Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. PROCHÁZKA, Michal a Daniel KOUŘIL. A federated framework for secure videoconference. Stockholm, Sweden: Terena EuroCamp, 2008.
 2. MATYÁŠ, Václav (Vašek) a Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 3. RAK, Roman, Václav MATYÁŠ, Zdeněk ŘÍHA, Viktor PORADA, Ondřej BITTO, John DAUGHMAN, Jean HENNEBERT, Danka SEIGOVÁ, Vlastimil STENZL, Jiří STRAUS, Marie SVOBODOVÁ a Halina ŠIMKOVÁ. Biometrie a identita člověka - ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 664 s. Profesionál. ISBN 978-80-247-2365-5.
 4. STETSKO, Andriy a Václav MATYÁŠ. Towards a new generation authentication token. In The Internet, competitiveness and the organisational security. Zlín: Department of Informatics and Statistics, Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University in Zlín, 2008. s. 111-117, 6 s. ISBN 978-80-7318-548-0.
 5. 2007

 6. MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA a Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí. Praha: TATE International, s.r.o., 2007. 318 s. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
 7. ŠVENDA, Petr a Václav MATYÁŠ. Authenticated Key Exchange with Group Support for Wireless Sensor Networks. In The 3rd Wireless and Sensor Network Security Workshop; 4th IEEE International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Systems. IEEE Computer Society Press. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 2007. s. 21-26, 62 s. ISBN 1-4244-1455-5.
 8. ŘÍHA, Zdeněk, Petr ŠVENDA a Václav MATYÁŠ. Bezpečnost elektronických pasů - část II. Data Security Management. Praha: Tate International, 2007, XI, č. 2, s. 46-49. ISSN 1211-8737.
 9. ŘÍHA, Zdeněk a Jan LÖSCHNER. Electronic passports. In The European e-Identity Conference. první. Paris: eema, 2007. 5 s.
 10. ŘÍHA, Zdeněk. Elektronické pasy. In Information Security Summit 2007. první. Praha: Tate Internatoinal, 2007. s. 61-78. ISBN 978-80-86813-11-0.
 11. HEJTMÁNEK, Lukáš, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Secure Logistical Networking in Virtual Organizations. In Cracow'06 Grid Workshop. Krakow, Polsko: Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. s. 450-458. ISBN 83-915141-7-X.
 12. HEJTMÁNEK, Lukáš, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Secure Logistical Networking in Virtual Organizations. CESNET z.s.p.o., 2007. 16 s. 2/2007.
 13. ŘÍHA, Zdeněk, Václav MATYÁŠ a Petr ŠVENDA. Security of Electronic Passports. The European Journal for the Informatics Professional. 2007, VIIII, č. 6, s. 60-67. ISSN 1684-5285.
 14. KRHOVJÁK, Jan, Marek KUMPOŠT a Václav MATYÁŠ. Security of Electronic Transactions - Theory and Practice. In Security and Protection of Information 2007. Brno: University of Defence, 2007. s. 75-85. ISBN 978-80-7231-230-6.
 15. 2006

 16. MATYÁŠ, Václav, Daniel KOUŘIL, Daniel CVRČEK a Václav LORENC. Autentizační hardwarový token nové generace. Editoři: Peter Vojtáš, Tomáš Skopal. In Datakon 2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 229-238. ISBN 80-210-4102-1.
 17. KOUŘIL, Daniel, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Kerberos and PKI Cooperation. Ann Arbor, Michigan, USA, 2006. AFS & Kerberos Best Practices Workshop 2006.
 18. ŠAFRÁNEK, Michal a Václav MATYÁŠ. Lze rozeznat člověka od počítače? Data Security Management. Praha: Tate International, 2006, X, č. 2, s. 16-18. ISSN 1211-8737.
 19. MATYÁŠ, Václav, Marek KUMPOŠT a Jan KRHOVJÁK. Platby kartou s použitím PINu. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2006, X, č. 5, s. 26-28. ISSN 1211-8737.
 20. KOUŘIL, Daniel a Michal PROCHÁZKA. Zkušenosti s nasazováním HW tokenů pro uživatele METACentra. In Sborník příspěvků z XXVIII. konference EurOpen.CZ. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. s. 35-47. ISBN 80-86583-10-4.
 21. 2005

