Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. FOJT, Lukáš, Miroslav FOJTA, Bohumír GRÜNER a Radim VESPALEC. Electrochemistry of closo-dodecaborate dianion and its simple exo-skeletal derivatives at carbon electrodes in aqueous phosphate buffers. Journal of Electroanalytical Chemistry. Lausanne: Elsevier, 2013, roč. 707, Oct, s. 38-42. ISSN 1572-6657. doi:10.1016/j.jelechem.2013.08.016.
   URL
   RIV/00216224:14740/13:00067005 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. angličtina. Nizozemsko.
   Fojt, Lukáš (203 Česká republika) -- Fojta, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí) -- Grüner, Bohumír (203 Česká republika) -- Vespalec, Radim (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Boron cluster; Dodecarborate; Glasy carbon electrode
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Olga Křížová, učo 56639. Změněno: 25. 4. 2014 20:42.

  2008

  1. PALEČEK, Emil, Veronika OSTATNÁ, Michal MASAŘÍK, Carlos BERTONCINI a Thomas JOVIN. Changes in interfacial properties of alpha-synuclein preceding its aggregation. Analyst. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2008, roč. 133, č. 1, s. 76-84. ISSN 0003-2654. doi:10.1039/b712812f.
   Název česky: Změny v povrchových vlastnostech předcházejících agregaci alfa-synukleinu
   Název anglicky: Changes in interfacial properties of alpha-synuclein preceding its aggregation
   RIV/00216224:14110/08:00051089 Článek v odborném periodiku. Elektrochemie. angličtina. Velká Británie.
   Paleček, Emil (203 Česká republika, domácí) -- Ostatná, Veronika (703 Slovensko) -- Masařík, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) -- Bertoncini, Carlos (276 Německo) -- Jovin, Thomas (276 Německo)
   Klíčová slova anglicky: ALPHA-SYNUCLEIN; DISEASE-ASSOCIATED MUTANTS; PARKINSONS-DISEASE; STRIPPING VOLTAMMETRY; NEURODEGENERATIVE DISORDERS; ELECTROCHEMICAL DETECTION; BIOACTIVE PEPTIDES; CARBON ELECTRODES; BETA-SYNUCLEIN; IN-VITRO; DYNAMICS
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 10. 4. 2012 14:44.
  2. HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes. Analytical Chemistry. USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, roč. 80/2008, č. 7, s. 2391-2399. ISSN 0003-2700.
   Název česky: Stanovení obsahu purinových bazí v DNA anodickou rozpouštěcí voltametrií na borem dopované diamantové elektrodě
   RIV/00216224:14310/08:00024814 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. angličtina. Česká republika.
   Hasoň, Stanislav (203 Česká republika) -- Pivoňková, Hana (203 Česká republika) -- Vetterl, Vladimír (203 Česká republika, garant) -- Fojta, Miroslav (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: TRIPLET REPEAT EXPANSION; OSMIUM-TETROXIDE COMPLEXES; ELECTROCHEMICAL DETECTION; NUCLEIC-ACIDS; VOLTAMMETRIC DETERMINATION; CARBON ELECTRODES; HYBRIDIZATION; AMALGAM; OLIGODEOXYNUCLEOTIDES; MICROANALYSIS
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc., učo 1954. Změněno: 30. 6. 2008 15:50.

  2007

  1. TREFULKA, Mojmír, Nancy FERREYRA, Veronika OSTATNÁ, Miroslav FOJTA, Gustavo RIVAS a Emil PALEČEK. Voltammetry of Osmium End-Labeled Oligodeoxynucleotides at Carbon, Mercury, and Gold Electrodes. Electroanalysis. USA: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2007, roč. 19, č. 12, s. 1334-1338. ISSN 1040-0397.
   Název česky: Voltametrie oligonukleotidů koncově značených osmiem na uhlíkových rtuťových a zlatých elektrodách
   RIV/00216224:14310/07:00019421 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. angličtina. Spojené státy.
   Trefulka, Mojmír (203 Česká republika) -- Ferreyra, Nancy (32 Argentina) -- Ostatná, Veronika (203 Česká republika) -- Fojta, Miroslav (203 Česká republika) -- Rivas, Gustavo (32 Argentina) -- Paleček, Emil (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Modification of DNA by osmium complexes; Electroactive labels of DNA and RNA; Mercury electrodes; Carbon electrodes; Gold electrodes; Catalytic hydrogen evolution
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Změněno: 30. 6. 2009 13:49.

  2006

  1. MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ, Jan HRADECKÝ, Vojtěch ADAM, Zbyněk PROKOP, Jiří DAMBORSKÝ a René KIZEK. Elektrochemické stanovení chloridů na uhlíkových elektrodách. In Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2006. s. 70-71, 125 s. ISBN 80-210-3943-4.
   Název česky: Elektrochemické stanovení chloridů na uhlíkových elektrodách
   Název anglicky: Electrochemical determination of chlorides on surfaces of carbon electrodes
   RIV/00216224:14310/06:00015599 Stať ve sborníku. Elektrochemie. čeština. Česká republika.
   Mikelová, Radka (203 Česká republika, domácí) -- Trnková, Libuše (203 Česká republika, garant, domácí) -- Hradecký, Jan (203 Česká republika) -- Adam, Vojtěch (203 Česká republika, domácí) -- Prokop, Zbyněk (203 Česká republika, domácí) -- Damborský, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Kizek, René (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Electrochemical determination; chlorides; carbon electrodes

