Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ a Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
 2. 2013

 3. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 2013, s. 776-785. ISSN 0323-1267.
 4. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč.49, č. 52, s. 355-364. ISSN 0449-0436.
 5. 2007

 6. DRÁPALA, Daniel. "... památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2007, roč. 13, č. 1, s. 23-34. ISSN 1214-5327.
 7. MOLEK, Pavel. Věc Öllinger proti Rakousku, Vyvažování svobody shromažďování na hřbitově s právem projevovat náboženské vyznání jeho nerušenou návštěvou. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 41-47. ISSN 1212-2211.
 8. 2006

 9. UNGERMAN, Šimon. Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání. Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, roč. 31, č. 1, s. 351-369. ISSN 0231-5823.
 10. 2005

 11. UNGERMAN, Šimon. Haberstroh, C., Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth. München 2004. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, roč. 57, č. 2, s. 422-429. ISSN 0323-1267.
 12. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Mikulčice - das Gräberfeld bei der IX. Kirche. Verlauf der Forschung und Fundsachlage. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 115-136. ISBN 80-86023-69-9.
 13. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 209-224. ISBN 80-86023-69-9.
 14. UNGERMAN, Šimon. Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, roč. 57, č. 4, s. 707-749. ISSN 0323-1267.
 15. 2002

 16. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte und Gerölle im Gräberfeld der linearbandkeramischen Kultur in Vedrovice in Mähren. Preistoria Alpina. Trento: Museo Tridentino di Scienze Naturali, 2002, roč. 37 (2001), č. 1, s. 81-107, 26 s. ISSN 0393-0157.
 17. 2001

 18. BARTOŠÍKOVÁ, Zita a Arkadiusz TAJER. Antropologický rozbor kosterního materiálu z lokality Krčmaň. Slovenská technická univerzi. Bratislava, 2001. s. 11-14. Bulletin Slovenskej antropologickej společnosti. ISBN 80-227-1656-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2021 22:22