 22. BATKO, Michal. Advanced Authentication of ArcIMS Services. In 25th Annual ESRI International User Conference. San Diego, California: ESRI Press, 2005. s. 1-5, 6 s.
 23. CORNWALL, Linda A., Jens JENSEN, David P. KELSEY, Ákos FROHNER, Daniel KOUŘIL, Franck BONNASSIEUX, Sophie NICOUD, Károly LORENTEY, Joni HAHKALA, Mika SILANDER, Roberto CECCHINI, Vincenzo CIASCHINI, Luca DELL'AGNELLO, Fabio SPATARO, David O'CALLAGHAN, Olle MULMO, Gian Luca VOLPATO, David GROEP, Martijn STEENBAKKERS a Andrew MCNAB. Authentication and Authorization Mechanisms for Multi-Domain Grid Environments. Journal of Grid Computing. Springer Science+Business Media B.V., 2005, Volume 2, Number 4, s. 301 - 311. ISSN 1570-7873.
 24. KOUŘIL, Daniel a Luděk MATYSKA. Bezpečnostní infrastruktura METACentra. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2005. s. 117-125, 8 s. ISBN 80-244-1035-4.
 25. 2004

 26. MATYÁŠ ML., Václav a Zdeněk ŘÍHA. On Usability (and Security) of Biometric Authentication Systems. In Security and Privacy in Advanced Networking Technologies. 1. vyd. Amsterdam: IOS Press, 2004. s. 178-188. ISBN 1-58603-430-8.
 27. 2003

 28. ŘÍHA, Zdeněk. Biometrická identifikace a verifikace V - Biometriky oka. DSM. Praha: Tate International, s.r.o., 2003, VII, č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-8737.
 29. OCELKA, Jaromír. Poskytnutí autentizace v informačních systémech. In DATAKON 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 259-264. ISBN 80-210-3215-4.
 30. 2002

 31. MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometric Authentication - Security and Usability. In Advanced Communications and Multimedia Security. 1. vyd. Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers, 2002. s. 227-239. ISBN 1-4020-7206-6.
 32. RIHA, Zdenek. Introduction to biometrics. In Sborník příspěvků z XIX. konference EurOpen.CZ. Praha: EurOpen, 2002. 19 s. ISBN 80-902715-9-6.
 33. 2001

 34. MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometric Authentication Systems in Practice. In Sborník příspěvků z XIX. konference EurOpen.CZ. Praha: EurOpen.CZ, 2001. 9 s. ISBN 80-902715-6-1.
 35. ŘÍHA, Zdeněk a Václav MATYÁŠ. Biometrický podpis? Data Security Management. Praha: Tate International, 2001, roč. 2001, č. 3. ISSN 1211-8737.
 36. MATYÁŠ, Václav, Zdeněk ŘÍHA a Petr ŠVÉDA. Dvě zastavení u elektronického podpisu. In Datakon 2001. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. s. 302-309. ISBN 80-227-1597-2.
 37. 2000

 38. MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometrics Won't Be the Silver Bullet (Or Will They?). In Bezpecnost informacii vo financnom sektore. 1. vyd. Zilina, Slovakia: EDIS - vydavatelstvi Zilinske univerzity, 2000. s. 159-165. ISBN 80-85655-13-6.
 39. ŘÍHA, Zdeněk a Václav MATYÁŠ. Biometriky a jejich problémy. Data Security Management. Praha: Tate International, 2000, roč. 2000, č. 4. ISSN 1211-8737.
 40. MATYÁŠ, Václav, Zdeněk ŘÍHA a Kan ZHANG. Cryptography and Biometrics in Banking. In RSA Conference 2000 Europe. 1. vyd. San Mateo, CA, USA: RSA Security Inc., 2000. s. 163-166.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 00:15