Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. MALÝ, Ivan. Are Fiscal Illusions Real or Are They Just an Illusion? A Review of Contemporary State of Art. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 134-141. ISBN 978-80-210-7532-0.

  2011

  1. SVITÁK, Zbyněk. Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011, 587 s. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2.

  2009

  1. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. 2009, roč. 45, č. 2, s. 369-395. ISSN 0038-0288.
  2. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 3, č. 3, s. 9-19. ISSN 1802-5854.

  2008

  1. KŘIVÁNEK, Martin. Možnosti a rizika optimalizace byrokracie v oblasti sociálních věcí. In Sborník MendelNet PEF 2008. Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008, s. 34-40, 6 s. ISBN 978-80-87222-03-4.
  2. KŘIVÁNEK, Martin. Role byrokracie v oblasti sociálních věcí. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Doctus 2008. 1. vyd. Bratislava: Eruditio, 2008, 4 s. ISBN 978-80-88954-45-3.
  3. HORÁK, Pavel. Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 7, č. 4, s. 106-123. ISSN 1213-6204.
  4. KŘIVÁNEK, Martin. Vliv byrokracie na veřejnou politiku. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008, s. 25-31, 6 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
  5. MALÝ, Ivan. Zavedení EURA: test akceschopnosti veřejné správy. In CIBÁKOVÁ, V.; MALÝ, I. a kol. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedeni Eura. 1. vyd. Bratislava: VŠEMvs, 2008, s. 35-46, 11 s. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.

  2007

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
  2. BÖHM, Marian. Korupce a ekonomický růst. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference - Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.
  3. KŘIVÁNEK, Martin. Praktické aspekty byrokracie v oblasti sociální správy. In MendelNET 2007 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Petr Novák - Gimli, 2007, s. 41-47, 6 s. ISBN 978-80-903966-6-1.

  2006

  1. OTÁHAL, Tomáš. Je úplatkářství dobrá cesta k efektivnějšímu vymáhání práva? Brno: CVKS MU, 2006.

  2005

  1. HORÁK, Pavel. Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce. In WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: FSS MU, 2005, s. 30-58. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
  2. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Změna oficiálních cílů a funkcí veřejné a sociální politiky aktéry na lokální úrovni: příklad vybraného opatření aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, XII., č. 3, s. 259-283. ISSN 1211-3247.

  2003

  1. MESIC, Stjepan a Bohuslav BINKA. Problem of Increasing Efficiency of State Bureaucratic Organisations - Theoretical Part of the Study. In Enterprise in Transition - 5th International Conference. 1. vyd. Split - Tučepi: University of Split, 2003, s. 87-93, 632 s. ISBN 953-6024-49-7.

  2002

  1. BINKA, Bohuslav. Byrokracie vs. Trh. In Systémové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 21-24. ISBN 80-210-2831-9.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002, 268 s. ISBN 80-86119-60-2.

  2001

  1. BINKA, Bohuslav. Margaret Thatcher's Spectres. In V. International Conference of Doctoral Students. 1th. Toruň: Nicholas Copernicus University in Toruň, 2001, s. 261-537. V. International Conference of Doctoral Students. ISBN 83-231-1327-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 02:44