Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KONEČNÝ, Milan, Ferjan J. ORMELING a Vladimir S. TIKUNOV. Atlas information systems and geographical names information systems as contributants to spatial data infrastructure. International Journal of Digital Earth, Abindon, Oxon, UK: Taylor and Francis, 2008, Volume 1, Number 3, s. 279 - 290. ISSN 1753-8947.
 2. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 3. FLEMMICHOVÁ, Zuzana a Hana SVATOŇOVÁ. Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 4. 2007

 5. KONEČNÝ, Milan, Ferjan J. ORMELING a Vladimir S. TIKUNOV. Atlas Information Systems and Geographical Names Information Systems as contribuants to Spatial Data Infrastructure. In Proceedings the 5th International Symposium on Digital Earth. Berkeley, California: Projekt Digital Earth, 2007. s. 20-28, 350 s. ISSN 2071-9388.
 6. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Pavel VLAŠÍN a Josef FEIT. Fetopatologie a vývojová patologie embrya a plodu 2007. 1.11. Brno, 2007.
 7. JEŽOVÁ, Marta a Josef FEIT. Internetový atlas fetální a novorozenecké patologie. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
 8. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK a Josef FEIT. Internetový atlas fetopatologie. In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M, 2007. s. 59-64, 5 s. ISBN 978-80-867-4200-7.
 9. HLADKÁ, Zdeňka. recenze:. J. Balhar a kol. - Český jazykový atlas 5. 2005. In: SPFFBU, A 55, 2007, s. 382-386. : Masarykova univerzita, 2007.
 10. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: J. Balhar a kol.: Český jazykový atlas 5 In: Czech Language News [USA], 28, Fall 2007, s. 12-13. : University of Texas, 2007.
 11. 2006

 12. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1.
 13. 2005

 14. PRÁŠEK, Jiří. Cena výboru České společnosti nukleární medicíny za nejlepší publikaci za rok 2005. : Lacomed s.r.o, 2005.
 15. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa. In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. s. 183-188, 6 s. ISBN 80-244-1221-7.
 16. FEIT, Josef, Werner KEMPF, Hana JEDLIČKOVÁ a Gunter BURG. Hypertext atlas of dermatopathology with expert system for epithelial tumors of the skin. Journal of Cutaneous Pathology, 2005, roč. 32/2005, č. 6, s. 433 - 437. ISSN 0303-6987.
 17. FEIT, Josef, Věra FEITOVA, Luděk MATYSKA, Eva HLADKÁ a Markéta HERMANOVÁ. Multimedia Documents in Teaching Pathology. Technology and Health Care, Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, roč. 13, č. 5, s. 388-388. ISSN 0928-7329.
 18. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism E-atlas of World Countries. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. s. 47-50, 4 s. ISBN 80-7040-766-2.
 19. 2004

 20. FEIT, Josef. Atlas kožní histopatologie. 2004.
 21. FEIT, Josef. Atlas kožní histopatologie. 2004.
 22. 2003

 23. KONEČNÝ, Milan, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Karel STANĚK. Design of the Internet based open regional atlas. In Digital Earth: Information Resources for Global Sustainability. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. s. 219-221, 869 s. ISBN 80-210-3223.
 24. FEIT, Josef, Hana JEDLIČKOVÁ a Werner KEMPF. Hypertext atlas of dermatopathology. Bologna: M.N.L. di P.G. Pavani & C.Snc-Casa Editrice, 2003. 3 s. Proceedings 11th EADV Congress Prague 2002.
 25. 2002

 26. FEIT, Josef a Eva HLADKA. Multimedia in Pathology. In Proceedings of Internationat Conference on Information Technology Based Higher Education and Training 2002. Budapest, Hungary: Budapest Polytechnics, 2002. s. 193-196. ISBN 9637154078.
 27. 2000

 28. SOLDÁN, Tomáš a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Ephemeroptera of the Czech Republic: Atlas of distribution. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 300 s. Fauna Aquatica Europae Centralis I. ISBN 80-210-2489-5.
 29. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK a Michal VANČURA. Mapy průmyslu a jejich využití při výuce regionální geografie ČR. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 7. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. s. 105-113. ISBN 80-7082-543-X.
 30. 1997

 31. MARYÁŠ, Jaroslav. Atlas České republiky 1995. 1997.
 32. MARYÁŠ, Jaroslav. Atlas of the Czech Republic 1995. 1997.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2020 23:22