Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. KRMÍČKOVÁ, Simona a Lukáš KRMÍČEK. Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří. Zprávy o geologických výzkumech. Praha: Česká geologická služba, roč. 53, č. 1, s. 35-45. ISSN 0514-8057. doi:10.3140/zpravy.geol.2020.05. 2020.
  2. KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER a Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, roč. 11, č. 3, s. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009. 2020.

  2018

  1. ULRYCH, Jaromír, Lukáš KRMÍČEK, Claudia TESCHNER, Roman SKÁLA, Jiří ADAMOVIČ, Jana ĎURIŠOVÁ, Šárka KŘÍŽOVÁ, Simona KUBOUŠKOVÁ a Miroslav RADOŇ. Chemistry and Sr–Nd isotope signature of amphiboles of the magnesio-hastingsite-pargasite-kaersutite series in Cenozoic volcanic rocks: Insight into lithospheric mantle beneath the Bohemian Massif. Lithos. Amsterdam: Elsevier, roč. 312-313, July, s. 308-321. ISSN 0024-4937. doi:10.1016/j.lithos.2018.05.017. 2018.

  2015

  1. PAZDÍRKOVÁ, Jana, Jan ZEDNÍK, Ivan PRACHAŘ, Hana KRUMLOVÁ a Pavel ZACHERLE. Zemětřesení v Hostěradicích v červnu 2014. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, roč. 22, 1-2, s. 61-64. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2015-1-2-61. 2015.

  2012

  1. ZEDNÍK, Jan a Jana PAZDÍRKOVÁ. Seismic activity in the Czech Republic in 2009. Studia geophysica et geodaetica. roč. 56, č. 1, s. 299-305. ISSN 0039-3169. doi:10.1007/s11200-012-9002-7. 2012.

  2009

  1. KŘIBEK, Bohdan, Karel ŽÁK, Petr DOBEŠ, Jaromír LEICHMANN, Marta PUDILOVÁ a Miloš RENÉ. The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium Deposita. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10, roč. 44, č. 1, s. 99-128, 29 s. ISSN 0026-4598. 2009.

  2008

  1. KOVÁŘ, Ondřej, Zdeněk LOSOS, Stanislav HOUZAR a Josef ZEMAN. Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno, LXXXXIII, č. 1, s. 16-35, 17 s. ISSN 1211-8796. 2008.
  2. KRMÍČEK, Lukáš, Antonín PŘICHYSTAL, Martin Jan TIMMERMAN a Michaela HALAVÍNOVÁ. Lower Carboniferous ultrapotassic lamprophyres near the Bohemicum/Moldanubicum boundary: an example from the Železné hory Mts. (Czech Republic). Wissenschaftliche Mitteilungen. Freiberg: Institut für Geologie, Technische Universität Bergakademie Freiberg., roč. 38, č. 1, s. 8-10. ISSN 1433-1284. 2008.
  3. ŠPAČEK, Petr, Pavel ZACHERLE, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ a Josef HAVÍŘ. Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series. Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, roč. 8, č. 2, s. 287-295. ISSN 1213-1962. 2008.

  2007

  1. HALAVÍNOVÁ, Michaela a Marek SLOBODNÍK. Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien Area). In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: Česká geologická služba. s. 25-26. ISSN 1802-128X. 2007.
  2. MÁČKA, Zdeněk. Geologické poměry. In Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno - Praha - Ostrava: Masarykova univerzita - Český hydrometeorologický ústav - Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. s. 24 - 29. publikační výstup projektu 205/03/0211. ISBN 978-80-210-4173-8. 2007.
  3. KOTKOVÁ, Jana. High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, roč. 52, 1/2, s. 45-71, 26 s. ISSN 1802-6222. 2007.
  4. OPLETAL, Vladimír, Jaromír LEICHMANN a Stanislav HOUZAR. Muskovit.plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, LXXXXII, č. 1, s. 131-142. ISSN 1211-8796. 2007.
  5. KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Mystery of the Prague Fault. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: České geologická služba. s. 41-42. ISBN 978-80-7075-695-9. 2007.
  6. KRMÍČEK, Lukáš a Antonín PŘICHYSTAL. Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian Zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: Česká geologická služba. s. 49-50. ISBN 978-80-7075-695. 2007.
  7. KRMÍČEK, Lukáš. Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif). In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: Česká geologická služba. s. 47-49. ISBN 978-80-7075-695. 2007.
  8. HOLUB, Karel, Jana RUŠAJOVÁ a Jana PAZDÍRKOVÁ. Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK). Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series. Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, roč. 7, č. 2, s. 83-90. ISSN 1213-1962. 2007.
  9. LENHARDT, Wolfgang, Jan ŠVANCARA, Petr MELICHAR, Jana PAZDÍRKOVÁ, Josef HAVÍŘ a Zdeňka SÝKOROVÁ. Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. Geologica Carpathica. roč. 58, č. 4, s. 397-412. ISSN 1335-0552. 2007.

