Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. HALAVÍNOVÁ, Michaela, Marek SLOBODNÍK, Lukáš KRMÍČEK, Jan KUČERA a Klára KUČEROVÁ CHARVÁTOVÁ. Hydrotermální mineralizace v kulmských horninách Drahanské a Zábřežské vrchoviny. In Moravskoslezské paleozoikum 2005. 9. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 11-12.
  Název anglicky: Hydrothermal mineralization in the Lower Carboniferous siliciclastics of the Drahany and Zábreh Upland
  RIV/00216224:14310/05:00021747 Stať ve sborníku. Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Halavínová, Michaela (203 Česká republika, garant) -- Slobodník, Marek (203 Česká republika) -- Krmíček, Lukáš (203 Česká republika) -- Kučera, Jan (203 Česká republika) -- Kučerová Charvátová, Klára (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Drahany and Zábřeh Upland; Lower Carboniferous; hydrothermal veins; carbonates; fluid systems

  Změnila: Mgr. Michaela Krmíčková, Ph.D., učo 14555. Změněno: 22. 11. 2006 15:48.
 2. LEICHMANN, Jaromír. Katodová luminiscence karbonátů. In Uranové ložisko Rožná, Model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: česká geologická služba, 2005. s. 72-74. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
  Název česky: Katodová luminiscence karbonátů
  Název anglicky: Cathodoluminescence of carbonates
  RIV/00216224:14310/05:00013324 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Leichmann, Jaromír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: U-deposit Rožná; carbonates; cathodoluminescence

  Změnil: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., učo 1923. Změněno: 27. 3. 2006 12:25.
 3. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK a Josef ZEMAN. Reaction between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien, 2005, roč. 151, č. 1, s. 79. ISSN 1609-0144.
  Název česky: Reakce mezi achátovou nodulí a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie
  RIV/00216224:14310/05:00014541 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. angličtina. Španělsko.
  Leichmann, Jaromír (203 Česká republika, garant) -- Marek, Kamil (203 Česká republika) -- Zeman, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Agate nodules; fluids; carbonates

  Změnil: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., učo 1923. Změněno: 24. 1. 2006 10:21.
 4. 2003

 5. HLADIL, Jindřich, František PATOČKA, Václav KACHLÍK, Rostislav MELICHAR a Martin HUBAČÍK. Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic terranes (NE Bohemia, Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academic Press Ltd.,, 2003, roč. 54, č. 5, s. 281-297. ISSN 1335-0552.
  Název česky: Metamorfované karbonáty Krkonoš a paleozoický vývoj sudetských teránů (sv. Čechy, Česká republika)
  Název anglicky: Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
  RIV/00216224:14310/03:00010759 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. angličtina. Slovensko.
  Hladil, Jindřich (203 Česká republika, garant) -- Patočka, František (203 Česká republika) -- Kachlík, Václav (203 Česká republika) -- Melichar, Rostislav (203 Česká republika) -- Hubačík, Martin (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Cambrian; Silurian; Carbonates; Lugicum

  Změnil: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., učo 56. Změněno: 29. 3. 2010 13:59.
 6. ZIMÁK, Jiří, Zdeněk LOSOS, Pavel NOVOTNÝ, Petr DOBEŠ a Jana HLADÍKOVÁ. Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. Journal of the Czech Geol. Soc. Praha: Czech Geol. Soc., 2003, roč. 47, 3-4, s. 111-122. ISSN 1210-8197.
  Název anglicky: Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
  RIV/00216224:14310/03:00008898 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. angličtina. Česká republika.
  Zimák, Jiří (203 Česká republika) -- Losos, Zdeněk (203 Česká republika, garant) -- Novotný, Pavel (203 Česká republika) -- Dobeš, Petr (203 Česká republika) -- Hladíková, Jana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Moravo-Silesian Culm; hydrothermal mineralization; carbonates; chemistry; carbon isotopes; oxygen isotopes; fluid inclusions