   Změnil: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., učo 1441. Změněno: 29. 4. 2011 10:14.
  2. BABULA, P., D. HUSKA, P. HANUŠTIAK, J. BALOUN, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, J. HUBÁLEK, L. HAVEL, M. ŽEMLIČKA, Aleš HORNA, Miroslava BEKLOVÁ a René KIZEK. Flow injection analysis coupled with carbon electrodes as the tool for analysis of naphthoquinones with respect to their content and functions in biological samples. SENSORS. 2006, roč. 11, č. 6, s. 1466-1482. ISSN 1424-8220.
   Název česky: Průtoková injekční analýzy ve spojení s uhlíkovou elektrodou jako nástroj pro analýzu naftochinonů s ohledem na obsah a funkce v biologickém materiálu
   Název anglicky: Flow injection analysis coupled with carbon electrodes as the tool for analysis of naphthoquinones with respect to their content and functions in biological samples
   RIV/00216224:14310/06:00016397 Článek v odborném periodiku. Elektrochemie. angličtina. Česká republika.
   Babula, P. (203 Česká republika) -- Huska, D. (203 Česká republika) -- Hanuštiak, P. (203 Česká republika) -- Baloun, J. (203 Česká republika) -- Křížková, Soňa (203 Česká republika) -- Adam, Vojtěch (203 Česká republika) -- Hubálek, J. (203 Česká republika) -- Havel, L. (203 Česká republika) -- Žemlička, M. (203 Česká republika) -- Horna, Aleš (203 Česká republika) -- Beklová, Miroslava (203 Česká republika) -- Kizek, René (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Flow injection analysis; carbon electrodes; naphthoquinones; biological samples

   Změnila: Ing. Radka Mikelová, Ph.D., učo 176915. Změněno: 14. 2. 2007 17:50.

  2004

  1. PALEČEK, Emil, Michal MASAŘÍK, René KIZEK, Dirk KUHLMEIER, Jörg HASSMANN a Jürgen SCHÜLEIN. Sensitive electrochemical determination of unlabeled MutS protein and detection of point mutations in DNA. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2004, roč. 76, č. 19, s. 5930-5936. ISSN 0003-2700.
   Název česky: Citlivé elektrochemické stanovení neznačeného proteinu MutS a detekce bodových mutací v DNA
   RIV: Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Spojené státy.
   Paleček, Emil (203 Česká republika) -- Masařík, Michal (203 Česká republika, garant) -- Kizek, René (203 Česká republika) -- Kuhlmeier, Dirk (276 Německo) -- Hassmann, Jörg (276 Německo) -- Schülein, Jürgen (276 Německo)
   Klíčová slova anglicky: MEDIATED CHARGE-TRANSPORT; MODIFIED ELECTRODES; NUCLEIC-ACIDS; STRIPPING VOLTAMMETRY; BIOACTIVE PEPTIDES; MERCURY-ELECTRODES; CARBON ELECTRODES; MISMATCH REPAIR; SOLID AMALGAMS; HYBRIDIZATION
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Změněno: 25. 6. 2009 10:45.
  2. JELEN, František, Alena KOUŘILOVÁ, Petr PEČÍNKA, René KIZEK, Libuše TRNKOVÁ a Emil PALEČEK. Stripping voltammetry of oligonucleotides. In Book of Abstracts I - 55th Annual Meeting of ISE. 1. vyd. Thessaloniki, Greece: International Society of Electrochemistry, 2004. s. 417 - 417.
   Název česky: Stripping voltametrie oligonukleotidů
   Název anglicky: Stripping voltammetry of oligonucleotides
   RIV/00216224:14310/04:00011233 Stať ve sborníku. Elektrochemie. angličtina. Řecko.
   Jelen, František (203 Česká republika) -- Kouřilová, Alena (203 Česká republika) -- Pečínka, Petr (203 Česká republika) -- Kizek, René (203 Česká republika) -- Trnková, Libuše (203 Česká republika, garant) -- Paleček, Emil (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Oligonucleotides; oxidation signals; carbon electrodes; aduct of purines with copper(II)

   Změnila: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., učo 1027. Změněno: 15. 2. 2005 20:50.

  2003

  1. FOJTA, Miroslav, Luděk HAVRAN, Sabina BILLOVÁ, Pavel KOSTEČKA, Michal MASAŘÍK a René KIZEK. Two-surface strategy in electrochemical DNA hybridization assays: Detection of osmium-labeled target DNA at carbon electrodes. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2003, roč. 15, 5-6, s. 431-440. ISSN 1040-0397.
   Název česky: Dvoupovrchová strategie v detekci DNA hybridizace: Detekce osmiem značených sond na uhlíkových elektrodách
   RIV: Článek v odborném periodiku. Elektrochemie. angličtina. Německo.
   Fojta, Miroslav (203 Česká republika) -- Havran, Luděk (203 Česká republika) -- Billová, Sabina (203 Česká republika) -- Kostečka, Pavel (203 Česká republika) -- Masařík, Michal (203 Česká republika, garant) -- Kizek, René (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: osmium-labeled target DNA; magnetic beads; DNA hybridization; electrochemical detection; carbon electrodes
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Změněno: 25. 6. 2009 10:45.
Zobrazeno: 28. 2. 2024 10:15