Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérství. In BROĎÁNI, Jaroslav a Pavol HORIČKA. Šport a zdravie 2008. 1. vyd. Nitra: UKF, 2008. s. 124–130, 7 s. ISBN 978-80-8094-374-5.
 2. JŮVA, Vladimír. Organizační a obsahové trendy trenérského vzdělávání. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 55-70. ISSN 1802-7679.
 3. 2007

 4. STRACHOVÁ, Milena, Hana BUBNÍKOVÁ a Jan CACEK. Odborné trenérské praxe specializace fitness pohledem studentů FSpS a trenérů. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 139-146, 7 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 5. 2006

 6. MIKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK a Oldřich RACEK. Analýza činností trenéra fotbalu při vedení tréninkové jednotky založená na videozáznamu. In Osobnost a aktivity sportovního trenéra. Brno: Paido, 2006. s. 113-120, 8 s. ISBN 80-210-4136-6.
 7. JŮVA, Vladimír. Dvacátá konference sekce pedagogiky sportu Německé společnosti věd o sportu. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 131-133, 3 s. ISBN 80-210-4136-6.
 8. JŮVA, Vladimír. Editorial. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 9-10, 2 s. ISBN 80-210-4136-6.
 9. SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-30, 16 s. ISBN 80-210-4136-6.
 10. LAZAROVÁ, Bohumíra a Veronika UHLÍŘOVÁ. Osobnost trenéra: k některým profesním požadavkům. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 31-48, 18 s. ISBN 80-210-4136-6.
 11. JŮVA, Vladimír. Prohl, Robert; Lange, Harald (ed.) Pädagogik des Leistungssports – Grundlagen und Facetten. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 137-139, 3 s. ISBN 80-210-4136-6.
 12. LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. Trenér a jeho cesta k profesi. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-112, 14 s. ISBN 80-210-4136-6.
 13. JŮVA, Vladimír. Trenér v normativní koncepci pedagogiky sportu. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 49-65, 17 s. ISBN 80-210-4136-6.
 14. 2000

 15. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Vliv pohybových aktivit na psychické zdraví trenéra, kouče, učitele. In Sportovní medicína 2000 Medicina Sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2000. s. 102. Vol. 9 No. 3. ISBN 1210-5481.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2019 08:02