  2006

  1. BIELIK, Miroslav, Karoly KLOSKA, Bruno MEURERS, Jan ŠVANCARA, Stanislav WYBRANIEC, Working Group: CELEBRATION 2000 POTENTIAL FIELD, T. FANCSIK, M. GRAD, T. GRAND, A. GUTERCH, M. KATONA, C. KROLIKOWSKI, J. MIKUŠKA, R. PAŠTEKA, Z. PATECKI, O. POLECHONSKA, D. RUESS, V. SZALAIOVÁ, J. ŠEFARA a J. VOZÁR. Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 seismic experiment region. Geologica Carpathica. Bratislava, roč. 57, č. 3, s. 145-156. ISSN 1335-0552. 2006.
  2. DOLEŽALOVÁ, Hana, Stanislav HOUZAR, Zdeněk LOSOS a Radek ŠKODA. Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen. Stuttgart: E.Schweitzerbatsch Verlagsbuchhandlung, roč. 182/2006, č. 2, s. 165-171. ISSN 0028-3649. 2006.
  3. KRMÍČEK, Lukáš, Antonín PŘICHYSTAL a Michaela HALAVÍNOVÁ. Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, XIII, č. 1, s. 98-101. ISSN 1212-6209. 2006.
  4. ŠPAČEK, Petr, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Jan ŠVANCARA a Josef HAVÍŘ. Present-day Seismicity of the Southeastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia geophysica et geodaetica. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR, roč. 50, č. 4, s. 233-258, 25 s. ISSN 0039-3169. 2006.
  5. ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR, Igor SOEJONO, Kryštof VERNER a Lucie TAJČMANOVÁ. Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif): Evidence for wrench-dominated transpression along the NE margin of the Variscan orogene root. 2006.
  6. LEICHMANN, Jaromír, Andrej KAPINUS, Luboš PIVNIČKA a Radek WEBER. Želetice group: very low-grade pelaezoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, roč. 51, 3-4, s. 189 - 199. ISSN 1210-8197. 2006.

  2005

  1. ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA a Jaroslava PERTOLDOVÁ. CR-BOHATÉ SPINELY Z ULTRAMAFICKÝCH HORNIN MOLDANUBIKA. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno, LXXX, č. 3, s. 87-96. ISSN 1211-8796. 2005.
  2. KOTKOVÁ, Jana. Granulity Českého masívu: jak, z čeho a kdy vznikly? In 2.Sjezd české geologické společnosti, Slavonice 19.-22.října, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. Editor Karel Breiter. Praha: Česká geologická služba pro Českou geologickou společnost. s. 60-61. ISBN 80-7075-653-5. 2005.
  3. ČOPJAKOVÁ, Renata a Petr SULOVSKÝ. Major and trace elements in pyropealmandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif. Lithos. roč. 82, 1-2, s. 51-70. ISSN 0024-4937. 2005.
  4. KUČEROVÁ CHARVÁTOVÁ, Klára, Jan KUČERA a Zdeněk DOLNÍČEK. Origin and significance of calcite-marcasite-pyrite mineralisation in siliciclastic Lower Carboniferous rocks, eastern margin of the Bohemian massif, Czech Republic. Berlin: Springer-Verlag. 1600 s. 1. ISBN 3-540-27945-8. 2005.
  5. KUČERA, Jan, Klára KUČEROVÁ CHARVÁTOVÁ, Phillipe MUCHEZ a Walter PROCHASKA. Palaeofluid flow in siliciclastic Lower Carboniferous rocks: Evidence from stable isotopes and fluid inclusions, Rhenohercynian Zone, Czech Republic. In Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge. Berlín: Springer-Verlag. s. 137-139, 871 s. ISBN 3-540-27945-8. 2005.
  6. BROŽ, Milan, Pavla HRUBCOVÁ, František HUBATKA, Olga KAROUSOVÁ, Miroslav NOVOTNÝ, B. RŮŽEK, Aleš ŠPIČÁK, Jan ŠVANCARA, Petr ŠPAČEK a David ULIČNÝ. SLICE Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe. Praha: GFÚ AV ČR, 2005.
  7. JANEČKA, Jiří a Rostislav MELICHAR. Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu. Breiter K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost. s. 55. ISBN 80-7075-653-5. 2005.
  8. JANEČKA, Jiří, Rostislav MELICHAR a Petr FERBAR. The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, Vol. 19, č. 1, s. 53-54. ISSN 1210-9606. 2005.

