JELEN, František, Alena KOUŘILOVÁ, Petr PEČÍNKA, René KIZEK, Libuše TRNKOVÁ a Emil PALEČEK. Stripping voltammetry of oligonucleotides. In Book of Abstracts I - 55th Annual Meeting of ISE. 1. vyd. Thessaloniki, Greece: International Society of Electrochemistry, 2004. s. 417 - 417.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stripping voltammetry of oligonucleotides
Název česky Stripping voltametrie oligonukleotidů
Autoři JELEN, František (203 Česká republika), Alena KOUŘILOVÁ (203 Česká republika), Petr PEČÍNKA (203 Česká republika), René KIZEK (203 Česká republika), Libuše TRNKOVÁ (203 Česká republika, garant) a Emil PALEČEK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts I - 55th Annual Meeting of ISE, od s. 417 - 417, 1 s. 2004.
Nakladatel International Society of Electrochemistry
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10405 Electrochemistry
Stát vydavatele Řecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00011233
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Oligonucleotides; oxidation signals; carbon electrodes; aduct of purines with copper(II)
Štítky carbon electrodes, Oligonucleotides, oxidation signals
Změnil Změnila: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., učo 1027. Změněno: 15. 2. 2005 20:50.
Anotace
Oligonucleotides are electroactive species producing oxidation signals at carbon electrodes as well as reduction and tensammetric signals at liquid mercury and solid amalgam electrodes. The bases of nucleic acids can be determined by cathodic stripping voltammetry at nanomolar concentrations. Quite recently, Farias et al.presented determination of some nucleic bases in the presence of copper(II) in combination of mercury electrode to their ultratrace determination. Acid treated oligonucleotides containing purine bases were analysed by voltammetric techniques including differential pulse and cyclic voltammetry. The analysis is based on the electrochemical determination of released purine bases in the presence of copper(II) ions. Voltammetric stripping analysis was performed in alkaline or acidic medium using a hanging mercury drop electrode or a carbon paste electrode, respectively. We studied hydrolysed oligonucleotides in dependence on their length and we found good correlation between the voltammetric signal and oligonucleotide length.
Anotace česky
Oligonukleotidy jsou elektroaktivní částice produkující oxidační signály na uhlíkových elektrodách stejně jako tenzametrické signály na kapalných rtuťových a pevných amalgámových elektrodách. Báze NK mohou být určeny při nanomolárních koncentracích pomocí katodické stripping voltametrie. Zcela nedávno, Farias publikoval možnost stanovení některých bází NK ve stopových množstvích na rtuťové elektrodě za pomoci dvojmocné mědi přítomné v roztoku. V práci bylo navázáno na tyto zkušenosti a po kyselé hydrolýze byly báze NK sledovány na HMDE a na uhlíkové elektrodě v přítomnosti Cu (II). Ze studií hydrolyzovaných ODNs vyplynula velmi dobrá korelace mezi voltametrickým signálem a délkou ODN řetězce.
Návaznosti
GA203/02/0422, projekt VaVNázev: Nové směry v elektrochemii nukleových kyselin a jejich aplikace v chemii životního prostředí
Investor: Grantová agentura ČR, Nové směry v elektrochemii nukleových kyselin a jejich aplikace v chemii životního prostředí
IAA1163201, projekt VaVNázev: Využití adsorptivní přenosové a eliminační techniky pro elektrochemickou analýzu oligonukleotidů a nukleových kyselin
Investor: Akademie věd ČR, Využití adsorptivní přenosové a eliminační techniky pro elektrochemickou analýzu oligonukleotidů a nukleových kyselin
VytisknoutZobrazeno: 28. 2. 2024 10:33