Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Control of Budgetary Management and Penalties for Violation of Budgetary Discipline. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 414-420. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  2. MRKÝVKA, Petr a Janusz STANKIEWICZ. Państwowe fundusze celowe w Republice Czeskiej. Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008, XV, 1-2, s. 138-149. ISSN 1232-0307.
  3. VORÁČOVÁ, Naďa. SROVNÁNÍ FISKÁLNÍ POLITIKY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY. In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 167-194, 27 s. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekono. ISBN 978-80-210-4786-0.

  2007

  1. NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Iva KUBÍČKOVÁ. Komunikace měst s občany. In Nové trendy v marketingu. Trnava: Fakulty masmediálnej komunikácie, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007, s. 335-344. ISBN 978-80-8105-006-0.
  2. MRKÝVKA, Petr. Państwowe fundusze celowe. In Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacji. 2007.
  3. ADÁMEK, Vladimír. Současná právní úprava financování veřejných vysokých škol. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 7 + CD ROM - 7s. ISBN 978-80-210-4287-2.
  4. ADÁMEK, Vladimír. Současná právní úprava financování veřejných vysokých škol. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 7-7. ISBN 978-80-210-4286-5.
  5. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.

  2006

  1. PAVLÍK, Marek. Ekonomika politických stran a hnutí v roce 2003 a 2004 - meziroční srovnání. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Recenzovaný sborník. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, s. 184-185, 10 s. ISBN 80-7318-384-6.
  2. PAVLÍK, Marek. Hospodaření politických stran v roce 2004. In Sborník příspěvků z 6.doktorandské konference. IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2006, s. 66-74. ISBN 80-7041-164-3.
  3. NESHYBOVÁ, Jarmila. Přehled nástrojů řízení územních samosprávných celků. In MendelNET 2006, sborník příspěvků z konference studentů z doktorského studia. Brno, MZLU: MZLU, 2006, 7 s. ISBN 80-86851-62-1.
  4. MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej. In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1. vyd. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006, s. 44-62, 516 s. ISBN 83-922867-3-1.

  2003

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtové hospodaření obcí - několik poznámek. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 2003, Roč. 11, č. 4, s. 10-18. ISSN 1210-8103.
  2. ŠMÍD, Vladimír. S čím a jak školy hospodaří - Masarykova univerzita v Brně. Parlamentní zpravodaj. Praha: CANETON s.r.o., 2003, roč. 2003, č. 5, s. 40. ISSN 1214-3154.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Vliv reformy veřejné správy na financování nestátních neziskových organizací. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2003, s. 33-36. ISBN 80-248-0430-1.

  2002

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočty územních samosprávných celků. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2002, Roč. 11., č. 4-5, s. 6-12. ISSN 1211-1120.

  2001

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Zamyšlení nad problematikou rozpočtů územních samosprávných celků. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, Roč. 9, č. 3, s. 283-289. ISSN 1210-9126.

  1998

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Rozpočtový proces na úrovni obcí, problematika vlastních příjmů rozpočtů obcí a obce z pohledu poplatníka daně. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 148-155. ISBN 80-210-1751-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 12:41