

   Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 19. 1. 2004 15:44.
   Přír. čísla: 4240729735, 4240729736
  2. MACEK, Petr a Mojmír TYRLÍK. The meaning of responsibility among adolescents. Paper presented at XIth European Conference od Developmental Psychology. Milano: Catholic University, 2003.
   Název anglicky: The meaning of responsibility among adolescents
   RIV/00216224:14230/03:00008146 Audiovizuální tvorba. Psychologie. angličtina. Itálie.
   Macek, Petr (203 Česká republika) -- Tyrlík, Mojmír (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: responsinility; self; adolescence

   Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 4. 9. 2003 18:46.

  2002

  1. HROCH, Jaroslav. Hermeneutics and the Contemporary Anglo-American Philosophy. In Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. 1. vyd. Tuebingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). s. 49-58. ISBN 3-16-147894-0. 2002.
   Název česky: Hermeneutika a soudobá anglo-americká filosofie
   Název anglicky: Hermeneutics and the Contemporary Anglo-American Philosophy
   RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. angličtina. Německo.
   Hroch, Jaroslav (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: P. Winch; C. Taylor; P. de Man; H. Bloom; R. Rorty; W. James; R. W. Emerson; C. G. Jung; understanding; tradition; hermeneutics; depth hermeneutics; Self; subconscious self
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., učo 989. Změněno: 2. 4. 2008 05:17.

  2000

  1. MACEK, Petr. Integrativní a integrující já. P. Macek, M. Šafářová, Editoři. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: Masarykova univerzita. s. 95-104. ISBN 80-210-2465-8. 2000.
   Název anglicky: Integrative and integrating self
   RIV/00216224:14230/00:00002536 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Psychologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: self; identity; integration

   Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 16. 12. 2000 16:17.
  2. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin. s. 921-924. 2000.
   Název česky: Karteziánské vnímání nahlížené prismatem filosofie J. Locka: Klíč slov k duši
   Název anglicky: The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul
   RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. francouzština. Francie.
   Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Descartes; Locke; soul; perception; language; dubito; tabula rasa; metaphysical dualism; God; Morality; cogito; self; Spirituality; Trinity; understanding; intuition; knowledge; thinking
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 22. 2. 2008 12:23.

  1993

  1. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Actual and Normative Selves during Adolescence: Their Importance and Context. In Presentation and Abstract. VIth European Conference on Developmental Psychology. Bonn, Book of Abstracts, p. 10. 1993.

   Klíčová slova anglicky: self; adolescence

   Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 23. 11. 2000 14:56.
  2. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Marek BLATNÝ. Semantic structure of adolescents actual, ideal, and unwanted self. In Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, I27, 111-121. 1993.

   Klíčová slova anglicky: adolescence; self

   Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 23. 11. 2000 14:46.

  1982

  1. MACEK, Petr. Reálný a ideální sebeobraz současné adolescentní mládeže. In Zprávy PsL ČSAV, 3, Brno. 1982.
   Název anglicky: Real and ideal self-picture of the present time adolescents

   Klíčová slova anglicky: self

   Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 23. 11. 2000 16:50.
Zobrazeno: 13. 4. 2024 11:05