Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. BATKO, Michal, Petra KOHOUTKOVÁ a Pavel ZEZULA. Combining Metric Features in Large Collections. In 1st International Workshop on Similarity Search and Applications (SISAP 2008). Los Alamitos CA, Washington, Tokyo: IEEE Computer Society, 2008. s. 79-86. ISBN 978-0-7695-3101-4.

  2007

  1. HLINĚNÝ, Petr a Gelasio SALAZAR. Approximating the Crossing Number of Toroidal Graphs. In International Symposium on Algorithms and Computation (ISAAC 2007). Berlin: Springer Verlag, 2007. s. 148-159. ISBN 978-3-540-77118-0.
  2. VESELÝ, Vítězslav. Four-step Basis Pursuit with Applications. In Strobl07 Trends in Harmonic Analysis, June 18-22, 2007. Vienna, Austria: University of Vienna, 2007. s. 34-35.
  3. VESELÝ, Vítězslav. Searching sparse solutions from overcomplete models: selected applications. Ed. I. Horová. In Proceedings of the Summer School DATASTAT'2006. Brno (Czech Rep.): Masaryk University, 2007. s. 263-279. ISBN 978-80-210-4493-7.

  2004

  1. MATULOVÁ, Markéta. Vážené vyhlazovací splajny. In 22 mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. ISBN 80-7231-116-6.

  2003

  1. MATULOVÁ, Markéta. Aproximace dat splajny. In 3. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. s. 105-110. ISBN 80-85960-51-6.

  2002

  1. MUNZAROVÁ, Markéta a Roald HOFFMANN. Electron-Rich Three-Center Bonding: The Role of s,p Interactions Across the p-Block. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, 2002, roč. 124, č. 17, s. 4787-4795. ISSN 0002-7863.
  2. MUNZAROVÁ, Markéta a Roald HOFFMANN. Strong electronic consequences of intercalation in cuprate superconductors: The case of a trigonal planar AuI3 complex stabilized in the Bi2Sr2CaCu2Oy lattice. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, 2002, roč. 124, č. 19, s. 5542-5549. ISSN 0002-7863.

  1999

  1. URBANOVÁ, Ludmila. On Vagueness in Authentic English Conversation. In Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. s. 99-107. ISBN 80-210-2230-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 19:17