  Změnil: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., učo 2470. Změněno: 3. 10. 2003 13:11.
 7. 2002

 8. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 154-156. ISSN 0514-8057.
  Název anglicky: Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.
  RIV/00216224:14330/02:00007335 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Losos, Zdeněk (203 Česká republika, garant) -- Hladíková, Jana (203 Česká republika) -- Zimák, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Moravo-Silesian Culm; Lower Carboniferous sediments; hydrothermal mineralization; carbonates; carbon isotopes; oxygen isotopes; fluids

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 31. 5. 2003 15:35.
 9. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jíří ZIMÁK. Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. In Moravskoslezské paleozoikum 2002. Brno: GaP PřF MU a ČGÚ Brno, 2002. s. 22-23. 1.
  Název anglicky: Isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm rocks of Nízký Jeseník and Oderské vrchy.
  RIV/00216224:14310/02:00006256 Stať ve sborníku. Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Losos, Zdeněk (203 Česká republika, garant) -- Hladíková, Jana (203 Česká republika) -- Zimák, Jíří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Carbonates; isotopic composition; Culm rocks; hydrothermal veins

  Změnil: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., učo 2470. Změněno: 24. 1. 2003 08:42.
 10. ZIMÁK, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Ján ZELINKA. Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny. In Sborník III. vědecké konference s mezinárodní účastí. Liptovský Muikuláš: Správa slovenských jaskýň, Ministerstvo životného prostredia, 2002. s. 84-90. ISBN 80-8064-145-5.
  Název anglicky: Rock radioactivity in in the caves of the Demänovská Valley

  Klíčová slova anglicky: caves; rock radioactivity; natural radioactive elements; carbonates; sinters; siliciclastic sediments; Demänovská Valley

  Změnil: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., učo 1540. Změněno: 16. 12. 2004 08:53.
 11. 2000

 12. GAWEDA, Alexandra, Barbara GOLAWSKA, M. JEDRYSEK, Jaromír LEICHMANN, A. PAULO a R. WLODYKA. Carbonate Mineralization in the Tatra Mountains Crystalline Complex (Central Western Carphatians). Acta Miner.Petrograph. Szeged: University Szeged, 2000, XLI, č. 1, s. 49. ISSN 0324-6523.
  Název anglicky: Carbonate Mineralization in the Tatra Mountains Crystalline Complex (Central Western Carphatians).
  RIV/00216224:14310/00:00002713 Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. angličtina. Maďarsko.
  Klíčová slova anglicky: Western Carpathians; Tatra Mountains; Carbonates; Mineralization

  Změnil: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., učo 1923. Změněno: 12. 1. 2001 11:12.
 13. 1999

 14. KANICKÝ, Viktor a Jean-Michel MERMET. Use of a single calibration graph for the determination of major elements in geological materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with added internal standards. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 363, č. 3, s. 294-299. ISSN 0937-0633.
  RIV/00216224:14310/99:00000870 Článek v odborném periodiku. Analytická chemie, separace. angličtina. Německo.
  Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Mermet, Jean-Michel (250 Francie)
  Klíčová slova anglicky: Laser ablation; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; geology; silicates; carbonates; fused pellets; lithiummetaborate; internal standards
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 6. 2007 10:01.
 15. 1996

 16. SLOBODNÍK, Marek. Rozlišování karbonátů barvením. Geol. výzk. Mor. Slez., v r.1995. Brno: Masarykova Univerzita, 1996, roč. 1996, -, s. 164-165.
  Název česky: Rozlišování karbonátů barvením.
  Název anglicky: Distinguishing of Carbonates by Staining.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Geologie a mineralogie. angličtina. Česká republika.
  Slobodník, Marek (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: carbonates
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., učo 2488. Změněno: 5. 1. 2009 15:44.
Zobrazeno: 11. 5. 2021 09:25