  2004

  1. KOTKOVÁ, Jana a Simon HARLEY. Bohemian leucogranites and HP/HT anatexis. In Internationl workshop on petrogenesis of granulites and related rocks. Brno: Moravské zemské museum. s. 43-44. ISBN 80-7028-227-4. 2004.
  2. KUČERA, Jan, Marek SLOBODNÍK a Petr SULOVSKÝ. Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, roč. 89, č. 1, s. 103-119. ISSN 1211-8796. 2004.

  2003

  1. KOTKOVÁ, Jana. Granulites. In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost. s. 11-13, 4 s. ISBN 80-7075-603-9. 2003.
  2. KOTKOVÁ, Jana a Rostislav MELICHAR. Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum). In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost. s. 34-41. ISBN 80-7075-603-9. 2003.
  3. MELICHAR, Rostislav a Jana KOTKOVÁ. Introduction to regional geology of the eastern margin of the Bohemian Massif. In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost. s. 5-10. ISBN 80-7075-603-9. 2003.
  4. LOSOS, Zdeněk, Pavel VIŽĎA, Arno MÜCKE a Farhad FARSHAD. Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky. In Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 34-37. ISBN 80-244-0636-5. 2003.
  5. KUČERA, Jan, Marek SLOBODNÍK a Josef KADLUBEC. Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum v Praze, roč. 11, č. 1, s. 152-153. ISSN 1211-0329. 2003.
  6. ČOPJAKOVÁ, Renata, Petr SULOVSKÝ a Bruce PATERSON. Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, roč. 48, 1-2, s. 34-35. ISSN 1210-8197. 2003.

  2002

  1. TOMEK, Čestmír, Ondřej BÁBEK, Rostislav MELICHAR a Jiří KALVODA. An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, roč. 14, -, s. 99-100. ISSN 1210-9606. 2002.
  2. CHYTRÝ, Milan, Andreas EXNER, Richard HRIVNÁK, Karol UJHÁZY, Milan VALACHOVIČ a Wolfgang WILLNER. Context-dependence of diagnostic species: A case study of the Central European spruce forests. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, roč. 37, č. 4, s. 403-417. ISSN 1211-9520. 2002.
  3. PŘICHYSTAL, A. Geological structure of the eastern part of the Bohemian Massif. Phanerozoic sedimentary cover. In Kováč, M. & Plašienka, D. (eds.), Geological structure of the Alpine - Carpathian - Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif. Bratislava: Comenius University. s. 7-11. ISBN 80-223-1700-4. 2002.
  4. CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha. 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. 2002.
  5. FILIP, Jan a Milan NOVÁK. Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu. Olomouc. s. 14-17. ISBN 80-244-0454-0. 2002.
  6. LEICHMANN, Jaromír a Alexandra GAWEDA. Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudets. Geolines. Praha: Institute of Geology, AS CR, roč. 5, č. 14, s. 60. ISSN 1210-9606. 2002.
  7. SLOBODNÍK, Marek, Jan KUČERA, Zdenek DOLNÍČEK a Philippe MUCHEZ. Sediment-hosted Zn-Pb mineralisation between the Bohemian Massif and the West Carpathian system: geotectonic and structural constraints. In Abstracts of the Workshop on geodynamic setting of major basin-hosted lead-zinc mineral provinces (Project GEODE), Bellaterra (Barcelona), Spain, June 6-10, 2002. Bellatera (Barcelona), Spain: UAB. s. -, 2 s. -. 2002.
  8. VÁVRA, Václav. Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu. In Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. první. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc. s. 89-91, 99 s. ISBN 80-244-0454-0. 2002.
  9. HRUBCOVÁ, Pavla, Aleš ŠPIČÁK, Jan ŠVANCARA, Bohuslav RŮŽEK, František HUBATKA, Alice TOMÁŠKOVÁ a Milan BROŽ. Výzkum hluboké stavby Českého masívu CELEBRATION 2000. Praha: Geofyzikální ústav AV ČR. 38 s. Projekt MŽP ČR. 2002.

