LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jíří ZIMÁK. Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. In Moravskoslezské paleozoikum 2002. Brno: GaP PřF MU a ČGÚ Brno, 2002. s. 22-23. 1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Název anglicky Isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm rocks of Nízký Jeseník and Oderské vrchy.
Autoři LOSOS, Zdeněk (203 Česká republika, garant), Jana HLADÍKOVÁ (203 Česká republika) a Jíří ZIMÁK (203 Česká republika).
Vydání Brno, Moravskoslezské paleozoikum 2002, s. 22-23, 1, 2002.
Nakladatel GaP PřF MU a ČGÚ Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/02:00006256
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Carbonates; isotopic composition; Culm rocks; hydrothermal veins
Štítky carbonates, Culm rocks, hydrothermal veins, isotopic composition
Změnil Změnil: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., učo 2470. Změněno: 24. 1. 2003 08:42.
Anotace
Izotopické složení C a O hydrotermálních karbonátů z žil v moravskoslezském kulmu se pohybuje v úzkém rozmezí hodnot delta 13C = -9 až -4 %o PDB, delta 18O = -19 až -13 %o PDB, s výjimkou několika vzorků z Hrabůvky. Izotopie karbonátů ukazuje nejspíše na původ hydroterm v souvrstvích kulmského flyše (izotopické složení C), voda je zčásti původu povrchového. V izotopickém složení karbonátů lze vysledovat i určitou prostorovou závislost - žilné karbonáty z údolí Bystřice mají negativnější hodnoty delta 13C (odraz převahy břidlic nad drobami).
Anotace anglicky
Isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm rocks of Nízký Jeseník and Oderské vrchy.
Návaznosti
MSM 143100004, záměrNázev: Geologické procesy a jejich environmentální vyústění - styk variscid a alpid
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 11. 5. 2021 09:46