Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. LEXA, Matej, Radovan LAPÁR, Pavel JEDLIČKA, Ivan VANÁT, Michal ČERVEŇANSKÝ a Eduard KEJNOVSKÝ. TE-nester: a recursive software tool for structure-based discovery of nested transposable elements. In Zheng Huiru. Proceedings 2018 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). Neuveden: IEEE, 2018. s. 2776-2778, 3 s. ISBN 978-1-5386-5488-0. doi:10.1109/BIBM.2018.8621071.
 2. 2009

 3. LEXA, Matej, Václav SNÁŠEL a Ivan ZELINKA. Data-mining protein structure by clustering, segmentation and evolutionary algorithms. In Data Mining: Theoretical Foundations and Applications. Germany: Springer Verlag, 2009. s. 221-248, 28 s. ISBN 978-3-642-01087-3. doi:10.1007/978-3-642-01088-0_10.
 4. 2008

 5. ZIMMERMANN, Michal, Miroslav VAŘECHA, Jana AMRICHOVÁ, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA a Michal KOZUBEK. Bioinformatic prediction, molecular modelling and image analysis of localization and interactions of apoptotic proteins endonuclease G, AIF, and AMID. In Apoptosis World 2008. 2008.
 6. KOMÁREK, Jan, Lenka MALINOVSKÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Bioinformatické vyhledávání lektinů z hub a plísní. In XXI. biochemický sjezd, program, sborník přednášek a posterů. České Budějovice: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2008. s. 190-190, 1 s. ISBN 80-86313-21-2.
 7. DOHNAL, Vlastislav, Claudio GENNARO a Pavel ZEZULA. Efficiency and Scalability Issues in Metric Access Methods. In Computational Intelligence in Medical Informatics. 1. vyd. Berlin, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. s. 235-264, 30 s. Studies in Computational Intelligence, vol. 85. ISBN 978-3-540-75766-5.
 8. 2007

 9. VAŘECHA, Miroslav, Jana AMRICHOVÁ, Michal ZIMMERMANN, Vladimír ULMAN, Emilie LUKÁŠOVÁ a Michal KOZUBEK. Bioinformatic and image analyses of cellular localization of apoptotic proteins endonuclease G, AIF, and AMID. In Symposium "Structure and Function of Cell Nucleus". 2007.
 10. CHOVANCOVÁ, Eva. Bioinformatics: Catalyst of Biochemical and Molecular Biologic Research. 2007.
 11. KILIAN, Joachim, Dion WHITEHEAD, Jakub HORÁK, Dierk WANKE, Stefan WEINL, Oliver BATISTIC, Cecilia D´ANGELO, Erich BORNBERG-BAUER, Jörg KUDLA a Klaus HARTER. The AtGenExpress global stress expression data set: protocols, evaluation and model data analysis of UV-B light, drought and cold stress responses. The Plant Journal, England: BLACKWELL PUBLISHING, 2007, roč. 50, č. 2, s. 347-363. ISSN 0960-7412.
 12. 2006

 13. IMBERTY, Anne, Michaela WIMMEROVÁ, Jaroslav KOČA a Christelle BRETON. Molecular modelling of glycosyltransferases. In Glycobiology Protocols. Totowa: Humana Press Inc., 2006. s. 145-156, 12 s. Methods in Molecular Biology, Vol. 347. ISBN 1-58829-553-2.
 14. 2005

 15. DAMBORSKÝ, Jiří. Použití informačních technologií v biochemickém výzkumu. 2005.
 16. 2004

 17. PANTŮČEK, Roman. Informační zdroje pro molekulární biologii. 2004.
 18. DOŠKAŘ, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Petr KAŠPÁREK, Luděk EYER, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Jan PREISLER. Srovnávací analýza genomu a proteomu polyvalentních stafylofágů. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, Praha: ČSSM, 2004, roč. 45, Suppl. 3A, s. 152. ISSN 0009-0646.
 19. PANTŮČEK, Roman, Jiří DOŠKAŘ a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Srovnávací genomika fágů Staphylococcus aureus z čeledi Siphoviridae. Bulletin Československé společnocti mikrobiologické, Praha: ČSSM, 2004, roč. 45, Suppl. 3A, s. 243. ISSN 0009-0646.
 20. PANTŮČEK, Roman. Využití informačních zdrojů na internetu v praktických cvičeních z bioinformatiky (URL: http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/) na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. In ŘEHOUT, V. Pedagogický software. První vydání. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004. s. 551-554, 4 s. ISBN 80-85645-49-1.
 21. 2003

 22. CHYTRÝ, Milan a Marie RAFAJOVÁ. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 1, s. 1-15. ISSN 0032-7786.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2020 10:03