Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. HALAVÍNOVÁ, Michaela, Marek SLOBODNÍK, Lukáš KRMÍČEK, Jan KUČERA a Klára KUČEROVÁ CHARVÁTOVÁ. Hydrotermální mineralizace v kulmských horninách Drahanské a Zábřežské vrchoviny. In Moravskoslezské paleozoikum 2005. 9. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 11-12.
 2. LEICHMANN, Jaromír. Katodová luminiscence karbonátů. In Uranové ložisko Rožná, Model pozdně variských a povariských mineralizací. Praha: česká geologická služba, 2005. s. 72-74. CGS. ISBN 80-7075-629-2.
 3. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK a Josef ZEMAN. Reaction between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien, 2005, roč. 151, č. 1, s. 79. ISSN 1609-0144.
 4. 2003

 5. HLADIL, Jindřich, František PATOČKA, Václav KACHLÍK, Rostislav MELICHAR a Martin HUBAČÍK. Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic terranes (NE Bohemia, Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academic Press Ltd.,, 2003, roč. 54, č. 5, s. 281-297. ISSN 1335-0552.
 6. ZIMÁK, Jiří, Zdeněk LOSOS, Pavel NOVOTNÝ, Petr DOBEŠ a Jana HLADÍKOVÁ. Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. Journal of the Czech Geol. Soc. Praha: Czech Geol. Soc., 2003, roč. 47, 3-4, s. 111-122. ISSN 1210-8197.
 7. 2002

 8. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 154-156. ISSN 0514-8057.
 9. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jíří ZIMÁK. Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. In Moravskoslezské paleozoikum 2002. Brno: GaP PřF MU a ČGÚ Brno, 2002. s. 22-23. 1.
 10. ZIMÁK, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Ján ZELINKA. Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny. In Sborník III. vědecké konference s mezinárodní účastí. Liptovský Muikuláš: Správa slovenských jaskýň, Ministerstvo životného prostredia, 2002. s. 84-90. ISBN 80-8064-145-5.
 11. 2000

 12. GAWEDA, Alexandra, Barbara GOLAWSKA, M. JEDRYSEK, Jaromír LEICHMANN, A. PAULO a R. WLODYKA. Carbonate Mineralization in the Tatra Mountains Crystalline Complex (Central Western Carphatians). Acta Miner.Petrograph. Szeged: University Szeged, 2000, XLI, č. 1, s. 49. ISSN 0324-6523.
 13. 1999

 14. KANICKÝ, Viktor a Jean-Michel MERMET. Use of a single calibration graph for the determination of major elements in geological materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with added internal standards. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 363, č. 3, s. 294-299. ISSN 0937-0633.
 15. 1996

 16. SLOBODNÍK, Marek. Rozlišování karbonátů barvením. Geol. výzk. Mor. Slez., v r.1995. Brno: Masarykova Univerzita, 1996, roč. 1996, -, s. 164-165.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2021 11:03