  2001

  1. FILIP, Jan a Milan NOVÁK. Minerální parageneze axinitu v Českém masivu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha, roč. 9, s. 69-75. ISSN 1211-0329. 2001.
  2. KOTKOVÁ, Jana, Axel GERDES, Randall PARRISH a Milan NOVÁK. Pressure-Temperature-time Evolution of Granulite Clasts from the Lower Carboniferous Conglomerates - Evidence for Rapid Exhumation at the Eastern Margin of the Variscan Bohemian Massif. Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publications, roč. 6, č. 1, s. 434. ISSN 1362-0886. 2001.
  3. SUK, Miloslav. The current P-T condition in the continental Earth s crust. 2001. vyd. Stuttgart: Nagele und Obermiller. 10 s. Krystalinikum 27. ISBN 80-7028-173-1. 2001.

  2000

  1. HOUZAR, Stanislav, Milan NOVÁK a Monika NĚMEČKOVÁ. Distribuce tremolitových mramorů v Českém masívu. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 85, 1/2, s. 105-122. ISSN 1211-8796. 2000.
  2. PROS, Zdeněk, Tomáš LOKAJÍČEK, Marta MARTÍNKOVÁ, Karel KLÍMA a Jana KOTKOVÁ. Elastic anisotropy of volcanic rocks: two examples from neovolcanics of the Bohemian Massif. Studia geofyzica et geodetica. Praha: StudiaGeo, roč. 44, č. 1, s. 581-588. ISSN 0039-3169. 2000.
  3. HOUZAR, S., M. NOVÁK, M. NĚMEČKOVÁ a J. LEICHMANN. Geological distribution of the Tremolite marbles in the Bohemian Massif and the CL study of their Prograde metamorphic reactions in the Olešnice Group. Geolines. Praha: AV ČR Praha, roč. 2000, č. 1, s. 31. ISSN 1210-9606. 2000.
  4. ŠVANCARA, Jan, Ivan GNOJEK, František HUBATKA a Karel DĚDÁČEK. Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area. STUDIA GEOPHYSICA ET GEODETICA. Praha: StudiaGeo Praha, roč. 2000, č. 2, s. 307-326. ISSN 0039-3169. 2000.
  5. CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK. Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha, roč. 8, s. 91-99. ISSN 1211-0329. 2000.
  6. KOTKOVÁ, Jana a Randall PARRISH. Metamorphic ages for HP/HT rock pebbles - evidence for high exhumation rates at the E margin of European Variscides. In 31th IGC Abstracts. Rio de Janeiro. 1 s. 2000.
  7. FOJT, Bohuslav, Dušan KOPA a Václav VÁVRA. Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu. Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní. Opava: Slezské zemské muzeum, roč. 49, A, s. 171-181. ISSN 0323-0627. 2000.
  8. HOUZAR, S. a J. LEICHMANN. Použití katodoluminescence při studiu mramorů východní části českého masivu. In Magurka 2000. Bratislava: GU SAV Bratislava. s. 12. 2000.

  1999

  1. KOTKOVÁ, Jana a Simon HARLEY. Formation and evolution of HP leucogranulites: experimental constraints and unresolved issues. Physics and Chemistry of the Earth. Oxford: Pergamon, roč. 24, A, s. 299-303. ISSN 1464-1895. 1999.
  2. SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ, Zdeněk DOLNÍČEK a Libor ŽÁK. Regional occurrence of saline, mineralising fluids at the eastern border of the Bohemian Massif. In Mineral Deposits: Processes to Processing. 1. vyd. Rotterdam: A.A. Balkema. s. 901-904. ISBN 90 5809 068 X. 1999.
  3. KOTKOVÁ, Jana, Stanislav MAZUR a Pawel ALEKSANDROWSKI. The gneiss complexes of the northern Bohemian Massif: what are the possible correlations? In PACE Mid-Term Review Meeting Abstracts. Copenhagen. s. 6. 1999.
  4. KOTKOVÁ, Jana, Wolfgang DORR a Fritz FINGER. Very-high pressure Variscan metamorphism in the Gföhl Unit, south-central Bohemia: Evidence from crustal pyropic garnetite. Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publications, roč. 4, č. 1, s. 85. ISSN 1362-0886. 1999.

