Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. ROBLOVÁ, Vendula, Petr TÁBORSKÝ, Libuše TRNKOVÁ a Miroslava BITTOVÁ. ELECTROPHORETICAL STUDIES OF INTERACTIONS BETWEEN OLIGONUCLEOTIDES AND CHELERYTHRINE. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2. 2009.
  2. BUČEK, Pavel, Joaquim JAUMOT, Anna AVINO, Ramon ERITJA a Raimundo GARGALLO. pH-Modulated Watson-Crick Duplex-Quadruplex Equilibria of Guanine-Rich and Cytosine-Rich DNA Sequences 140 Base Pairs Upstream of the c-kit Transcription Initiation Site. Chemistry - A European Journal. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, roč. 15/2009, č. 46, s. 12663-12671, 8 s. ISSN 0947-6539. 2009.
  3. DEL TORO, Miguel, Pavel BUČEK, Anna AVIÑÓ, Joaquim JAUMOT, Carlos GONZALES, Ramon ERITJA a Raimundo GARGALLO. Targeting the G-quadruplex-forming region near the P1 promoter in the human BCL-2 gene with the cationic porphyrin TMPyP4 and the complementary C-rich strand. Biochimie. Paris: Elsevier Masson SAS, roč. 91, č. 7, s. 894-902. ISSN 0300-9084. 2009.

  2008

  1. VOJTYLOVÁ, Terézia, Dana DOSPIVOVÁ, Olga TŘÍSKOVÁ, Iveta PILAŘOVÁ, Přemysl LUBAL, Marta FARKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a Petr TÁBORSKÝ. Spectroscopic study of protonation of oligonucleotides containing adenine and cytosine. In XIXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: Book of Abstracts. Častá-Papiernička: Slovenská Spektroskopická Společnost. s. 107-107. ISBN 978-80-223-2557-8. 2008.
  2. HASOŇ, Stanislav, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Two-dimensional condensation of pyrimidine oligonucleotides during their self-assemblies at mercury based surfaces. Electrochimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science, roč. 53, č. 1, s. 2818 - 2824. ISSN 0013-4686. 2008.

  2007

  1. AVRANAS, Antonis, Sofia KOURTIDU a Vladimír VETTERL. Adsorption of oligonucleotides A10, A25, A50 and A80 at the mercury/electrolyte interface. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Amsterdam: Elsevier, roč. 295, March, s. 178-184. ISSN 0927-7765. 2007.
  2. VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Lukáš FOJT, Stanislav HASOŇ, Sonia BARTÁKOVÁ a Raimo SILVENNOINEN. Adsorption of oligonucleotides on titanium surface. In BES 2007 Toulouse, Book of Abstracts. 2007.
  3. MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ a František JELEN. Aplikace dvojnásobné eliminační voltametrie v elektrochemické studii oligonukleotidů. In XXVII. Moderní elektrochemické metody. První. Praha: Česká společnost chemická. s. 95-97. ISBN 978-80-86238-05-0. 2007.
  4. MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ a František JELEN. Double elimination of oligonucleotides. In Sborník příspěvků VII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita. s. 99-101. ISBN 9788021042353. 2007.

  2006

  1. HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Detection of synthetic oligonucleotides by alternating current voltammetry at solid amalgam surfaces. Electrochimica Acta. UK: Pergamon, roč. 51, č. 24, s. 5199-5205. ISSN 0013-4686. 2006.

  2005

  1. TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN a René KIZEK. Elimination voltammetry with linear scan as an effective tool for sensitive determination of oligonucleotides. In XVIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Coimbra: Redhose-Indústria Gráfica. s. 85-85. 2005.

  2004

  1. TRNKOVÁ, Libuše, Jana TOPINKOVÁ, František JELEN a Irena POSTBIEGLOVÁ. Elimination voltammetry of oligonucleotides. In Book of Abstracts I - 55th Annual Meeting of the ISE. 1. vyd. Thessaloniki, Creece: International Society of Electrochemistry. s. 429 - 429. 2004.
  2. TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK a Jan VACEK. Square wave and elimination voltammetric analysis of azidothymidine in the presence of oligonucleotides and chromosomal DNA. Bioelectrochemistry. The Netherlands: Elsevier, roč. 2004, č. 63, s. 31-36. ISSN 1567-5394. 2004.
  3. JELEN, František, Alena KOUŘILOVÁ, Petr PEČÍNKA, René KIZEK, Libuše TRNKOVÁ a Emil PALEČEK. Stripping voltammetry of oligonucleotides. In Book of Abstracts I - 55th Annual Meeting of ISE. 1. vyd. Thessaloniki, Greece: International Society of Electrochemistry. s. 417 - 417. 2004.

  2003

  1. MUNZAROVÁ, Markéta a Vladimír SKLENÁŘ. A DFT Analysis of NMR Scalar Interactions Across the Glycosidic Bond in DNA. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, roč. 125, č. 12, s. 3649-3658. ISSN 0002-7863. 2003.
  2. TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK a Jan VACEK. Square wave voltammetric analysis of azidothymidine in the presence of oligonucleotides and chromosomal DNA. In XVII th International Symposium on Bioelectrochemictry and Bioenergetics. 1. vyd. Florence, Italy: The Bioelectrochemical Society. s. 139. 2003.

  2002

  1. TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN a Irena POSTBIEGLOVÁ. Elimination voltammetry of short oligonucleotides. In Electrochemistry in Molecular and Microscopic Dimensions, 53rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Book of Abstracts. 1. vyd. Frankfurt am Mai, Germany: Dechema e.V., Society for Chemical Engineering and Biotechnology,Frankfurt am Mai,Germany. s. 105. 2002.
  2. MUNZAROVÁ, Markéta a Vladimír SKLENÁŘ. Three-Bond Sugar-Base Couplings in Purine versus Pyrimidine Nucleosides: A DFT Study of Karplus Relationships for 3JC2/4-H1' and 3JC6/8-H1' in DNA. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, roč. 124, č. 36, s. 10666-10667. ISSN 0002-7863. 2002.

  1997

  1. FADRNÁ, Eva a Jaroslav KOČA. A combination of driving method with simulated annealing to search conformational space. Journal of Molecular Structure (Theochem). Netherlands: Elsevier Science, roč. 398, č. 399, s. 523-528. ISSN 0166-1280. 1997.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2024 13:53