Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. KOSEK, Pavel. Ruční knížka Kašpara Motěšického. In Verba et historia. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 181-190, 9 s. ISBN 80-86496-20-1.
 2. 2004

 3. MALURA, Jan a Pavel KOSEK. Čistý plamen lásky.Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 2004. 360 s. Old czech books X. ISBN 80-7042-660-8.
 4. KOSEK, Pavel. Jazyk kancionálu "Harfa nová" Jana Liberdy. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, č. 1, s. 95-108. ISSN 0231-7567.
 5. 2002

 6. KOSEK, Pavel. Pivo sme pili, pak sme se bili. Zabil sem, nic, hniji. (recenze knihy: ŠTEYER, M. V. Žáček. /ed. D. Nečas/.). Tvar: literární týdeník, Praha: Klub přátel Tvaru, 2002, roč. 13, č. 13, s. s. 20. ISSN 0862-657X.
 7. 2001

 8. MALURA, Jan a Pavel KOSEK. Hora Olivetská. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 2001. 223 s. ISBN 80-7294-034-1.
 9. 1999

 10. MALURA, Jan a Pavel KOSEK. J. J. Božan: Slaviček rájský. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 1999. 445 s. ISBN 80-86055-75-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 4. 2020 04:01