  1998

  1. KOTKOVÁ, Jana a Simon HARLEY. Formation and evolution of HP leucogranulites: experimental constraints and unresolved issues. Annales Geophysicae. Nice, suppl 16, s. C184, 1 s., 1998.
  2. KOTKOVÁ, Jana, Wolfgang DORR a Fritz FINGER. New geochemical and geochronological data on the very-high-P garnetite from the Podolsko Complex, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. Acta Universitatis Carolinae. Praha, roč. 42, s. 281. ISSN 0001-7132. 1998.
  3. ZULAUF, Gernold, Wolfgang DORR, Jiří FIALA a Jana KOTKOVÁ. Rheological collapse of a Bohemian Tibetan Plateau: the Tepla-Barrandian unit (Central European Variscides). Journal of Czech Geological Society. Praha, roč. 42, s. 79. ISSN 1210-8197. 1998.
  4. ZULAUF, Gernold, Wolfgang DORR, Jiří FIALA a Jana KOTKOVÁ. Variscan elevator-style tectonics in the Bohemian Massif - A consequence of a collapsing crustal root. Acta Univers Carolinae, Geologica. Praha, roč. 42, s. 363, 1998.

  1997

  1. KOTKOVÁ, Jana, Simon HARLEY a Milan FIŠERA. A vestige of very high - pressure (ca. 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Německo, roč. 9, s. 1017-1032. ISSN 0935-1221. 1997.
  2. ŠVANCARA, Jan. Advanced processing of gravity data. In Geological Model of Western Bohemia Related to the KTB Borehole in Germany. Prague: Czech Geological Survey. s. 35-36. Journal of Geological Sciences 47. ISBN 80-7075-243-2. 1997.
  3. ŠVANCARA, Jan a Marta CHLUPÁČOVÁ. Density model of geological structure along the profile 9HR. In Geological Model of Western Bohemia Related to the KTB Borehole in Germany. Prague: Czech Geological Survey. s. 32-35. Journal of Geological Sciences 47. ISBN 80-7075-243-2. 1997.
  4. KOTKOVÁ, Jana, Simon HARLEY a Milan FIŠERA. Evidence of VHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic). Terra Nostra. roč. 97/5, s. 91-92. ISSN 0964-8978. 1997.
  5. VRÁNA, S. a J. LEICHMANN. Geology of the Bohemian massif. In Novák M., Selway J.B. eds.: Tourmaline 1997, field trip Guidebook. Brno: MZM Brno, University of Manitoba, Winnipeg. s. 3 -7, 4 s. MZM Brno. 1997.
  6. SUK, Miloslav a Petr REICHWALDER. Regionalizace v geologických vědách. 1997. vyd. Česká republika: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. 170 s. Folia přír. fak. MU Brno. ISBN 80-210-1473-3. 1997.
  7. TICHÝ, Lubomír, Milan CHYTRÝ, Maria POKORNY-STRUDL, Michael STRUDL a Jiří VICHEREK. Wenig bekannte Trockenrasengesellschaften am Südostrand der Böhmischen Masse. Tuexenia. Göttingen, roč. 17, č. 1, s. 223-237. ISSN 0722-494X. 1997.

  1996

  1. KOTKOVÁ, Jana, Alfred KRONER, Wolfgang TODT a Jiří FIALA. Lower Carboniferous high-pressure event in the Bohemian Massif: evidence from North Bohemian granulites. Geologische Rundschau. Německo, roč. 85, s. 154-160. ISSN 1437-3254. 1996.
  2. HEJL, E. a J. LEICHMANN. Quartäre Tektonik am Ostrand der Bömischen Masse. In Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie. Salzburg: Universität Salzburg. s. 1-2. 1996.

  1995

  1. BLÍŽKOVSKÝ, Milan, M. BURDA, Miloslav SUK a M. PICK. Modelling of the density distribution in the Bohemian Massif. Krystalinikum. Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 1995, č. 22, s. 19-23. ISSN 0454-5524. 1995.
  2. SUK, Miloslav a Tibor BUDAY. Saxonská tektonika v Českém masívu. Uhlí, rudy, geologický průzkum. Praha: Zaměst. svaz důl. a naft. průmyslu, MŽP, roč. 12, č. 2, s. 382-383. ISSN 1210-7697. 1995.

  1994

  1. ŠVANCARA, Jan a Marta CHLUPÁČOVÁ. Hustotní model geologické stavby podél geotraverzu 9HR a nadstavbové zpracování tíhového pole západní části Českého masívu. Praha: Český geologický ústav. 38 s. 1994.

  1993

  1. ŠVANCARA, Jan, Josef ŠRÁMEK a Jan MRLINA. Zpracování a interpretace tíhových dat západní části Českého masívu. Praha: Český geologický ústav, 1993.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 05:14